Kyseliny, hydroxidy a soli

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 9415×

Příbuzná témataKyseliny, hydroxidy a soli

Kyseliny, hydroxidy a soli

V chemickej praxi sa často pracuje s roztokmi kyselín a hydroxidov.
Podľa zloženia rozdeľujeme kyseliny na bezkyslíkaté a kyslíkaté. Bezkyslíkaté kyseliny sú dvojprvkavé zlúčeniny vodíka H a niektorím nekovovým prvkom ( I, F, Cl, Br ).Kyslíkaté kyseliny sú trojprvkové zlúčeniny vodíka H, kyselinotvorného prvku (kovové) a kyslíka O.
Hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny hydroxidotvorného prvku, kyslíka O a vodíka H.
Z veľkej skupiny oxidov prvkov niektoré reagujú z vodou za vzniku kyselín a hydroxidov.
Oxidy, ktoré majú elektonegativita prvku zlúčeného s kyslíkom 0 až 1, reagujú z vodou za vzniku hydroxidu, nazývame ich hydroxidotvornými. Oxidy, ktoré majú elektonegativita prvku zlúčeného s kyslíkom 2 a viac, reagujú z vodou za vzniku kyselín, nazývame ich kyselinotvornými.
Oxidy, ktoré majú elektonegativita prvku zlúčeného s kyslíkom 1 až 2, nereagujú z vodou, nazývame ich amfotérnými.
Kyseliny sa vo vode štiepia za vzniku vodíkových katiónov H+, ktoré spôsobujú kyslosť vodného roztoku.
Hydroxiky sa vo vode štiepia iony, za vzniku hydroxidových anionov OH-, ktoré sposobujú zásaditosť vodného roztoku.
Kyslosť a zásaditosť vodných roztokov sa zisťuje vhodnými indikátormi. Mieru kyslosť a zásaditosť vyjadruje stupnica pH. V kyslom roztoku je pH<7, v neutrálnom je pH=7 a v zásaditom roztoku je pH>7.
Vzájomná reakcia roztoku kyseliny a hydroxidu vo vhodnom pomere vzniká voda a príslušná soľ. Túto reakciu voláme neutralizácia. Kationy H+ reagujú s aniony OH-za vzniku vody H2O.
Soli sú chemické zlúčeniny zložené z kationov kovových prvkov( NH4+)a anionov kyselín.Soli vznikajú:
1.Zlúčovaním kovu z nekovom Pb + S = PbS
2.Reakciou kovu s kyselín Zn + 2HCl = H2 + ZnCl2
3.Neurtálizacou HNO3 + NaOH = H2O + NaNO3
4.Reakciou hydroxidotvorného oxidu s kyselinou
5.Reakciou kyselinotvorného oxidu s hydroxidom
6. Zrážaním.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?