Koniec a výsledky 1. svetovej vojny

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Koniec a výsledky 1. svetovej vojny

september - Bulharsko a Turecko
28. októbra - Rak.-Uh.
11. novembra - Nemecko

Dohoda v 1. SV - Angl., Franc., Rusko, Tal., Japonsko, USA
Ústredné mocnosti - Nem., Rak.-Uh., Tal., Osmanská ríša (1882 - 1914 - Trojspolok)

1.) rozpad 3 veľkých ríš:
Rak.-Uh. -> Československo, Rakúsko, Maďarsko, Juhoslávia, Poľsko (od r. 1975 na mape nebolo)
Osmanská ríša -> na Balkáne stratili Turci vš. územia, aj územie Predného Východu - mandátne územia (nad územím má dozor víťaz vo vojne, vš. rozhodnutia podliehajú schváleniu mandátneho št.), 1923 -> Turecká rep. (Malá Ázia)
Rusko -> sovietske samost. republiky

2.) čiastočne dochádza k rozpadu koloniálneho panstva - obmedzenie koloniálnych práv veľkých št., uvoľňovanie koloniálnej politiky, národno-oslobodzovací proces (-> domíniá)

3.) vojna sociálnu nerovnosť prehĺbila

Versaillsko - washingtonský systém
- systém usporiadania sveta po 1. SV
- Versaillská mierová konferencia - 18. januára 1918
- Wahingtonská mierová konferencia - USA a Japonsko

Ř Versaillská mierová konferencia
· USA - prezident W. Wilson
Franc. - premiér G. Clemanceau
Angl. - premiér Lloyd George
Tal. - gróf Orlando (Dohoda nechcela splniť svoj sľub -> opúšťa konferenciu)
· mierové zmluvy:
28. 6. 1919 - Nemecko
10. 9. 1919 - Rakúsko (zámok Germain)
4. 6. 1920 - Maďarsko = Trianonská zmluva
27. 11. 1919 - Bulharsko
10. 8. 1920 - Turecko

USA
- vstupovali do mierového rokovania s podm., že im Európa vráti 10 miliárd dlhu a chceli sa hosp. a politicky presadiť na európskom kontinente
- končí éra europanizmu, rozhodujúcu úlohu v Európe začínajú hrať USA
- neželali si, aby z mierových rokovaní vyšlo lepšie Franc. alebo Angl., mali byť v rovnováhe

Francúzsko
- chceli návrat Alsaska-Lontrinska
- chceli, aby Nemecko zmizlo z mapy Európy -> Franc. by na európskom kontinente získalo prevahu

Anglicko
- neželali si príliš silné Franc. (splynutie americko-angl. záujmov)
- považovali sa za štát, kt. má Európe určovať trend

Taliansko
- chceli územie Dalmácie a Istrie a Dohoda im to sľúbila - Angl. a Franc. si však na túto dohodu nepamätali a ponúkli im bezvýznamné územné zisky => odchod delegácie späť do Talianska
- Taliani investovali do vojny veľké peniaze - investovali 3 krát viac ako spotrebovali v rokoch 1870 - 1914

W.

Wilson

- po návrate zistil, že Amerika nie je nadšená
- kongres neratifikoval versaillské mierové zmluvy
- nevstúpili ani do Spoločnosti národov
- začal bojovať, dostal porážku, jeho demokratická strana prehrala voľby, 2 roky na invalidnom vozíku

G. Clemanceau
- Francúzom sa zdalo, že bol mierny
- kandidoval na prezidenta, nezvolili ho
- dožil svoj život tým, že spisoval spomienky na 1. SV („lesk a bieda víťazstva" - napísal, že v r. 1940 Nemci zaútočia na Franc. => úžasný prognostik)
- žil do r. 1929

L. George
- aj Angličanom sa zdalo, že bol mierny
- v ďalších voľbách už nezvolený

Spoločnosť národov
- založená na konferencii r. 1919
- začala fungovať r. 1920
- sídlo: Geneva
- cieľ: udržať vo svete mier
- Nem. - vystúpilo, Rusko - vylúčili
- príčiny nefunkčnosti: nedisponovala armádu, jediný nástroj - diplomacia, USA nevstúpili, hoci ju sami navrhli

št. Európy sa ešte stále báli maďarskej hrozby (Veľké Uhorsko) -> vytv. Malej Dohody - ČSR + Rumunsko + Juhoslávia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?