Križiacke výpravy - tabuľka

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4925×

Příbuzná témataKrižiacke výpravy - tabuľka

Križiacke výpravy do Palestíny
Prvá 1096—99
vyhlásená 1095 pápežom Urbanom II. Fr. a normanskí rytieri
dobyli Jeruzalem a vytvorili 4 križiacke štáty (Jeruzalemské
kráľovstvo, Ederské a Tripoľské kniežatstvo a Antiochské
vojvodstvo).

Druhá 1145—49
pod vedením fr. kráľa Ľudovíta VII. Mladého a nem. cisára
Konráda II. Skončila sa neúspešne.

Tretia 1189—92
vyhlásená po dobytí Jeruzalema sultánom Saláhaddínom
(1187). Výprava vedená fr. kráľom Filipom II., angl. kráľom
Richardom I. Levie srdce a nem. cisárom Fridrichom I. Barbadossom stroskotala už. cestou, križiaci získali len mesto
Atto.

Štvrtá 1202—04
zneužitá na rozbitie Byz. ríše, križiaci dobyli Konštantinopol a
vytvorili Lat. cisárstvo.

Detská 1212
v Marseille nalodených niekoľko tisíc detí, časť zahynula cestou,
ostatné predali námorníci do otroctva.

Piata 1228—29
vedená nem. cisárom Fridrichom II., križiaci na krátky čas získali
Jeruzalem, Nazaret, Betlehem.

Šiesta 1248—54
vedená fr. kráľom Ľudovítom IX., kt. padol do zajatia v Egypte.


Siedma 1270
vedená opäť Ľudovítom IX., kt. počas nej zomrel na mor v
Tunise.

1291
pádom mesta Atto koniec výprav.Použitá literatúra: Malá slovenská encyklopédia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?