Kde kto sedí, čím je a čím bude

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2055×

Příbuzná témataKde kto sedí, čím je a čím bude

Sympatie sa prejavujú už ponúknutým miestom na sedenie. Stolička, miesto pri stole, vyjadruje patričné miesto v skupine. Ukazuje, komu patria sympatie a kde sedia súperi, lebo každý sa cíti podľa toho, ako a kde sedí. Výberom miesta prejavujeme základné princípy, a to bez toho, aby sme povedali čo len slovo. ARTUŠOV ZÁKON

Legendárny keltský kráľ je vynálezcom dialógu za okrúhlym stolom. Vedel, že okrúhly stôl vytvára triezvu, vecnú atmosféru a pocit stredobodu pozornosti, lebo sa nedá určiť ani "vrch stola", ani "koniec stola". Nedomyslel však skutočnosť, že nie všetci muži za okrúhlym stolom patria do rovnakého spoločenského stavu. Rytierov z najvyššieho stavu poveroval úlohami, a tak rytieri sediaci vedľa neho disponovali aj najväčšou mocou v družine. Rytier na pravej strane mal väčšiu moc ako rytier na ľavej strane. Táto moc sa zmenšovala tým viac, čím ďalej od neho rytieri sedeli. Podľa tohto postupu bol Artušov priamy protisediaci už protivníkom, súperom, a preto aj za okrúhlym stolom bolo veľa nedorozumení. Artušov zákon platí ešte aj dnes. Zasadací poriadok za okrúhlym stolom možno najlepšie prirovnať k hodinovému ciferníku. U "šéfa" bije dvanásta hodina. Sedí na najvyššom mieste. Vľavo a vpravo od neho na čísle jedenásť a jeden sedia pomocníci. Tvoria spolu so šéfom najsilnejší trojuholník moci. Vedľa nich na čísle desať a dva sedia váhavejší konferenční rytieri. Usilujú sa síce dosiahnuť väčšiu moc, ale úsilie si sťažujú vlastnými názormi. Svojou ctižiadostivosťou sú potenciálnym nebezpečenstvom pre šéfa. Na čísle tri a deväť ciferníka moci sedia nemí pritakávači. Chcú síce všetko vidieť, ale nechcú byť pritom videní. Tam, kde sedia, je mŕtva zóna. Koncentrujú pozornosť na obe strany - na stranu šéfa skupiny i na stranu šéfa opozície. Najbližšie k pritakávačom sedia sólisti, a to na čísle štyri a osem. Veľmi radi by síce rozvíjali vlastné myšlienky, ale do ostrej výmeny názorov sa pustia iba vtedy, keď sú k tomu prinútení. Na otvorený protiúder sa necítia byť dostatočne silní. Ešte zostáva jedna trojica. Najprv je to "otvorený protivník", súper, ktorý má druhú najväčšiu moc v skupine. Sedí na čísle šesť, zoči-voči šéfovi. Jeho pomocníci sedia na čísle päť a sedem. Z pravej strany na čísle päť sedí pobočník, ktorý má väčšiu moc ako pomocník z ľavej strany. MIESTA NA SEDENIE

za pravouhlým stolom - záleží na vás, či pripravíte hosťovi správnu atmosféru, teda kam ho posadíte a kde si sadnete vy.

Od toho závisí, ako sa bude utvárať váš vzájomný vzťah:

- sedíte cez roh stola = je to pre vás výhodná poloha, východisko pre rozhovor, môžete s hosťom priateľsky diskutovať bez toho, aby mal pocit, že na neho naliehate. Táto poloha umožňuje zrakový kontakt a do istej miery aj uhýbanie. Roh stola vytvára zároveň medzi vami a vaším hosťom určitú bariéru. Nikto z vás dvoch sa necíti byť obmedzovaný alebo ohrozený. Priateľské diskusie "cez roh" vyvolávajú uvoľnenú atmosféru, atmosféru bez nátlaku a sú dobrým štartom na rokovanie,

- sedíte vedľa hosťa = ani táto pozícia nie je zlá, ak máte s hosťom rovnaké názory na niektoré body rokovania. Tí, ktorí tak sedávajú, majú už za sebou prvé rokovanie, čiže už vyriešili základné otázky a diskutujú iba o podrobnostiach. Dbajte na to, aby ste hosťa neohrozovali tým, že si k nemu sadnete príliš blízko. Táto pozícia je výhodná aj vtedy, ak na rokovanie prizývate tretiu osobu, experta. posadíte ho oproti hosťovi, vy zostávate sedieť vedľa partnera,

- sedíte priamo oproti = "vis-á-vis", táto poloha môže veľmi ľahko vyvolať ostré tóny a často i kontroverzné stanoviská. Zároveň je tu riziko, že dvaja ľudia sediaci oproti sebe budú tvrdošijne trvať na svojich názoroch a stolová doska sa potom mení na bojisko. Takto sedávajú najčastejšie tí, ktorí medzi sebou súperia a navzájom si konkurujú, alebo tí, ktorí berú niekoho na zodpovednosť,

- sedíte v nezávislej pozícii = tak sedí ten, kto sa nechce zapojiť do rozhovoru alebo rokovania. Takto sedíme pri spoločnom stole s cudzími ľuďmi. Z tohto miesta možno len ťažko nadväzovať kontakty alebo vzťahy k iným, je tu veľký odstup a všetko je neosobné. Vzniká dojem, že pri stole sedia ľudia, ktorí sú si navzájom nesympatickí alebo majú zo seba navzájom strach. * za štvorhranným stolom - pri takomto stole sa stretávajú partneri rovnakého postavenia so zámerom rýchlo sa dohodnúť. Rozhovor má byť teda krátky, bez súkromných tónov. Počas rozhovoru býva nálada niekedy z jednej strany kontroverzná /sporná/ a z druhej strany defenzívna /obranná/,
* za šesťhranným stolom - kto sedí za vrchstolom, na čele stola má najväčšiu moc. Keďže má takýto stôl dve čelá, silnejšiu moc má ten, kto pri sedení na čele stola nemá za chrbtom dvere,
* za okrúhlym stolom - je atmosféra uvoľnenejšia a nálada pokojnejšia. ARTUŠOV ZÁKON. VOJNA ZA ROKOVACÍM STOLOM

Každý z nás si už túto hru zahral, a to celkom podvedome. Podstata hry spočíva v tom, že sediaci za stolom oproti sebe začínajú vyznačovať svoje teritóriá rôznymi predmetmi.

jeden posunie popolník alebo škatuľku s cigaretami na stredovú čiaru stola, odloží servítku a zo zapaľovača urobí pohraničnú stráž. Ak si to sused nevšimne a posunie si stoličku do ohraničeného priestoru, potom to bude vážne. Začne sa vojna so soľničkami, koreničkami, cukorničkami a možno aj s príbormi. Ak vám záleží na priateľskej a prirodzenej zábave, hru na moc ukončite čo najskôr. Poznali ste to najdôležitejšie, a to mimovoľné reakcie, reflexy na porušovanie teritória. Tento nepísaný zákon by ste mali rešpektovať aj v prípade, keď musíte prejsť na opačnú stranu k protisediacemu, aby ste mu niečo demonštrovali. Položte do stredu stola spis alebo nejaký predmet. Sú tri možnosti, ako sa váš hosť zachová:

* pritiahne si spis alebo predmet k sebe a nahne sa dopredu - nemáte za ním chodiť, vtedy argumentujte zo svojho miesta
* pritiahne si spis alebo predmet k sebe a vráti ho do pôvodnej polohy - neusilujte sa k nemu priblížiť
* pritiahne spis alebo predmet k sebe a nenahne sa dopredu - požiadajte ho o dovolenie prejsť na druhú stranu, aby ste vedľa seba, teda v pozícii partnera, prerokovali predmetnú vec. MAGNETICKÉ SILOVÉ POLIA A PRIESTOROVÁ DYNAMIKA

Keď nastúpite do zamestnania, vyberte si, ak máte možnosť, rožnú miestnosť. Moc totiž sídli v rohu. Vzrastajúcou vzdialenosťou od rožnej miestnosti klesá vplyv, teda moc. Výhodným priestorom je aj miestnosť vedľa šéfa - viac kontaktov, viac diskusií, viac nádeje na kariéru. Miesto, kde sedíte, je dôležité pre váš úspech. Zo štyroch kútov veľkoplošnej kancelárie pôsobia magnetické polia ako hroty klina smerom do stredu, ktorý je v skutočnosti bezmocný. Stred miestnosti je priechodným územím. Je tu vždy rušno a nikto sa tu nezastaví. Preto sa pokúste v takejto kancelárii získať rohové miesto na sedenie. Najvýhodnejšie je, ak si sadnete chrbtom k rohu - veľa vidieť, ale neukazovať sa bez ochrany. Ak si ktosi sadne tak, že pozerá na stenu, je to zvyčajne človek bojazlivý a plachý. Ak nemáte šance získať na sedenie miesto v rohu, posilnite stred, spolu s kolegami, ktorí tam sedia. Vybudujte si bariéry a hrady z písacích stolov, skríň a kvetináčov. Dôležité je, aby sa stred nestal priechodným územím. Takýmto spôsobom si vytvoríte súkromnú sféru, ukrytú pred neznámymi ľuďmi clonou. Kancelárska miestnosť pre jedného pracovníka má tiež svoje silové polia, ktoré treba využiť. Cieľavedome si naplánujte rozloženie nábytku. Nikdy sa neposaďte do kancelárie svojho predchodcu. Ak nezmeníte v miestnosti nič, preberáte image svojho predchodcu, čo má negatívny vplyv na rozvoj vašej vlastnej osobnosti.

Písací stôl si nikdy nepostavte šikmo, pôsobí smiešne - vždy rovno. Ak chcete alebo musíte v práci predovšetkým reprezentovať, postavte si stôl do stredu miestnosti. Ak chcete urobiť väčší dojem, posuňte stôl, čo možno najbližšie k dverám. Obmedzíte priestor pre prijímanie návštev. V hre na moc sa posuniete na popredné miesto. Ak vám ide o tvrdú prácu, postavte si stôl tak, aby vám z ľavej strany dopadalo svetlo na písaciu dosku a kreslo pre hosťa posuňte k stene. Hosť bude mať pocit, že sa s ním zaobchádza ako s partnerom. Na reprezentáciu a zaimponovanie sa takéto rozmiestnenie nehodí. Nie je náhoda, že vedúci pracovníci majú v kancelárii nízke kreslá a nízke sedačky určené pre hostí. Keď si hosť sadne, má pocit, že klesol k podlahe. Rokujú s ním však z vyššej úrovne - zhora smerom nadol. Blízkosť podlahy oslabuje sebavedomie, a tým aj pozíciu v rokovaní. Miesto, ktoré sa vám ujde pri návšteve u vedúceho pracovníka, prezradí veľa o jeho úmysloch. Ak sa uchádzate o miesto a ponúknu vám na sedenie sedačku, môžete si byť istý, že sa písomná odpoveď na vašu žiadosť oneskorí. Ak vám ponúkne na sedenie voľnú stoličku za písacím stolom, signalizuje to vážny záujem napriek všetkým verbálnym odbočkám. Miestnosť je aj symbolom postavenia človeka, ktorý tu pracuje. Jeho charakterových vlastností a preto je každý detail miestnosti veľmi dôležitý. Koberce, záclony, sedačky, obrazy a písací stôl veľa prezrádzajú. Ako z mozaikových kamienkov si môžete utvoriť obraz.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?