Kyseliny a hydroxidy

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 10053×

Příbuzná témataKyseliny a hydroxidy

Kyseliny - dôležitá skupina chemických zlúčenín. Reagujú kyslo (ak pH<7), lakmusový papier farbia načerveno. Reakciou s hydroxidmi vznikajú soli (neutralizujú). Väčšina z nich dráždi dýchacie cesty a leptá pokožku.
Rozlišujeme skupiny : karboxylové kyseliny,
nukleové kyseliny,
aminokyseliny, mastné kyseliny. Z jednotlivých sú najvýznamnejšie kyselina dezoxyribonukleová, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina mravčia (metánová), kyselina octová (etánová), kyselina ribonukleová, kyselina sírová.
karboxylové kyseliny - sú organické zlúčeniny, ktoré obsahujú jednu, alebo viac karboxylových skupín -COOH. Najvýznamnejšie sú kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina palmitová, stearová, olejová, šťaveľová, jantárová, glutárová, maleíová, fumárová a iné.
nukleové kyseliny - sú zložité makromolekulové látky nazvané podľa svojho výskytu v bunkovom jadre (latinsky nucleus), ale i v mitochondriách a cytoplazme buniek. Sú nositeľmi dedičných vlastností a usmerňujú tvorbu bielkovín. aminokyseliny, mastné kyseliny - organické kyseliny, v ktorých je jeden alebo viac atómov vodíka nahradených aminoskupinou -NH2. Vyskytujú sa vo všetkých organizmoch, sú dôležité pre stavbu bielkovín v ľudskom tele, najmä valín, leucín, lyzín, fenylalanín, tryptofán a i.
Kyselina chlorovodíková (HCl) - vodný roztok chlorovodíka, leptá pokožku. Zriedená (0,3 - 0,4 % vodný roztok) je súčasťou žalúdkových štiav, má význam pri trávení. Vytvára soli chloridy. Používa sa na výrobu liečiv, farbív, na čistenie kovov. Kyselina mravčia (HCOOH) - karboxylová kyselina, nachádza sa v žľazách mravcov a včiel, v žihľave. Používa sa ako dezinfekčný a konzervačný prostriedok.
Kyselina octová(CH3COOH) - karboxylová kyselina, štipľavo zapáchajúca kvapalina, leptá pokožku. Vyrába sa octovým kvasením z etylalkoholu. Používa sa na priemyselné i potravinárske účely (ocot).
Kyselina dusičná(HNO3) - nestála bezfarebná kvapalina, rozpúšťa všetky kovy okrem zlata a platiny, leptá pokožku. Priemyselne sa vyrába z amoniaku. Jej rozkladom vznikajú veľmi jedovaté oxidy dusíka. Vytvára soli dusičnany. Používa sa na Výrobu farbív, výbušnín a priemyselných hnojív.

Hydroxidy (zásady) - trojprvkové zlúčeniny, obsahujú hydroxylovú skupinu -OH. Sú zásadité (ak pH >7), lakmusový papier farbí namodro. Reakciou s kyselinami vznikajú soli (neutralizuje sa).

Medzi najvýznamnejšie patria hydroxid sodný NaOH a hydroxid draselný KOH, biele pevné látky, ktoré pohlcujú vlhkosť a používajú sa pri výrobe papiera a mydla; hydroxid vápenatý Ca(OH)2 , ktorý sa používa v stavebníctve na prípravu malty, bielenie a dezinfekciu budov; hydroxid amónny NH2OH2. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?