Klasicizmus

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4534×

Příbuzná témataKlasicizmus

KLASICIZMUS 17.-18. storočie

- klasicizmus vznikol na dvore kráľa Ľudovíta XIV. ,,SLNKO,,, vo Francúzku

SPOLOČENSKÉ POMERY:

- skončenie dlhotrvajúcej vojny (30 ročná vojna) –– prehĺbenie krízy feudalizmu
- upevňovanie neobmedzenej moci kráľov –– absolutistická monarchia
- vznik manufaktúr ako nového výr. prostriedku –– rozklad cechového zriadenia
- rozmach buržoázie –– urýchľuje sa rozvoj priemyslu a obchodu


HLAVNÉ ZNAKY:

- zmysel umenia je v napodobňovaní prírody – to čo je nemenné
- umeleckým vzorom sa stalo antické a renesančné umenie
- classicus - (výborný, dokonalý …) – snaha o dokonalé umenie, s tým súvisi určenie presných noriem tvorby: (TROJJEDNOTA – času, miesta, deja), (pravda, krása, dobrota)
- myslenie sa oslobodzuje od náboženského myslenia – umelci sa orientujú k filozofickému smeru RENÉHO DESCÁRTA – RACIONALIZMU (istota vlastného myslenia)


LIT. DRUHY A ŽÁNRE:

VYSOKÉ: óda, elégia, epos, tragédia Cid – PIERRE CORNEILE

- postavy sú z vyšších vrstiev (panovníci, vojvodovia, králi ...)
- námety sú historického charakteru
- všetko je sa snaží byť dokonalé

NÍZSKE: bájka, satira, komédia Lakomec – JEAN B. MOLIERE

- námety sa berú zo života prostých ľudí


HRDINA: Cid

- hrdina je stelesnením dokonalosti

KONFLIKT:

- hrdinom prekážajú v plnení povinností osobné city, ale z vypätím vôle ich premáhajú, aby si splnili občiansku a morálnu povinnosť
- povinnosť víťazí nad citom

JAZYK:

- alexandrín: 12 slabičný verš

UMENIE A KULTÚRA V KLASICIZME:

Architektúra:
- usiluje sa oživiť antické staviteľstvo, preto preberá niektoré prvky
- významný architekt bol FRIEDERICH SCHINKEL

Sochárstvo:
- osobnosťami boli francúzsky umelci napr.: ETIENNE MAURICE FALCONET – tvorca jazdeckého pomníka pre Peterburg a JEAN – ANTOIN HOUDON – autor Voltairových podobizní
- zaradzuje sa k ním aj Talian ANTONIO CANOVA – pracoval pre NAPOLEONA BONAPARTA

Hudba:
- JOSEPH HAYDN, W.A.MOZART, L.VAN BEETHOVEN – ich tvorba je predchnutá veľkými myšlienkami doby

DIELA:

Francúzsky klasicizmus:
- Pierre Corneile (1606-1684): Cid
- Jean Baptiste Poquelin Moliere (1622-1673): Lakomec, Misantrop, Zdravý nemocný
- Jean De La Fontaine (1621-1695): Bájky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?