Keramika

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2413×

Příbuzná témataKeramika

Keramika

Výroba keramiky patří u nás mezi nejstarší výrobní obory a stala se – jako ostatně i jinde ve světě – vodítkem k určování doby a kultury života našich předků. Z nálezů můžeme posoudit i velký význam tehdejší mechanizace, kterou se např. stal hrnčířský kruh, používaný na našem území již před dvěma tisíci lety. Rozvoj řemeslné výroby keramiky umožnila četná a bohatá ložiska vhodných surovin, na nichž vznikala koncem 18. a počátkem 19. století průmyslová výroba. Největší rozvoj této výroby nastal však až po druhé světové válce. V posledních letech u nás keramická výroba klesá a současné podniky přebírají zahraniční investoři, čímž se z keramické výroby postupně vytrácí český činitel. Technologie výroby stavební keramiky a její historie

Rakovnické keramické závody zavedly jako první u nás výrobu obkládaček s použitím nové receptury, obsahující převážně vápenaté a křemičité suroviny. Výlisky z této hmoty prokazují ve výpalu minimální objemové změny. Pro výrobu hutných, mrazuvzdorných a glazovaných fasádních obkládaček byla upravena nová receptura využívající jako tavidlo znělce. Nová hmota umožnila rychlý, jednožárový výpal za 3,5 hodiny při teplotě 1180 °C. V Chlumčanských keramických byla v roce 1974 uvedena do provozu nová konvejerová linka na výrobu glazovaných a zdobených dlaždic. Význam této linky spočívá v pronikavém zkráceném výrobního cyklu, značných úspor při manipulaci, v provádění výpalu bez pomocného žárovzdorného materiálu a využitím netradičních keramických surovin pro střepovou hmotu. Vhodná receptura umožňuje zkrátit dobu výpalu pod 1 hodinu při současném snížení vypalovací teploty pod 1100 °C. Jemná keramika

Výrobu užitkového a ozdobného porcelánu a užitkové keramiky u nás mimo jiných zabezpečuje Karlovarský porcelán. Tato výroba má bohatou tradici. Již v roce 1789 bylo na našem území započato s výrobou užitkového porcelánu a postupně byly založeny první větší výrobny, kdy byla dosahována taková úroveň výroby, že větší část produkce byla vyvážena a český tvrdý porcelán se stal pojmem kvality a vysoké estetické úrovně. Výrobky z některých bývalých závodů např. v Klášterci, Březové, Horním Slavkově a dalších dosáhly i velkých úspěchů na světových výstavách. Rovněž výroba užitkové keramiky má dlouholetou tradici a první zprávy o existenci hrnčířské výroby v okolí Znojma pocházejí již z roku 1381. Zvláště majolika svojí barevností získávala velká ocenění.

Na tyto tradice bylo navázáno i při účasti na Světové výstavě v Bruselu (1958), kde našim porcelánovým výrobkům byla udělena “Velká cena”. Cihlářská výroba

Zmínky o výrobě cihel můžeme najít již ve staré Mezopotámii, kde to ale byly hlavně sušené cihly, dále v Egyptě a ve starém Římě, kde se používaly cihly kombinované s kamenem. S režným neomítaným zdivem pracuje starokřesťanská architektura. Gotika dospěla k mistrovskému vyjádření ve své složité režné cihelné stavbě. Tomuto způsobu použití cihel zůstaly doposud věrné především země severní Evropy, ale i u nás touto metodou stavěl např. Baťa dělnické domky ve Zlíně. Při důmyslném spojení kvalit pálené hlíny se zkušenostmi vývojových cihlářských pracovníků vznikají nové, progresivní druhy cihlářských výrobků, využívající osvědčené vlastnosti plných cihle s přihlédnutím na potřebnou efektivnost výstavby. Pro tradiční zdění nosných a obvodových konstrukcí se nejlépe osvědčují cihelné děrované kvádry CDK a Týn. Tyto kvádry jsou vhodné pro všechny druhy výstavby, bytovou, občanskou, družstevní, průmyslovou, zemědělskou a další výstavby. Cihelné kvádry CDK se vyrábějí ve třech základních velikostech, a to CDK 29 (29 x 24 x 11,3 cm) pro tloušťku zdiva 29 cm, pro tloušťku zdiva 32 centimetrů jsou určeny kvádry CDK 32 (32 x 24 x 11,3 cm) a pro zdivo o tloušťce 36 centimetrů jsou určeny kvádry CDK 36 (36 x 24 x 11,3 cm). Cihelné kvádry Týn se vyrábějí v rozměru 29 x 19 x 21,5 cm. Nepřehlédnutelné zastoupení v keramickém průmyslu u nás má i zdravotní keramiky a výroba elektroporcelánu. V roce 1950 u nás zahájil výrobu podnik na výrobu elektroporcelánu v Lounech. Do tohoto oboru patří zejména výroba izolátorů.


--------------------------------------------------------------------------------.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?