Kedy máme právo byť rodičom?

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)Kedy máme právo byť rodičom?

Vedia to mladí ľudia, keď sa na nich dá z hľadiska dobrého rodičovstva ešte veľa zdokonaliť a veľa nesprávneho, nedostatočného napraviť? Kto im to má včas povedať?Kto im poradí, aké je dôležité dobré manželstvo- rodičovstvo, ako a kedy sa majú stať rodičmi?
Väčšina mladých ľudí vidí zmysel života v šťastnom rodinnom živote. Je absurdné vidieť zmysel života iba v dobrom zdraví, v úspešnom povolaní, iba v láske, iba v rodinnom živote, alebo v materiálnom uspokojení. V skutočnosti jedno s druhým nerozlučne súvisí a nedosiahnutie aspoň jednej alternatívy by spôsobilo, že sa nesplní ani jeden z týchto životných cieľov. To, že si mladí ľudia zvolili rodinný život aj rodičovstvo s tým spojené, nezvolili si zle. Veď je to v živote veľmi dôležité. U niektorých detí mať dobrých rodičov zostáva iba pri želaní, pretože nemajú pred sebou obraz ideálneho otca alebo matky. Mladí ľudia veľakrát nadväzujú vážne známosti a ani si neuvedomujú vážnosť týchto známostí. Potom vstupujú do manželstva bez toho, aby vedeli ako pestovať vzťah lásky, aby vedeli niečo o rodinnom živote. Častokrát sa chápe láska v pohlavnej príťažlivosti, v telesnej kráse. Skutočná láska ľudsky vyspelých partnerov spočíva v dlhodobej životnej vzájomnosti. Mladý človek veľmi ťažko pochopí, že zaľúbenosť nie je ozajstnou láskou a nestačí ako základ celoživotného partnerstva. Láska nie je zaľúbene sa navzájom pozerať do očí, ale pozerať sa jedným smerom.Veď s tým jedným partnerom, ktorého si človek vyberie na cestu životom, musí žiť celý život.( Asi by mal). Mnohí sa pýtajú, ako je možné, že manželsvá rodičov a starých rodičov vydržali "do konca", zatiaľ čo dnešné manželstvá nevydržia.Čím to je, že v toľkých rodinách dnes chýba harmónia medzi ľuďmi? Ako vysvetliť, že manželstvá uzatvárané z lásky sú stabilnejšie ako manželstvá bez lásky?Ozajstná láska nepadá len tak z neba, treba ju pestovať nie len v sebe ale aj v partnerovi.Trvalá láska, ktorú si manželia na začiatku svojho manželského života sľúbili časom neslabne ale silnie.A radosťou takejto lásky sú deti. Aby mohla taká láska existovať, musia byť na to vytvorené určité podmienky.
Škoda, že väčšina mladých ľudí vidí lásku v pohlavnom styku, v "prelietavaní" od jedného partnera k druhému a pod. Takýto ľudia nemajú šancu na ozajstný, šťastný, manželský život.Nová podoba lásky kladie na obidvoch partnerov väčšie nároky. Každý s partnerov musí byť osobnosťou, ktorá je hodná toho, aby ju osobnosť druhého pohlavia mohla ľúbiť rovnakou láskou.

Musia sa naučiť zdokonaľovať si lásku, aby ich manželský život trval až do "konca". Kedy máme právo byť rodičom? Jednoduchá ale zároveň zložitá otázka. Až budú obidvaja dokonale vyspelí partneri, až sa budú mať radi ozajstnou, skutočnou láskou a budú hmotne aj finančne zabezpečení, potom môžu ako dvaja celoživotní partneri rozmýšľať o rodičovstve. Právo byť rodičom máme vtedy, keď dokážeme hlavne sebe že sme už naozaj zrelí ľudia pre rodičovstvo a môžme žiť šťastný rodinný život. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?