Krátke zamyslenie nad postavou Prometea

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2586×

Příbuzná témataKrátke zamyslenie nad postavou Prometea

PROMETHEUS kedysi a PROMETHEUS dnes

Ľudia sa nás často spytujú, prečo si naša spoločnosť vyvolila meno PROMETHEUS,
keďže toto už našej súčasnej spoločnosti veľa nehovorí. Odpoveď je na tieto
pochybnosti veľmi ťažká ak sa nezamyslíme hlbšie nad samotnou mýtickou postavou
Promethea. Kto bol vlastne Prometeus?
V starogréckom jazyku slovo "prometheus "znamená "PREDVÍDAJÚCI" .
Podľa gréckej mytológie Prometheus patril medzi TITANOV, a ukradol oheň bohom a
dal ho ľuďom, ktorých súčasne obdaril ľudským umením a civilizáciou. Niektoré
bájky ho pokladali dokonca za stvoriteľa človeka, ktorého vraj vytvoril z hliny. (Porovnaj biblickú predstavu o stvorení človeka!)
Boh ZEUS bol jeho vyčíňaním hlboko urazený a z trestu ho prikoval na vrcholec
Kaukazu, kde mu orol každý deň zožieral jeho pečeň. ktorá mu vždy cez noc
dorastala. Podľa pokračovania tohoto mýtu vyslobodil ho až Herkules, ktorý ho
uviedol naspäť na Olymp, kde prebýval naďalej s bohmi, ktorým vždy vzdoroval. Aké sú však súvislosti tejto mytologickej postavy so súčasnosťou? Nad týmto sa
zamýšľa náš člen Dr. Ondrej Dányi. Jeho myšlienky prinášame v nasledujúcom:

Krátke zamyslenie nad postavou PROMETEA. Úsek dejín, ktorý človek prešiel od svojho vzniku dodnes, je nesmierne dlhá
cesta vývoja, bojov, rozhodnutí a nátlaku, vzbura proti ničivým prírodným silám
a utláčaniu človeka človekom,. Ľudia rannej spoločnosti nevedeli pochopiť
vlastnú minulosť, personifikovali protirečenia a posúvali ich do neskutočného
sveta. Princíp zla ničiaceho dielo 1'udí nachádzame v predstavách všetkých
národov. Proti nemu stojí princíp dobra, najznámejšie stelesnený v postave
gréckeho mýtického hrdinu, ochrancu a patróna 1'udstva Prometea, ako symbolu
vzoprenia sa človeka proti ničivým prírodným silám a vôli bohov. Sledovať a
vysvetľovať spletité a protirečivé súvislosti dejín 1'udského Prometea,
objasňovať udalosti, šíriť fakty, ktoré boli a sú pre 1'udstvo najpodstatnejšie,
ktoré určovali históriu 1'udstva, vytyčovali cestu vedúcu do našej súčasnosti,
vytvárali dejiny a kultúru dneška a budúcnosti, je úlohou spoločenskej
organizácie Prometeus. grécky hrdina Prometeus stal sa po dlhé storočia symbolom vzoprenia sa človeka
proti ničivým prírodným a spoločenským silám pre dobro 1'udí. Táto postava je
obdarená aj mytologicky chápanou obmedzenosťou 1'udskej sily, poznania a
sebapoznania.

Na prahu triednej spoločnosti mnohé kmene si vytvorili vlastné mýty o Prometeovi
ako dávnom veľkom predkovi svojho kmeňa, ktorý priniesol alebo stvoril oheň, o
veľkom bojovníkovi, ktorý očisti l zem od dravej zveri a zabezpečil svojim
blízkym pokojný život, o hrdinovi, ktorý sa pustil do boja s vodou a naučil
svojich blízkych stavať hrádze a kanály, poľnohospodárstvu a remeslám. Pravdepodobne kňazi túto personifikovanú tradíciu ľudskej tvorivosti zmenili,
jej hrdinov preniesli do božieho panteónu ~ seba vydávali za sprostredkovateľov
medzi ľuďmi a týmito velikánmi 1'udských dejín, pracujúcemu 1'udu blízkymi a
drahými. Súčasne sa od týchto hrdinov odvodzoval pôvod vládcov vtedajších čias a
oni sa vydávali za ich legitímnych pokračovateľov a vodcov spoločnosti. Na hranici medzi náboženstvom a myslením vytvorili Gréci veľkú, novými
spoločenskými zriadeniami vždy znovu omladzovanú postavu Prometea. V ňom po prvý
raz personifikovali princíp bojovnosti v úsilí o pokrok 1'udstvs ešte v mýtickej
podobe. Zároveň však vzali bohom. v postave Prometea nimbus všemohúcnosti tým,
že pokladali 1'ud za legitímnych vládcov rozhodujúcich prírodných a duchovných
síl, ktoré odňali bohom vzburou, odbojom a obeťou. Bohovia už nemohli odobrať
ľuďom tieto sily, mohli im ich iba závidieť, preklínať ich a zosielať' zlo na
tých, čo sa vymanili z ich moci. Mýtická postava Prometea a jeho osud sa v jednotlivých storočiach stvárňoval
rozdielne. Dramatik Aischylos venoval legende o Prometeovi v 5. storočí pred
n.l. trilógiu. Prometeus prikovaný na skalu na Kaukaze, kde mu orol denne -
vytrhával pečeň z tela, zhovára sa s bohmi a zborom takto: "Schybil som rád a
nemienim to zapierať. Chtiac ľuďom pomôcť, seba uvrhol som v strasť Už z týchto
stručných slov môžeš pochopiť: odo mňa majú ľudia všetky umenia."
Prometeus bol veľký hymnus 1'udského sebavedomia, priekopník ľudského pokroku. Jeho postava sa stala hlavnou črtou pokrokového ľudského myslenie a oporou
aktívneho, obetavého počínania ľudí, ktorí vedia prijímať a znášať osobné
utrpenie. Zodpovedné konanie v prospech spoločnosti bez ohľadu na ohrozenie
vlastného osobného živote, ktoré proklamoval Perikles vo svojej reči na pamiatku
padlých občanov štátu, našlo obrazné vyjadrenie v dramatickej postave Prometea. Vďaka Prometeovi ľudia mali oheň, umenie a vedu. Podľa tejto legendy platí jedno
:"Toho kto za to trpí možno fyzicky zničiť, hodiť do rieky Tartaros, ale pre
nich je nesmrteľný". Antická legenda o Prometeovi predstavuje určitý svetonázor: - dialektický vzťah
jedinca a spoločnosti je nositeľom pokroku; - vzťah ľudí k bohom, t. j. obrazom
ich odcudzenia sa poníma v hlbokom pochopení podstaty tohoto odcudzenia. Postava Prometea ostala v dejinách myslenia ako obraz vedy.

Grécky Prometeus a
jeho bojovníci v staroveku, renesancii až po osvietenstvo a novoveký klasicizmus
prispeli k vlastnému pochopeniu 1'udskej minulosti s prítomnosti a k boju proti
náboženským okovám. Vychádzajúc z tejto minulosti položil Prometeus základ vedeckého poznania dejín
minulosti, príjemnosti a budúcnosti~ základ vedeckého vedomého konania 1'udstva
a otvoril človeku ovládajúcemu svoju spoločnosť', cestu k šťastnej budúcnosti. Postava legendárneho Prometea sa stala symbolom mocného neohrozeného bojovníka
za záujmy ľudí. Každý, kto si symboly Prometea a jeho nasledovníkov v dejinách
ľudstva osvojil, zamýšľa sa nad smerovaním našej spoločnosti, nad jednotlivými
krokmi tých, ktorí by chceli viesť našu spoločnosť do temného stredoveku Často
sme svedkami toho, ako sa nám najmä cez masmédia vnucujú názory, tendencie a
praktiky, ktoré ľudstvo cestou vedy a praxe už dáme prekonalo. Takéto násilné
vnucovanie prežitého nám neprospieva, a1e naopak zahmlieva pozitívne stránky
nášho napredovania zviditeľňovania sa svetu. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?