Karol Marx životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2978×

Příbuzná témataKarol Marx životopis

Zakladateľ vedeckého socializmu. Viac ako tretina ľudstva žije dnes v štátoch, ktorých vlády akceptujú isté princípy marxizmu, resp. aspoň donedávna sa ich viac alebo menej dôsledne pridržiavali. Žiadny iný novoveký mysliteľ neovplyvnil svojimi náhľadmi priebeh svetodejinných premien tak markantne, ako to dokázal Karol Marx ( 1818 – 1883 ). Jeho filozofia dejín tvrdí, že idey nedeterminujú spoločenské bytie, ale že ekonomické podmienky nachádzajú svoj odraz v duchovnej orientácii človeka i celej spoločnosti. Potvrdila sa táto teória ? Celé doterajšie dejiny spoločnosti sú dejinami triednych bojov. Jenny von Westphalen ako Marxova nevesta. S touto trevírskou kráľovnou plesov sa Marx ešte ako študent zasnúbil a roku 1843 sa s ňou oženil. Pochádzala z váženej rodiny, jej brat Otto Wilhem sa stal pruským ministrom. Dva roky po skončení štúdia, teda roku 1843, odišiel Marx do Paríža a spolupracoval na Nemecko – francúzskych ročenkách. Až tu nastal jeho plný príklon ku komunizmu, spojený s presvedčením, že sa musí opierať o dôsledne rozpracovanú filozofiu. Mladý manželský pár dostal vtedy ubytovanie na rue Vaneau, dnes táto izba Marxovcov patrí istému penziónu, ktorý ju prenajíma aj na prenocovanie. Častým hosťom mladých manželov v ich parížskom byte býval básnik Heinrich Heine. Karol Marx sa narodil 5. mája 1818 v Trevíri. Celé generácie predkov jeho rodičov boli rabíni. Marxov otec to ako právny zástupca dotiahol až na súdneho radcu a dopracoval sa k istému blahobytu. Marx navštevoval jezuitské gymnázium v Trevíri. Potom v rokoch 1835 – 1841 študoval v Bonne a Berlíne právo, filozofiu a dejiny. Mal sklon k bezstarostnému rozhadzovaniu peňazí, čím dosť poburoval svojho otca. Spočiatku zaberali Marxovi veľa času jeho básnické pokusy. Roku 1836 sa zasnúbil s Jenny von Westphalen, o štyri roky staršou dcérou tajného štátneho radcu. Od svojej rodiny sa Marx odpútal. Intenzívne sa venoval najmä filozofickému štúdiu, roku 1841 ho ukončil v Jene a bol promovaný za doktora filozofie. Istý čas viedol Rýnske noviny. Až potom, keď z nich odišiel kvôli cenzúre, nastal jeho rozhodujúci príklon ku komunistickým ideám. Podľa jeho názoru bolo potrebné, aby tieto idey boli podložené hlbšie rozpracovanou filozofiou. Roku 1843 sa oženil s Jenny a na jeseň toho istého roku odišiel do Paríža ako pracovník Nemecko – francúzskych ročeniek. Jeho najvýznamnejším dielom tých čias boli Ekonomicko – filozofické rukopisy.

Zoznámil sa s Heinrichom Heinem, najmä však s Fridrichom Engelsom, ktorý sa stal jeho celoživotným priateľom. Roku 1845 bol z Paríža vypovedaný, odišiel do Bruselu, kde zostal až do roku 1848. V tomto revolučnom roku ho nová francúzska vláda povolala nazad do Paríža. Už v apríli bol však s Engelsom v Kolíne a založil tu Nové rýnske noviny. V máji 1849 bol odtiaľto vypovedaný a vrátil sa nazad do Paríža. Keďže teraz už nebol vítaný ani tam a mal byť presunutý do Bretónska, odišiel do Londýna. V jeho vonkajšom konaní sa toto obdobie odrazilo v tom, že sa v menšej miere prejavoval politickoagitačne. Pracoval pre viacero novín, venoval sa najmä ekonomickým pojednaniam, najmä Kapitálu. Finančná núdza, v ktorej musela rodina dlhé roky žiť, bola nevýslovne tiesnivá. Na ulici Dean Street sa šesť rokov tlačilo v dvojizbovom byte šesť osôb. Plné trpkosti boli jeho listy, v ktorých sa sťažoval Engelsovi, rodina neraz nemala peniaze na lieky, stačili jej sotva na zemiaky a chlieb. Dedičský podiel po matke bol neveľký a rýchlo sa minul.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?