Košice - zaujímavé letopočty

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3401×

Příbuzná témataKošice - zaujímavé letopočty

Počiatky osídlenia územia môžeme sledovať už od konca staršej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. Vďaka obchodne i strategicky výhodnej polohe zaznamenali Košice rýchly vzostup. Udeľovanie privilégií napomáhalo rozkvetu remeselnej výroby, obchodu a zvyšovalo význam i rozvoj mesta. Z roku 1307 sa zachovali najstaršie cechové stanovy v krajine a v roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto v Európe vlastný mestsky erb. Od začiatku 15. storočia stali na cele Pentapolitany - zväzku piatich východoslovenských miest. Od roku 1347 až do začiatku 18. storočia si po Budine zachovali postavenie druhého mesta Uhorska. Primerane k svojmu hospodárskemu, administratívnemu a politickému významu sa v meste zriadila v roku 1657 univerzita, ktorá po zmene na kráľovskú a neskôr na právnickú akadémiu trvala do roku 1921. r.1143 - r.1560

Mesto Košice leží v kotline, v ktorej archeológovia objavili stopy najstaršieho osídlenia nielen na Slovensku, ale aj na území bývalého Československa. Kedy vznikla osada Košice, sa nedá historicky doložiť. Košice sú totiž oveľa staršie ako prvé zachované písomné dokumenty. r. 1143 - prvá písomná správa vzťahujúca sa na Krásnu nad Hornádom (resp. kláštor v nej) v tesnom susedstve Košíc. Benediktínsky kláštor v Krásnej patrí k najstarším doteraz známym kláštorom na východnom Slovensku. Krásňanské opátstvo s kláštorom sa tu stalo centrom celej Košickej doliny a pravdepodobne i ono mohlo podnietiť vybudovanie a vzrast stredovekých Košíc, o ktorých sa ako o ”ville” (pozn. la ville - fr. mesto) dozvedáme až zo správy z roku 1230
r. 1230 - prvá písomná zmienka o Košiciach v ľubinskej listine, v ktorej sa spomína kúpa pódy Košičanmi, kňaz košického kostola i dve hlavné cesty z Košíc
r. 1249 - Belo IV. udelil hosťom (kolonistom) v Seni všetky slobody, aké mali košickí hostia
r. 1261 - Vyšné Košice darované dvom hosťom z (Nižných) Košíc, Samphlebenovi a Oblovi
r. 1283 - spomína sa kostol sv. Alžbety a k nemu patriaci hospital
r. 1290 - Košice dostali mestské výsady s autonómiou v správe a súdnictve s právom opevneného mesta (boli obohnané hradbami) a používali pečať. Koncom 13. storočia bol v Košiciach najvyšší orgán štátnej moci pre túto oblasť - Kráľovská komora
r. 1303 - zmienka o kostole dominikánov - najstaršej, dosiaľ jestvujúcej sakrálnej stavbe v meste
r.

1307 - potvrdené stanovy košických kožušníkov - najstarší cechový dokument na Slovensku a v bývalom Uhorsku
- prvá zmienka o košických minciach
r. 1310 - darovanie Košíc palatínovi Omodejovi a povstanie Košičanov
r. 1311 - rezignácia Omodejovcov - mesto prešlo na stranu Karola Róberta
r. 1312 - bitka pri Rozhanovciach, Košice prispeli k víťazstvu Karola Róberta nad Omodejovcami
r. 1319 - Karol z Anjou oslobodil tovary košických kupcov od cla a mýta v celej oblasti košickej komory ”medzi Tisou a Slanou”
r. 1321 - kráľ rozšíril mincové výsady Košičanov (platby aj zahraničnými mincami a drahými kovmi) aj na cudzích kupcov v meste a provincii
r. 1342 - udelenie privilégia, ktoré zaradilo Košice medzi hlavné mestá kráľovstva
r. 1347 - 28. júl - Ľudovít Veľký priznal Košiciam tie isté práva, aké mal Budín. Odvtedy boli Košice v období celého feudalizmu spomedzi všetkých slobodných kráľovských miest v Uhorsku druhým najvýznamnejším mestom po Budíne
r. 1357 - mesto spustošil požiarV prvej polovici 14. storočia nastal prudký rozkvet mesta. Začala sa výstavba dómu sv. Alžbety, ktorý bol po požiari obnovovaný v rokoch 1378-1508. Košice boli centrom remesiel, prosperovali aj v druhej polovici 14. storočia i v nasledujúcich dvoch storočiach.

r. 1369 - Ľudovít Veľký udelil mestu erb - prvý armáles pre mesto v Európe
- dohoda Košíc a Krakova o obchode v Prusku a inde
r. 1394 - prvá zmienka o existencii mestskej školy
r. 1382
-1397 - začiatky feudálneho panstva Košíc nad poddanskými dedinami Klátov (Vyšný, Nižný), Myslava, Ťahanovce atď. r. 1401 - výskyt názvu Slovenská ulica, Hradová (hora) a iných ulíc
r. 1411 - Žigmund Luxemburský udelil košickým barchetárom monopolné práva na výrobu barchetu v Uhorsku
r. 1412 - 19. april - prvé známe snemovanie poslov miest Košice, Bardejov, Prešov, Levoča a Sabinov (Pentapolis)
r. 1446 - písomne zachytené stanovy cechu bohatých kupcov (najstaršie na Slovensku)
r. 1453 - privilégium na ochranu proti nežiadúcemu prílevu cudzincov - Košice boli jednou z metropol európskeho obchodu
r. 1480 - Košice mali (aj s predmestiami) približne 10 000 obyvateľov. V ďalšom období nastala v meste najprv stagnácia, neskôr (v 16. storočí) ekonomický úpadok, ktorý bol zapríčinený preorientovaním obchodníkov na partnerov na pobreží pri oceáne a pri veľtokoch
r. 1501 - založená kráľovská lejáreň diel
r. 1508 - ukončenie stavebných prác na dóme sv. Alžbety
r. 1532 - mesto získalo budovu Levočského domu, najstaršiu, dosiaľ existujúcu svetskú budovu v Košiciach
r. 1556 - další ničivý požiar v meste, pri ktorom vyhoreli všetky významné stavby
r.

1560 - v tiačiarni Gál Huszár vytlačený spevník

r.1657 - r.1938


Košice a ich okolie boli často miestom, kde sa rozhodovalo o osude krajiny. Šlo o zápasy medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským; protiturecké boje o záchranu severovýchodnej oblasti Uhorska, nápory výbojného Jána Alberta.
V 17. storočí prežívali Košice krušné chvíle protihabsburských stavovských povstaní (Bočkaiho, Betlenovo, Rákociho, Tökölyho), náboženských bojov i sedliackych vzbúr. Tieto nepokoje, časté vojny, krvavé boje, zdĺhavé obliehanie mesta, ako aj vytváranie nových obchodných ciest mali za následok postupný úpadok obchodu a remesiel v meste. r. 1657 - 26. február - založenie Košickej univerzity s fakultami teologickou, filozofickou a filologickou

r. 1660 - 7. august - cisár Leopold I. Zlatou bulou potvrdil vznik a existenciu Košickej univerzity, ktorá mala rovnaké práva ako iné univerzity v ríši
r. 1776 - reorganizácia a zmena Košickej univerzity na Košickú kráľovskú akadémiu (po zrušení jezuitského rádu v roku 1773) s názvom Academia Regia Cassoviensis, ktorá sa stala pobočkou budínskej univerzity
r. 1778 - založená škola na výchovu učiteľov
r. 1784 - vznik hudobnej školy
r. 1802 - zriadená prvá košická manufaktúra na výrobu kameninového riadu
r. 1828 - v meste bolo 460 remeselníckych dielní
r. 1856 - otvorený prvý telegrafný úrad
r. 1859 - prvý pokus o založenie podporného robotníckeho spolku v Košiciach
r. 1860 - 5. júl - príchod prvého vlaku do Košíc (smerom od Miškolca)
- vznik terajšieho Mestského parku (pred r. 1989 nazývaného sad generála Petrova)
r. 1861 - vznik podporného spolku obchodných pomocníkov
r. 1866 - utvoren Plynárenská účastinná spoločnosť
r. 1869 - vznik Samovzdelávacieho spolku košickej remeselníckej mládeže a podporného spolku typografov
r. 1870 - 1. september - do používania sa odovzdala časť - 33-kilometrový úsek košicko-bohumínskej železnice Košice-Kysak-Prešov
- začiatky zavádzania plynového osvetlenia v meste
r. 1872 - vznik Hornouhorského múzea (predchodcu terajšieho Východoslovenského múzea)
- vznik prvej priemyselnej školy na Slovensku (Komenského ulica č. 2), Vyššieho strojníckeho učilišťa (predchodcu terajšej Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach)
r. 1873 - pre verejnosť otvorený hotel Schalkház (na mieste terajšieho hotela Slovan)
r. 1874 - založenie korčuliarskeho spolku
r. 1876 - april - začal vychádzať prvý robotnícky časopis na území Slovenska Sozial-Oekonomisches Volksblatt
r. 1877 - začala sa rozsiahla rekonštrukcia dómu sv.

Alžbety (trvala do roku 1896), ktorá bola po požiari v roku 1775, zemetrasení v roku 1834, povodni v roku 1845 a silnej víchrici v roku 1875 už veľmi potrebná
r. 1891 - začiatky zavádzania telefónnej siete v meste
- 14. november - do prevádzky odovzdaná prvá časť konskej koľajovej dráhy
r. 1898 - začiatky organizovaného športového života (v meste bol založený cyklisticky spolok)
r. 1899 - 28. september - otváracie divadelné predstavenie v terajšej budove divadla Janka Borodáča v Košiciach (bývalého Štátneho divadla)
r. 1905 - založená Hornouhorská sociálnodemokratická strana
r. 1907 - 17. marec - vyšlo prvé číslo novín - týždenníka Kassai Munkás (Košický robotník), ktorého založenie bolo významným krokom k zjednoteniu robotníctva na východnom Slovensku
r. 1910 - začiatok výroby magnezitového slinku v závode na Slovenskej ulici
- 20. august - otvorenie Robotníckeho domu (Sverdlovova - Watsonova ? ulica č. 30), kde bolo súčasne aj sídlo redakcie Kassai Munkás, knižnica, čitáreň a robotnícky hotel
r. 1914 - 28. február - začiatok elektrifikovanej mestskej hromadnej koľajovej dopravy
r. 1918 - 18. marec - založené Robotnícke konzumné družstvo, prvé spotrebné družstvo na území východného Slovenska
- 29. december - obsadenie Košíc Československým vojskom
r. 1919 - 6. jún - príchod madarskej Červenej armády do mesta
r. 1921 - 12. jún - oblastná konferencia Komunistickej strany - vznik KSČ v Košiciach
r. 1923 - 16. september - komunistická strana po voľbách v meste získala pozíciu druhej najsilnejšej strany
r. 1924 - máj - predĺžená letecká linka československých aerolínií z Prahy cez Bratislavu do Košíc
- 28. október - prvý ročník Košického maratónu - predchodcu Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
r. 1927 - 17. april - založenie štúdia Československého rozhlasu a začiatok rozhlasového vysielania v Košiciach
r. 1929 - prvý ročntk najstarších viacetapových cyklistických pretekov v Československu Košice-Tatry-Košice
r. 1932 - apríl - komunistická strana sa po všeobecných voľbách stala najsilnejšou stranou v meste
- máj - začiatok činnosti Zväzu priatetov ZSSR v Košiciach
r. 1935 - 24. august - objavený tzv. košický zlatý poklad, ktorý obsahoval 2 920 zlatých mincí, 3 zlaté medaily, zlatú renesančnú reśaz - spolu 10 367 g rýdzeho zlata - dnes stála expozícia Východoslovenského múzea
r. 1937 - 25. jún - zriadenie prvej techniky na Slovensku
- Vysokej školy technickej M. R. Štefánika
r. 1938 - 30.-31. júl - mohutná manifestácia národov východného Slovenska za účasti Klementa Gottwalda zorganizovaná KSČ. Vyjadrila odhodlanie ľudu bránit vlasť pred agresiou fašistického Nemecka
- 2.

november - začiatok horthyovskej okupácie mesta

r.1945 - r.1987


Prílevom obyvateľstva z ostatných oblastí Slovenska ale najmä z východoslovenského regiónu sa počet obyvateľov mesta zvýšil niekoľko násobne. Takto sa vlastne Košice stali zo stredovekého "bohatého Uhorského" mesta metropolou východného Slovenska. r. 1945 - 19. január - oslobodenie Košíc vojskami 4. ukrajinského frontu
- február - apríl : Košice boli dočasným sídlom prezidenta republiky, vlády, Slovenskej národnej rady a ÚV KSČ
- v dňoch 28. 2.-1. 3. sa uskutočnila košická konferencia KSS - prvá pracovná konferencia Komunistickej strany Slovenska na území Slovenska oslobodenom Sovietskou armádou
r. 1945 - 4. apríl - utvorenie prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov
- 5. apríl - vyhlásenie Košického vládneho programu
- 22. august - svoju činnosť skončila Správna komisia mesta Košíc a súčasne bol zvolený Národný výbor, ktorého predsedom sa stal komunista Július Maurer
- 15. september - prvá premiéra v novozaloženom Východoslovenskom národnom divadle (lvan Stodola: Marína Havranová v réžii A. Chmelku)
r. 1946 - vznik Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva
- založená Štátna vedecká knižnica v Košiciach (v súčast. Krajská štátna knižnica)
r. 1947 - založené Technické múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou - prvá expozícia zo zbierok bola verejnosti sprístupnená 24. 1. 1948
r. 1948 - vznik Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
r. 1949 - vznik Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
r. 1951 - zriadená Krajská galéria (v roku 1960 premenovaná na Východoslovenskú galériu)
r. 1952 - vznik Vysokej školy technickej s fakultami baníckou, hutníckou a ťažkého strojárstva
r. 1955 - 1. máj - otvorenie Pionierskej železnice v Čermeľskom údolí (s dĺžkou 5,5 km)
r. 1958 - začiatok výstavby sídliska Mlynský náhon
r. 1959 - 1. apríl - podpísanie zakladacej listiny Východoslovenských železiarní
- vznik Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
- vznik profesionálneho Bábkového divadla v Košiciach
r. 1960 - 4. január - začiatok výstavby Východoslovenských železiarní
r. 1961 - začiatok výstavby rýchlodráhy od ulice Československej armády po vstupný areál VSŽ (ukončená v roku 1964)
r. 1962 - 26. február - začiatok výstavby sídliska Nové mesto (Terasa)
- do prevádzky odovzdaný hotel Hutnik
- verejnosť dostala do užívania Dom umenia
r. 1964 - začiatok výstavby modernej závodnej nemocnice VSŽ v Košiciach -Šaci
r. 1965 - 2. jún - v prevádzke vysoká pec č. 1
- obyvateľom začala slúžiť nová poliklinika Sever
r. 1966 - 11. máj - začala sa prevádzka na širokorozchodnej Trati priateľstva
- 3.

december - vypukol požiar, ktorý ťažko poškodil Urbanovu vežu a zničil vyše 70 metrických centov vážiaci zvon Urbana (z roku 1557)
r. 1968 - 1. august - MsNV v Košiciach dostal právomoc okresu a k mestu sa pričlenili obce Barca, Košická Nová Ves, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Ťahanovce, Vyšné Opátske
- otvorený nový obchodný dom PRIOR (v suč. TESCO)
r. 1969 - 4. január - vznikla Štátna filharmónia v Košiciach
r. 1971 - december - otvorený nový hotel Slovan
r. 1973 - december - v prevádzke nová budova železničnej stanice
r. 1974 - začiatok činnosti Domú kultúry ROH VSŽ
- ukončenie výstavby hlavného pavilónu v areáli Vysokej školy technickej
r. 1975 - 6. apríl - Prezident ČSSR udelil mestu Rad práce za účasť v národnooslobodzovacom boji a za zásluhy pri budovaní socialistickej spoločnosti
- predseda vlády sprístupnil na Slovensku prvú múzejnú expozíciu najnovších dejín v Dome Košického vládneho programu (dnešná Galéria Júliusa Jakobyho na Hlavnej 27)
- odhalený pamätník Klementa Gottwalda
r. 1976 - 21. január - ďalšia zmena v politických hraniciach okresu Košice-mesto. Ku Košiciam boli pričlenené Kavečany, Krásna nad Hornádom, Šebastovce, Lorinčík
- 10. marec - otvorená nová autobusová stanica
- 29. jún - začiatok výstavby sídliska Dargovských hrdinov
r. 1977 - 5. júl - začala sa výstavba 50-metrového krytého bazénu na Kirovovej ulici
- 27. august - dokončená reštaurácia Urbanovej veže a otvorená výstava Východoslovenského múzea - Expozícia umeleckého lejárstva na východnom Slovensku
- október - v Dome umenia umiestnili a dali do prevádzky najmodernejší koncertný organ v republike
r. 1979 - február - odovzdaný do prevádzky moderný Dom dôchodcov na Garbiarskej ulici. Takýto penzión bol vtedy prvým zariadením svojho druhu na Slovensku. Poskytuje služby pre 162 obyvateľov
- júl - platnosť nadobudlo obmedzenie parkovania motorových vozidiel v centre mesta
- október - počet obyvateľov Košíc dosiahol 200 000
- november - začiatok výstavby električkovej trate do Krásnej cez sídlisko Nad jazerom
- december - začiatok výstavby Zoologickej záhrady Košice v lokalite Kavečany
r. 1980 - august - odovzdané do prevádzky kúpalisko pri splave (reštaurácia Ryba)
- november - otvorenie Malej scény Štátneho divadla Košice Smer v upravených priestoroch bývalého kina Partizán
r. 1981 - počnúc 1. januárom platí nové územnosprávne usporiadanie Košíc (obvody I.-V.)
- začiatkom roka bolo v meste evidovaných 30 390 osobných motorových vozidiel
- 26.

január - otvorená lôžková časť novej Fakultnej nemocnice UPJŠ s poliklinikou v Košiciach s 1071 lôžkami
- september - prvýkrát usporiadali Košické výstavné trhy v priestoroch Všešportového areálu v Košiciach
- sprístupnená expozícia Východoslovenského múzea na nám. Medzinárodného maratónu mieru - Zlatníctvo na východnom Slovensku
- 31. október - vznikla pešia zóna na Leninovej ulici (dnešná Hlavná ulica), hlavnej tepne mesta
r. 1982 - máj - ukončená výstavba krematória
r. 1983 - 3. február - historická časť Košíc vyhlásená vládou SSR za mestskú pamiatkovú rezerváciu
- 4. október - začiatok výstavby Domu techniky a mestského kultúrno-osvetového zariadenia znamená aj začiatok prestavby námestia Osloboditeľov
- 17. december - začiatok prevádzky na novej električkovej trate ZŤS-sídlisko Krásna III
r. 1984 - 2. január - vylúčenie automobilovej dopravy z pešej zóny
- máj - začiatok výstavby nového sídliska Košice-Ťahanovce. Po ukončení výstavby bude mať tento sídliskový obvod 9 528 bytov
- september - prvý ročník celoslovenskej výstavy Človek a jeho záľuby
- september - odovzdaný do používania komplex prvej stavby Fakultnej nemocnice a Lekárskej fakulty UPJŠ
- september - sprístupnená stála expozícia Východoslovenskej galérie v nových priestoroch na Šrobárovej ulici č. 22 (dnešná Alžbetiná ulica)- Košice vo výtvarnom umení
r. 1985 - 25. január - do prevádzky odovzdaná budova bývalých straníckych orgánov na triede SNP 48/A - od r. 1990 sídlo Magistrátu mesta Košice
- april - začiatok výstavby nového závodu Slovenských magnezitových závodov v Bočiari
- september - verejnosti odovzdaná prvá časť Zoologickej záhrady Košice (sprístupnená euroázijská časť)
- 6. október - Svetová rada mieru udelila mestu Košice titul Mesto mieru
r. 1987 - 25. február - otvorenie nového združeného obchodného domu Dargov na nám. Osloboditeľov
- jún - posledné predstavenie baletu, činohry a opery v starej budove Štátneho divadla v Košiciach pred rekonštrukciou a modernizáciou celého jej areálu (divadlo sa presťahovalo do náhradných priestorov - do vtedajšieho Domu kultúry ROH VSŽ - dnes JUMBO centrum)
- 1. júl - počet obyvateľov mesta dosiahol 238 000
- 4. november - odhalená socha V. I. Lenina pred budovou straníckych orgánov na Tr. SNP 48/A. K jej odstráneniu došlo po novembri 1989.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?