Juhovýchdná Ázia

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4189×

Příbuzná témataJuhovýchdná Ázia

Juhovýchodná Ázia


štáty: Kambodža ( Phnompenh )
Laos ( Vientiane )
Thajsko ( Krungthep )
Vietnam ( Hanoi )


Kambodža

- rozloha: 181 tis. km
- počet obyv.: 6,7 mil.
- admin. delí sa na 19 provincií a 4 mestá
- je to demokratická republika
prír. podmienky
povrch tvoria väčšinou nížiny, ktoré obklopujú nevysoké pásma: Kardamonových vrchov
pohorie Dangrek
podnebie: horúce monzúnové
zrážky: 1000 – 1500 mm
vodstvo:
- hlavná rieka Mekong s prítokom Tonlesap
- monzúnové tropické lesy zaberajú asi polovicu povrchu a v strednej časti sú nevelké savany
obyvateľstvo
- sústreďuje sa v nížinách
- väčšina sa zamestnáva v poľnohospodárstve
hospodárstvo
- K. je slabo rozvinutá krajina
- hlavný význam má pestovanie monokultúr
- orná pôda zaberá 14% územia
- pestuje sa: ryža, kukurica, kaučukovník, bavlník, arašídy, bataty
- chov dobytka je slabo rozvynutý
- významný je rybolov
nerastné suroviny
- diamanty
priemysel
- menšie podniky
- kovospracujúci, textilný, spracovanie kaučuku
doprava
- dôležité sú rieky a prístavy
Laos

konštitučná monarchia
hl.

mesto Vientiane
úradný jazyk: laoský
prírodné podmienky
- povrch pokrývajú vrchy a náhorné plošiny
- pološina: Tranninh
- úzke nížiny
- podnebie: rovníkové monzúnové
- tropické pralesy pokrývajú 60% povrchu
obyvateľstvo
- žije na vidieku kočovným spôsobom života
- malá hustota osídlenia
- mestá: Banpakse, Thankhek
hospodárstvo
- veľmi slabo rozvinuté a dominuje poľnohospodárstvo
- orná pôda zaberá 4% povrchu
- pestuje sa: ryža, kukurica; export: kávovník, tabak, ópiový mak
- chov: ohvädzieho a ošípaných
nerastné suroviny
- Sn, diamanty, uhlie, Cu, Fe, Au
priemysel
- tažba dreva
- potravínársky, drevospracujúci, tažba Sn
doprava
- väčšinou vodná, letecká a železničná nie je


Thajsko

konštitučná monarchia
úradný jazak: siamčina
prírodné podmienky
- povch tvoria väčšinou nížiny a to: Korat
Menamu
- pohorie: Dongphrayafai
- podnebie: horúce monzúnové
- rieky: Mekong( prítok Menammum ) a Menam
- lesy zaberajú 60% povrchu
obyvateľstvo
- vyše 30 národností tu žije
hospodárstvo
- je to poľnohospodárska krajina, ktorého základom je pestovanie monokultúr
- orná pôda zaberá 15% povrchu
- pestuje sa: ryža, kaučukovník, kukurica, maniok, ananásy, arašidy, cukrová trstina
- chov: byvolov a ošípaných
- rybolov a ťažba dreva
nerastné suroviny
- Sn, volfrán, Zn, Pb, Fe, Au, hnedé uhlie
priemysel
- potravinársky, drevársky, textilný
- ťažba cínu, volfránu, mangánu, olova, zinku a železa
doprava
- najvýznamnejšia je riečna, velký prístav BankokVietnam


prírodné podmienky
- v severnej časti sa nachádza veľký počet vrchou a tiež prlošín, kt. sú pokračovaním Jünnanskej plošiny v Číne
- rieky: Čierna rieka, Červená rieka
- strednú časť zaberajú Annamské vrchy
- na juhu sú nahorné plošiny
- podnebie: vlnké monzúnové
- tropické pralesy zaberajú 57% územia
obyvateľstvo
- asi 90% žije na nížinách
- prirodzený prírastok je vysoký
hospodárstvo
- je to poľnohospodársky a priemyselný štát
- orná pôda zaberá 13% z toho sa umelo zuavlažujú ¾
- pestuje sa: ryža, arašídy, bataty, bavlník, juta, čajovník, cukrová trstina
- živočíšna výroba je menej rozvinutá
- významná je ťažba dreva a rybolov
nerastné suroviny
- antracit, Fe, Cr, baoxid, Sn, apatit
priemysel
- textiný ( bavlnársky )
- potravinársky, drevospracujúci, kovostracujúci, chemický ( umelé hnojivák, liečivá )
- rozvíja sa energetika, hutníctvo, cementársky
doprava
- cestná a vodná pozdĺž pobrežia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?