Karel Čapek Bílá nemoc

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 1942×

Příbuzná témataKarel Čapek Bílá nemoc

Karel Čapek

1890 - 1938

Jedna z najväčších osobností českej literatúry medzivojnového obdobia. Prozaik a dramatik, novinár a esejista, autor kníh pre deti, básnik a prekladateľ. Narodil sa 9.1.1890 v Malých Svatoňovicích na Náchodsku v rodine lekára. Gymnázium začal študovať v Hradci Králové, pokračoval v Brne a dokončil v Prahe. Po vysokoškolskom štúdiu v Prahe a v Berlíne (istý čas bol aj v Paríži), ukončenom doktorátom filozofie, bol vychovávateľom a knihovníkom, až konečne zakotvil v redakciách novín: najprv v Národních listech, potom v Lidových novinách. Bol aj dramaturgom, príležitostne režisérom vo Vinohradskom divadle. Po vojne podnikol veľa ciest do zahraničia. Zomrel na Vianoce roku 1938 v Prahe.


BÍLÁ NEMOC

O DIELE

Dielo vytvára zázemie pre stretnutie dvoch protikladných životných princípov, a to demokratického humanizmu s totalitnou diktatúrou, zosobnených postavou lekára Galéna a Maršála - v duchu Čapkovho presvedčenia, že práve toto stretnutie je najdramatickejším aspektom svetového merania síl. Dielo má povahu myšlienkového apelu formou šokujúceho pesimistického finále, ktoré uzatvára príbeh tragikou bludného kruhu. Čapek chcel vo svojich dramatických dielach podať mnohostrannú kritiku spoločenských pomerov. Fašizmus a podobné totalitné diktatúry považoval totiž Čapek za najväčšie nebezpečenstvo, za nepriateľa ohrozujúceho celé ľudstvo. A proti nemu vyslal do boja hrdinu svojho srdca, lekára Galéna. POSTAVY

Galén vyzerá trochu bezbranne, naivne, prezývajú ho doktor Dětina. No zdanie môže klamať. Už v scéne s dvornou radou Sigeliom, ktorý mu nechce dovoliť aplikovať svoj liek na klinike, mysliac si, že liek proti "bílej nemoci" neexistuje, dokáže byť i nepríjemne ironický.
Dvorní rada: ...Co se týče Čengovy nemoci, doporučil bych vám užívat pilně prostředků na odstranění zápachu - a pak morfia, pane kolego, hlavně morfia, koneckonců jsme tu proto, abychom zmírnili útrapy - aspoň platícím klientům. To je všechno, pane kolego. Těšilo mě.
...Dr. Galén (otálí u dveří): Taková hrozná nemoc...Třeba jednou pan dvorní rada sám...
Dvorní rada: Co?
Dr. Galén: Nic, já jen.. Snad by i pan dvorní rada mohl toho léku jednou potřebovat.
Dvorní rada: To jste nemusel říkat, Galéne! (přechází) Šeredná nemoc, člověče, příliš šeredná nemoc. Nechtěl bych se zaživa rozpadat.
Dr.

Galén: Pak může pan dvorní rada na sobě použít prostředků odstraňujících zápach.
Na Galénovej postave je pôsobivý protiklad medzi nenápadnou skromnosťou až rozpačitosťou na jednej strane a mimoriadnou dôslednosťou i neústupnosťou na druhej strane. Je to nepatetický, prostý civilný hrdina, ktorý sa obíde bez sentimentality i veľkých gest. Považuje za svoju prirodzenú povinnosť lekára brániť ľudský život a mier. Má v rukách veľkú zbraň - liek proti "bílej nemoci". Je ochotný dať ho iba tým zemiam, ktoré sa zrieknu útočných vojen. Svoju myšlienku presadzuje i za cenu ľudského života. Maršál je v prvom rade nositeľ moci, nadvlády, násilia potlačujúceho slobodu a úctu k človeku. Neváha zmariť tisíce ľudských životov na presadenie "vyšších" cieľov, teda podrobenie susedných zemí. Je bezohľadný, ale rozhodne nie je zbabelý. Žije fanatickou vierou vo svoje poslanie a dokáže strhnúť i ostatných. Nemá osobné, sebecké pohnútky (ako Sigelius)a je schopný bez váhania sa obetovať. No keď zisťuje, že sám má "bílou nemoc", ocitá sa v neriešiteľnej situácii: Bez jeho vedenia nebude možné vo vojne pokračovať a nebude tak naplnené jeho "poslanie", ktoré je jediným zmyslom jeho života. A vtedy pocíti aj otriasajúci strach zo smrti, rovnako ako všetci ostatní ľudia. Rozhodne sa nakoniec pre mier.
Maršál: ...Bůh chce, abych dělal mír - Aneto, řekni to...abych věděl, jak to zní.
Dcera: Bůh chce, abys dělal mír, tatínku.
Maršál: Opravdu, nezní to špatně.. To by bylo velké poslání, viď,Aneto? Už to, že by na světe přestala bílá nemoc - To by bylo ohromné vítězství, že? Dělat mír: to by náš národ byl první mezi všemi - Pravda, bude to dlouhá práce, ale budu-li žít...Jen když budu mít od Boha úkol!...

DEJ

Zem, kde sa dej "Bílej nemoci" odohráva, z časti pripomína tedajšie Nemecko alebo Taliansko, frankistické Španielsko alebo aj iné štáty. Vládne tu bezohľadný a tvrdohlavý diktátor, Maršál, ktorý pripravuje svoju zem na dobyvačnú vojnu. Všetko sa podriaďuje tomuto "najvyššiemu" cieľu, vydávanému za blaho a mravné poslanie celého národa. Horúčkovito sa zbrojí, ľudia sú pobláznení vidinou budúceho víťazstva a s fanatickým nadšením volajú "sláva" svojmu vodcovi. No vo svete panuje aj smrteľná choroba, ktorú si ľudia nazvali jednoducho "bílá nemoc", podľa bieleho fliačiku, ktorý je prvým príznakom choroby. Niet lieku, ktorý by toto "pejpinské malomocenství, neboli Čengovou nemoc" vyliečil. Dvorná rada - doktor Sigelius, ktorému ide len o publicitu a peniaze, iba krčí ramenami, jedinou pomocou sú prostriedky proti zápachu, ktorý sa šíri z rozkladajúceho tela a utišujúce morfiá. Zaujímavosťou je, že postihnutá je len staršia generácia (od 45 - 50). Až sa objaví doktor Galén.

Sigelius ho spočiatku vôbec neberie vážne, no keď sa dozvie, že jeho učiteľom bol profesor doktor Lilienthal, hneď je ochotný. Zloženie lieku však Galén nechce prezradiť, no nie zo ziskových dôvodov, ako si myslí Sigelius. Preto najprv otáľa, no nakoniec mu dovolí praktikovať svoje "tajné metódy", hoci len na neplatiacich chudobných. Neskoršie úspechy z vyliečenia nežne Galén, ale Sigelius. Čvrtý profesor: Blahopřeju vám k vašemu skvělému úspěchu.
Dvorní rada: Ale ne, kolego, ale ne. To je úspěch kliniky Lilienthakovy.
Čvrtý profesor: Prosím vás, kdo byl ten človíček -
Dvorní rada: Tady na třináctce? Ah, to je doktor, jak se jmenuje - Galén, tuším.
Čvrtý profesor: Váš asistent?
Dvorní rada: Ne, chráň bůh! Jen tak sem chodí...zajíma se o Čengovu nemoc...
Sigelius sa pokúsi využiť Galénové vedomosti na súkromné liečenie veľmi bohatého pacienta, Galén však odmietne, kvôli sľubu, ktorý dal Sigeliovi - liečbu bude praktikovať len na trinástke. Samozrejme, je nemysliteľné, aby v takej špine ležal tak veľavážený človek s plnou peňaženkou. Neskôr sa o úspechu liečenia dozvie aj Maršál a zavíta na kliniku. Maršál: Blahopřeju, milý Sigelie. Je to přímo zázrak Vykonal jste veliké dílo.
Dvorní rada: Nejhlubší dík, Vaše Excelence.
Maršál priláka na kliniku aj novinárov, ktorým sa, samozrejme, venuje Sigelius. No keď sú už na odchode, ozve sa doktor Galén: Prosím, pánové...ješte snad chvilinku...Prosím vás, vyřiďte, že já, doktor Galén...doktor chudých...
Novinář: Komu to máme vyřídit?
Dr. Galén: Komu? Všem králům a vladařům na světě.. Napište jim, že bych je prosil...Já byl totiž na vojně, pánové, jako doktor...a já bych chtěl, aby už nebyli války, víte? Prosím vás, napište jim to!
Novinář: Myslíte, že vás poslechnou?
Dr. Galén: Ano, totiž...Řekněte jim, že jinak zajdou na malomocenství, že ano...Ten lék proti Čengově nemoci, to je můj lék, rozumíte? A já jej nedám, dokud...dokud neslíbí, že už se nebude zabíjet! Prosím vás, pánové, řekněte jim, že jim to vzkazuju! Já opravdu...nikdo druhý ten můj prostředek nezná, zeptejte se tady na klinice, jen já mohu léčit, jen já.. Řekněte jim, že jsou staří...všichni, kdo vládnou. Řekněte jim, že budou zaživa hnít...jako ti tady. Řekněte, že to čeká všechny lidi...vůbec všechny...
Jiný novinář: Vy byste nechal lidi takhle umírat?
Dr.

Galén: A vy byste je nechali zabíjet? Proč, prosím...Když mohou lidé zabíjet olovem a plynem...nač my doktoři máme někoho zachraňovat, ne? Kdybyste věděli, co to dá někdy práce...zachránit dítě...nebo vyhojit takový kostižer...A pak se řekne válka! Jako lékař...musím být proti střílení a yperitu, že? Já jsem viděl, jaké svinstvo to v člověku dělá...Rozumíte, prostě jako doktor - Já nejsem žádný politik, pánové, ale jako lékař jsem povinen bojovat o každý lidský život, ne? To je prostě lékařská povinnost, odstranit válku!
Galén týmto vzbudí veľké pohoršenie, no hoci si tým mnohých znepriatelil, prichádzajú nakoniec k nemu, pretože on jediný ich môže vyliečiť. Ochorie i barón Krug, riaditeľ podnikov na výrobu zbraní a munícií. Aby ho dr. Galén liečil, prezlečie sa za chudobného. No Galén ho hneď spozná. Krug mu sľubuje peniaze na propagandu mieru, no Galén chce, aby ju sám viedol, čo Krug odmieta. Baron Krug: ...vy jste hrozně naivní člověk, doktore. Vy si myslíte, že můžete sám , docela sám, na vlastní pěst vynutit mír -
Dr. Galén: Ne, pane, sám ne. Ja mám.. silného spojence, víte?
Baron Krug: Ano, bílou nemoc. A strach. Máte pravdu, člověče, já mám strach.. Kriste Ježíši, já mám strach! Ale kdyby strach sám stačil ovládnout lidi, pak by už nikdy nemohla být válka - copak myslíte, že se jí většina lidí nebojí? A vidíte, přece bude...vždycky zase bude -
No barón odmietne aj zastavenie výroby zbraní a munícií, preto ho Galén odmieta liečiť. Krug navštívi Maršála a informuje ho, ako pokračuje výroba v továrňach.
Maršál: A plyn C?
Baron Krug: Jakékoliv množství. Včera se nám s ním stala nehoda - praskla v jedné dílně nádobka -
Maršál: Kolik mrtvých?
Baron Krug: Všichni. 40 děvčat a 3 muži. Smrt byla - okamžitá.
Maršál: Smutné, ale jinak krásny výsledek. Gratuluju, milý Krugu.
Krug, jeho dobrý priateľ, sa mu zdôverí, že je chorý, a že podmienkou na uzdravenie je mier.
Baron Krug: Udělejte mír, Excelence...Udělejte mír! Spaste mne, spaste nás všechny...(sváží se na kolena) Maršále, zachraňte mě!
Maršál: Vstaňte, barone Krugu!
Baron Krug (zvedne se): Prosím, Vaše Excelence.
Maršál: Barone Krugu, musíte zvýšit výrobu válečného materiálu. Nejsem spokojen s čísly, která jste mi uvedl. Víc, víc, rozumíte?
Baron Krug: Podle rozkazu, Vaše Excelence.
Maršál si k sebe zavolá Galéna a prehovára ho, vyhráža sa mu, nech zachráni Kruga. Galén je však neústupný. Problém sa vyrieši (?) samovraždou Kruga.( "Chválabohu, před pěti minutami.. se baron Krug zastřelil.") Prípravy na vojnu vo veľkom pokračujú. Práve vtedy, keď Maršál "rozvášňuje" dav, zistí, že má "bílou nemoc". Maršál je z toho trochu "mimo", no má radosť, že dav jása. Jeho dcéra Aneta spolu s Krugovým synom Pavlom (sú snúbenci) zavolajú do nemocnice. Galén je už na ceste. Strach Maršála premôže a uvedomí si, že by nebolo zlé, keby jeho poslaním bolo robiť mier. Houkaní auta, které si nemůže zástupem prorazit cestu.
Dr. Galén vyběhne s kufříkem v ruce: Doběhnu pěšky....Dovolte prosím...Prosím vás, pusťte mě...někdo mě čeká...
Syn: Občane, volejte: Ať žije maršál! Ať žije válka!
Dr.

Galén: Ne! Válka ne! Nesmí být žádná válka! Poslyšte, ne, válka nesmí být!
Výkřiky: Co to říkal? - Zrádce! - Zbabělec! - Mažte ho!
Dr. Galén: Musí být mír! Pusťte mne - Já jdu k maršálovi -
Výkřiky: Urazil maršála! - Na lucernu! - Zabte ho!
Hlučící zástup se zavře kolem doktora Galéna. Zmatená vřava. Zástup se rozestupuje. Na zemi leží dr. Galén a jeho kufřík.
Syn kopne do něho: Vstávej, potvoro! Koukej mezet, nebo -
Jeden ze zástupu klekne k ležícímu: Počkat, občane. Ono je po něm.
Syn: Žádná škoda. O jedného zrádce míň. Sláva maršálovi!
Zástup: Ať žije maršál! Maršál! Mar - šál!
Syn otevře kufřík: Hele, byl to nějaký doktor! (Rozbíjí lahvičky s léky a dupe na ně) Tak! Ať žije válka! Ať žije maršál!
Zástup valí se dál: Maršál! Mar - šál! Ať - žije - maršál!

Dav ubije doktora Galéna a rozšlape jeho lieky. Tým vlastne odsudzuje na smrť aj Maršála - ktorému vyvoláva slávu. Celý spor lekára a vládcu sa tak stáva zbytočným. Galénovi sa síce podarilo presvedčiť človeka, ktorý je strojcom a vodcom vojnovej posadlosti, ale sám nakoniec nezmyselne umiera ušlapaný tými, za ktorých životy celú dobu bojoval. Národ sa ženie do vojny, v ktorej už nezvíťazí a ľudstvo zostáva ohrozené chorobou, proti ktorej nie je zatiaľ lieku.

KOMPOZÍCIA

Protest proti fašizmu, hra v troch dejstvách, náhle, dramatické zvraty, falošné stopy, pôsobivé závery scén, rýchly spád, jazyk jednoduchý

POUŽITÁ LITERATÚRA: Karel Čapek - Loupežník, R.U.R., Bílá nemoc, Slovníková příručka - Čeští spisovatelé 20. století.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?