Križiacke výpravy

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 2222×

Příbuzná témataKrižiacke výpravy

Brodská, Dlouhá
Období mezi lety 1096-1270
Příčiny
-rozmach feudálů
-nedostatek půdy
-obchodní význam -konkurence Byzanci-italská města(Janov,Pisa,Benátky)
-epidemie,hladomory
-v letech 970-1040 bylo 48 hladových let
Církev
-zdůvodnění-velký vliv,výpravy ve jménu Božím
-papež-vláda nad celým světem,musulman na křesťanství,sbírky na výpravy-dobrovolné,po
skončení výpravy sbírky pokračovaly-pro jiné cíle-do kapsy

Putování na Východě
-poklonit se Božímu hrobu a ostatním místům na Východě(v Jeruzalému,Palestině)
-náboženské cíle splývají s obchodními zájmy-procesí-karavany-zastávka v Římě,města
na Rýnu a Dunaji
-průměrné město v Evropě-5000 obyvatel,na Východě-10 000 obyvatel-bohatství-paláce

Počátek 1.křižácké výpravy
-papež Urban ll.,roku 1095 po koncilu v Clermontu-osvobození Božího hrobu,bohatá kořist,
-velký ohlas,po koncilu začali našívat na košile rudé kříže
-výsady křižáků-majetek a rodina pod ochrnou církve,bez dluhů,zrušeno nevolnictví
-rozdělení 1)feudálové
2)chudina
-verbování na západě

Výprava chudiny
-hlavně nevolníci
-hlasatel Petr Amienský-hlásal v severní a střední Francii,v západním Německu
-krach-neměli zbraně,zásobování
-šli v oddílech podél Rýna a Dunaje směrem na Cařihrad
-během cesty museli odolávat Uhrům a Bulharům
-oslabená Byzanc-neměli z takové pomoci radost
-Turci porazili chudinu v Malé Asii-málo zachráněných-do Cařihradu-Amienský čeká na
pomoc

Výprava feudálů
-koncem roku 1096-byli připraveni-dostatek financí a zbraní
-většina z Lotrinska v čele s Bohumírem a Balduinem z Bouillonu (bratři)
-Normandie-vévoda Robert
-z jižní Francie-hrabě Raymond Toullouský
-z jižní Itálie-Bohemund Tarentský+rolníci-organizačně nespjatí
-jaro 1097-spojení v Cařihradu
-první střet s Řeky(s křižáky),byli vyzývaví a hrubí-loupili na co přišli
-nevydrželi pochod k hrobu
-přijati v Malé Arménii
-obléhali města,nepospíchali k Jeruzalému-loupili
-roku 1099 dobyli Jeruzalém,všechny hubili,roztloukali hlavy o kameny-ubíjení v mešitách
-obrovská kořist
Řádoví rytíři
-templáři (např.), vázáni řádem, poslušni velmistru, záviseli na papeži
-johanité-organizovaní-půda bez daní-po ztrátě Východu-do Evropy

Druhá křižácká výprava
-slabost křižáckých států-musulmané se sjednocovali-ztráta držav
-1144-ztráta državy Edesy-2.výprava roku 1147
-účast králů-Ludvík Vll.

a Konrád lll.
-rytíři+nevolníci,hladomory
-cesta po souši obtížná-rytíři na lodích-chudina na pospas-zahynuli
-popuzení Byzance-nedobytí Damašku-ničeho nedosáhli-návrat do Evropy roku 1149

Saladin
-sultán,v čele Egypta,Sýrie,Mezopotámie-sjednotil-dobyl zpět chrám v Jeruzalémě a očistil ho růžovou vodou roku 1187

Třetí křížová výprava
-Saladin popudem k třetí výpravě
-roku 1189-v čele Fridrich l. Barbarossa(Němec),Filip ll. August(Francouz) a Richard Lví
srdce-vzor křižáků,ale byl krutý
-Fridrich se utopil v říčce -německé vojsko se buď utopilo,nebo se vrátili
-Filip a Richard vypluli z Marseille a Janova
-osvobození Akky
-Richard zajat,nakonec vykoupen

Čtvrtá křížová výprava
-1202-1204
-tažení zahájeno francouzskými a italskými feudály
-výzva papeže Inocence
-původní cíl Egypt,nakonec Byzanc
-křižáci bez peněz a loďstva-chtěli po Benátčanech přepravu-chtěli za to 85 000 stříbrných
marek-přijali,ale nemohli platit-dobyli Zadar-přepravili je
-1204 dobyli Cařihrad-zničili ho-použili sochy z bronzu na ražbu mincí
-upustili od Egyptu-založili stát-"Latinská říše"-císař Balduin-bez moci-pod vládou křižáků
-Benátky dostaly část Cařihradu-tři osminy Byzance
-boje s Bulhary
-Bulhaři dobyli zpět Cařihrad-obnovení Byzance,ale ne moc silná

Úpadek křižáků
-propaganda bez ohlasu,další výpravy bez účasti rolníků a chudiny
-"dětské křižácké výpravy"-nevinné děti mají šanci-děti+dospělí
-30 000 dětí a dospělých roku 1212 na pochod bez zbroje(pomoc Boží)
-Marseille,Palestina,Egypt-prodáni do otroctví
-nebyly hladomory-nechtěli pryč
-obživa-útlak na rolníky sílil-revoluce-nepotřební křižáci

Poslední výpravy
-V. -1217-do Egypta-vnitřní rozpory-zpět 1221
-Vl.-1228-Řehoř ji zakázal-v čele Fridrich-vykázán z církve-diplomat-dostal Jeruzalém a něco
v Palestině
-1244-musulmané ovládli Jeruzalém
-Vll.-1248-1254-v čele Ludvík lX.-do Egypta-katastrofa-zajetí krále-vysoké výkupné
-Vlll.-1270-v čele Ludvík lX.,málo lidí-žoldáci-do Tunisu-v Tunisu mor-záhuba-zbytek domů-
Ludvík zemřel-poslední výprava
-postupně dobytá území navrácena-udržení Kyperského království

Následky výprav
-nedosažení cílů
-konec obchodních úspěchů Byzance a Arabů
-převzetí kultury z východu
-co získává-pohanka,rýže,sezam,meruňky,melouny,citróny,pistácie,větrné mlýny ze Sýrie
damašek, mušelín-tkaniny
-dovoz-hedvábí,bavlna,kamenec,samostříly,trubka,buben
-obyčeje-mytí rukou před jídlem,bradka,horké lázně,erby na štítech
-vliv na lidi-chtěli lepší podmínky-na účet rolnictva-vykořisťování
-Evropa Východu-zpustošení,bída,Byzance se nevzpamatovala ze lV.výpravy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?