Laboratórna práca z fyziky v madarcine

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)Laboratórna práca z fyziky v madarcine

SZILÁRD ANYAG SŰRŰSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

FELADAT:

Szilárd anyag sűrűségének meghatározása számítással. A kapott értékeket összehasonlítjuk a táblázatokban található értékekkel.

SEGÉDESZKÖZÖK: az előző mérés adatai, súlykészlet, patikamérleg, kréta

ELMÉLETI RÉSZ:

A térfogat kiszámítása képlettel történik. Helyzetünkben a kréta hasáb, tehát ezt a képletet alkalmazzuk: V= ai2.hi .Az 1.laboratóriumi gyakorlatban a kréta adatait tolómércével megmértük. Ezeket az értékeket használjuk fel a számításnál. Kiszámítjuk a térfogat abszolút hibáját, valamint a relatív hibáját az ismert képletek segítségével. A számítás helyességét mérőhengerrel ellenőrizhetjük. A mérőhenger skálája adott egységekben van beosztva. A mérésre olyan folyadékot használunk, amelyben a szilárd test nem oldódik és összetétele sem változik.

A tömegmérés az egyenlő karú (analitikai, patika) mérleggel történő tömegösszehasonlításon alapszik. Az egyenlő karú mérleg fő része a mérlegrúd, amelynek forgástengelye a rúd közepéhez erősített vízszintes lapon nyugvó éle. A rúd két végén függnek az egyenlő tömegű serpenyők. A mérlegrúd közepéhez rögzített mutató egy skála előtt mozog. Ha a serpenyők üresek, és a mérleget helyesen állítottuk be, akkor a mérlegkar vízszintes helyzetbe áll be, és a mutató a skála középső vonalánál állapodik meg. Az analitikai mérleg rögzíthető (arretálható) – alkalmas szerkezettel a mérlegrúd és a serpenyők felemelhetők úgy, hogy az élek ne érintkezzenek az alátéttel és a serpenyők rögzítve legyenek. Amikor a serpenyőben cseréljük a súlyokat vagy amikor nem mérünk, mindig arretálni kell a mérleget.

Ugyanabból az anyagból készült különféle homogén testek tömegének és térfogatnak hányadosa állandó, amelyet sűrűségnek nevezünk. Szintén képlettel kell kiszámítanunk: ρ=m/V .

MUNKAMENET:

1. Az előző gyakorlat alapján kiszámítom a kréta térfogatát és annak abszolút, ill. relatív hibáját.

2. Megmérem a kréta tömegét. Az egyik serpenyőben a krétát, a másikban a súlyokat helyezem el.

3. Tömegméréskor a patikamérleg abszolút hibája 0,1g .

4. A tömeg és a térfogat ismeretében kiszámítom a sűrűséget.

SZÁMÍTÁSOK:

m= 9,4g ai= 11,670mm hi= 98,125mm

∆m= 0,1g ∆ai= 0,025mm ∆hi= 0,05mm

V= ?

ρ= ?

V= ai2.hi δai= ∆ai/ai δhi= ∆hi/hi

V= (11,670mm)2. 98,125mm δai= 0,025mm/11,670mm δhi= 0,05mm/98,125mm

V= 13 363,536 mm3 δai= 0,002 => 0,2% δhi= 0,0005 => 0,05%

∆V= ai.hi .( δai+ δhi) V= V ą ∆V

∆V= 11,670mm.98,125mm .(0,002+0,0005) V= (13 363,536 ą 2,863) mm3

∆V= 2,863 mm3 V mm3

δV= ∆V/V

δV= 2,863mm3/13 363,536mm3

δV= 0,0002 => 0,02%

ρ= m/V δm= ∆m/m ∆ρ= m/V .(δV+δm)

ρ= 9,4g/ 13 363,536mm3 δm= 0,1g/9,4g ∆ρ= 0,0007gmm-3.(0,0002+0,011)

ρ= 0,0007 gmm-3 δm= 0,011 => 1,1% ∆ρ= 0,000008 gmm-3

δρ= ∆ρ/ρ ρ= ρ ą ∆ρ

δρ= 0,000008gmm-3 /0,0007gmm-3 ρ= (0,0007 ą 0,000008) gmm-3

δρ= 0,011 =>1,1% ρ mm-3

A MÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE:

Mivel a relatív hiba 1,1%-ra jött ki, szerintem a mérésem eléggé pontos, tehát a kréta sűrűsége megközelítőleg annyi, mint amilyen adat a táblázatokban is szerepel.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?