Kto sú anjeli?, Mikuláš, Adventný veniec

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 1926×

Příbuzná témataKto sú anjeli?, Mikuláš, Adventný veniec

Kto sú anjeli?
"Anjel je v prvom rade názov úlohy" (sv. Augustin)
Anjeli sú celým svojím bytím Boží služobníci a poslovia, ktorí slúžia pri uskutočňovaní Božích zámerov. Sú to duchovia nesmrteľných bytostí, majúci rozum a vôľu.

Kristus urobil z anjelov poslov svojho plánu záchrany a spásy. Celý život Ježiša Krista je obklopený službami anjelov. Ich chválospev znie pri Kristovom narodení, ochraňujú Ježišovo detstvo, obsluhujú ho na púšti a dodávajú mu silu v smrteľnej úzkosti. Oznamujú radostnú zvesť o vtelení a o Ježišovom vzkriesení. Pri Kristovom druhom príchode, ktorý ohlasujú, mu budú slúžiť pri jeho súde. (srv. Žid 1,6)

Mikuláš
Pred stovkami rokov žil v Tureckom meste Myra biskup, ktorý sa volal svätý Mikuláš. Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pritom nevidel, nik nezbadal. Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomoc poskytol, mu nemohli ani poďakovať. Ako čas plynul, svätý Mikuláš sa trochu zmenil. Jeho červený biskupský plášť ľudia časom premenili za obyčajný červený, olemovaný bielou kožušinou. Na hlave mal červenú čapicu, alebo kapucňu. V rôznych krajinách má rozličné pomenovanie. Ale či už to je svätý Mikuláš alebo Santa Claus, pre všetkých ostane navždy symbolom blížiacich sa Vianoc. Adventný veniec
Nielen čas Vianoc, ale aj adventu sa má prežívať v kľude a pohode. Ľudia si zhotovovali adventné vence už v 19. storočí. Nápad pochádza od hamburského duchovného Johanna Wichlerna, ktorý si v roku 1860 zavesil vo svojom dome na strom obrovský čečinový veniec a pripevnil naň 24 sviečok, na každý adventý deň jednu. Dnes do venca vkladáme obyčajne štyri väčšie sviečky, podľa počtu adventných nedieľ. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?