Kysucké Nové Mesto

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nove Mesto sa nachádza prevažne v hornatej oblasti. Celé mesto je postavene na pravom brehu rieky KYSUCA asi 10 km od mesta Žilina na severe Slovenska. Rieka Kysuca pramení v Makove vo výška 975mnm.Jej dĺžka je 66.3km a priberá 13 väčších prítokov.
Osídľovanie oblasti sa začalo už v 16a17st. počas valašského a kopaničiarskeho osídlenia. Dôkazom o tom sú aj archeologické nálezy zo Suľkova a Koscelisko. Prvá písomná zmienka je z roku 1224,ale bohužiaľ sa nezachovala.Podľa nej uhorský panovník Belo 4. daroval popri iných majetkoch aj Kysuce Bohumirovi za služby preukázané vo vojen. Výpravách. Ten sa neskôr stal županom osady, ktorá bola neskôr povýšená na K.N.M. v roku 1325.Mesto dostalo aj 1.právo-nemecké,čo znamená, že mohli mať charakter mesta a týždenný- výročný trh. Ďalšie práva: právo opevniť sa, právo všetkých remesiel, pravo súdiť.. Mesta malo mnohé názvy: ASANKA , JATHASÍN, Konigsberg, Civitas Nova, Horní Nové Mesto.. Počas svojho vývoja prežilo mnohé katastrofy ako povodne, mor cholera, vojny či požiare. Najhorší požiar bol v roku 1904,Kedy vyhoreli oba kostoly, zhoreli takmer všetky domy a zomrelo 6 ľudí. Spomienka na tento požiar je malý pamätník pri SPŠ. Dôležité udalosti v našom meste napr. :
1678-Tokoliho povstanie,1792-Vzniklo Slovenské učene tovarišstvo v meste,1848-v meste sídlilo Hurbanove vojsko,1944-revolučný výbor. História dala nášmu mestu mnoho významných ľudí aj pamiatok. Pokiaľ ide o ľudí ,možno spomenúť aspoň Andreja Majera- Dlhomíra Poľského- kňaza a básnika. Spomienka na neho je pamätná tabuľa na jeho rodnom dome pri pošte. Z ostatných to boli napr. kaplán a biskup Ján Belanský alebo Ján Cvinček , ktorý šíril knihy v slovenčine a prednášal v rodnej reči. Z pamiatok sú najznámejšie: Barokový dom- dnešná mestská knížnica, bývalý pivovar, Kostol sv. Jakuba-pôvodne gotická stavba, Mariánsky kostol, kaštieľ v Radoli , Koscelisko ,Lipka...Samotnou kapitolou je Mýto, ktoré slúžilo mnohým funkciám. Bola to krčma, ubytovňa vyberalo sa tu mýto za vstup, býva tu richtár a mnohé iné.
Z histórie prejdime do súčasnosti. V súčasnosti máme v KNM 4 materské,3 základné ,4 stredné a ZUŠ.

Kultúra sa poväčšine sústreďuje v MKS – mestské kultúrne stredisko, Ktorá má sídlo v DK.
Nachádza sa tam množstvo súborov či už tanečných- KORÁLKY,ASANKA JEDĽOVINA, LOLYPOPS, COUNTRY ...divadelných –ochotníci, DIDERO, Babylon, Črepiny.Za šport možno spomenúť Mestský športový klub (futbal) ,Mestská liga halového futbalu , Tenisový klub, Turistický oddiel...Z kultúrnych zariadení je ešte zaujímavá aj Kysucká hvezdáreň, ktorá je veľmi dobre vybavená a spolu s ostatnými ďalekohľadmi sa tu nachádza aj ďalekohľad s priemerom objektívu 200 mm.
Ak by som mala povedať svoj názor tak v našom meste je určite čo vylepšovať, no krásna príroda a nádherné lesy , ktoré obklopujú mesto to všetko kompenzujú. A preto som rada že tu žijem.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?