Kompletná ošetrovateľská starostlivosť o imobilného pacienta, dekubity

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Kompletná ošetrovateľská starostlivosť o imobilného pacienta, dekubity

KOS o imobilného pacienta, dekubity.

Ťažisko správnej ošetrovateľskej starostlivosti spočíva:
-v zabezpečení správnej ošetrovateľskej starostlivosti
-predchádzanie komplikácii z dlhodobého pobytu
-udržiavanie a zvyšovanie sebestačnosti chorého
Základná ošetrovateľská starostlivosť:
Posteľ chorého- musí mať pevnú, tvrdú podložku, potrebné sú ponorené zariadenia postele.
Poloha chorého- chorého pravidelne polohujeme, čím sa snažíme
predchádzať preležaninám.
Hygienická starostlivosť- dôležitá je hygiena posteľnej a osobnej
bielizne. Nalievanie ohrozených miest krémom.
Vyprázdňovanie- imobilní pacienti často trpia zápalom s následkom,
že sú pripútaný na lôžko. Podávame po dohovore s lekárom
glycerínové čipky. Prevencia preležanín- dôležitá je čistá koža, masírovanie tela, aby sa zlepšilo prekrvenie. Dôležitá je častá zmena polohy chorého, používanie antidekubitárnych pomôcok.
Prevencia obehových komplikácii- chorého treba nabádať, aby sám počas dňa aktívne pohyboval končatinami. V niektorých prípadoch lekár ordinuje bandáž DK.
Prevencia pľúcnych komplikácii- pľúca sa v ležiacej polohe slabšie ventilujú. Chorých ukladáme do zvýšenej polohy.
Pacientov, u ktorých nemožno dosiahnuť podstatné zlepšenie zdrav.
stavu ani po vyčerpaní všetkých liečebných prostriedkov sú odkázaní na dlhodobú ústavnú starostlivosť, sa umiestňujú v liečebniach pre dlhodobo chorých.

DEKUBITY

Dekubitus- preležanina- je miestne odumretie tkaniva- lokálna nekróza.
Stlačené sú tkanivá a cievy -najmä kapiláry a drobné žily. Cievy sa
zúžia, krvný prúd sa spomalí, až zastaví a vznikajú trombózy. Krv neprivádza v dostatočnom množstve a dostatočne rýchlo kyslík. Pre nedostatok kyslíka tkanivá postupne odumierajú, vzniká nekróza.
Miesta vzniku dekubitov:
Kožné dekubity postihujú najmä oblasti, kde sú kosti blízko povrchu kože – v PREDILEKČNÝCH MIESTACH:
v ľahu na chrbte- na tŕni 7.krčného stavcu, na lopatkách, lakťoch, v krížovej oblasti, na stehnách, na lýtkach, na vonkajšej strane stehna, nad kolenným kĺbom a na členku.
Príčiny vzniku dekubitu:
-mechanický tlak pôsobiaci na jedno miesto
-umenšenie odolnosti tkanív
-podráždenie kože vlhkosťou a nečistotou
-nervové poruchy
-srdcová insuficiencia
Klinický obraz:

1.sčervenané postihnuté miesto
2.pľuzgiere, po ich prasknutí vidieť spodné vrstvy pokožky, utváranie ložiskovej nekrózy –. červeno-fialové
3.nekrotické ložiská sa začínajú ohraničovať- tmavofilaové až čierne.

Suchá gangréna a vlhká gangréna
4.dekubitárny vred

Faktory ovplyvňujúce tvorbu preležanín
-vlhkosť- spôsobujú ju prítomnosť moču, potu, exkrétov. Zníži sa odolnosť kože. Vzniká hlavne u inkontinentného pacienta.
-hygiena- starostlivou hygienou sa zníži počet mikróbov v koži.
-výživa- pri neadekvátnej výžive dochádza k strate hmotnosti – redukuje sa vrstva medzi kosťou a kožou.
-telesná teplota- pri zvýšenej telesnej teplote je zvýšený metabolizmus a tým aj zvýšená potreba dávky kyslíku do buniek.
-anémie
-mobilita

Prevencia preležanín:

A, odstránenie vonkajších príčin: vhodná úprava lôžka, pravidelné polohovanie chorých, antidekubitárne podložky, starostlivosť o inkontinentného pacienta, pravidelná výmena osobného a posteľného prádla, pravidelné umývanie pacienta.
B, zvýšenie odolnosti kože: masáž, vhodné je kožu natierať viac krát denne, hlavne ohrozené miesta.
C, Zvýšenie celkovej odolnosti organizmu:
-liečba základného ochorenia
-podávanie stravy bohatej na vitamíny
-včasná rehabilitácia

Liečba dekubitov:
- v prvom štádiu sa môže robiť masáž
- v druhom štádiu sa snažíme zabrániť infekcii kožného defektu, dbáme na sucho a ochranu
pred mechanickým tlakom
- pri dekubitárnom vrede( 3.štádium)-nertokické tkanivo sterilne chirurgicky odstraňovať
- 4. štádium -ak je infekcia vredu, robí sa výter z rany na kultivácii, dekubitus chirurgicky ošetriť + lokálna a celtová liečba proti mikróbom =ANTIBIOTIKÁ.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?