Jozef Murgaš životopis

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 2481×

Příbuzná témataJozef Murgaš životopis

SLOVENSKÝ LEONARDO DA VINCI .


Takto bol vo svojej dobe označovaný muž ,ktorý bol maliarom, politikom, organizátorom, zberateľom a vynálezcom svetového významu. .
Reverend Jozef Murgaš sa narodil roku 1864 v Tajove .Už ako žiak vynikal bystrosťou umu a zručnosťou rúk so sklonom k maliarstvu. Študoval v kňazskom seminári v Ostrihome a B.Bystrici, kde sa s mimoriadnou intezitou venoval štúdiu elektrotechniky a potajomky kreslil. Tento talent postrehol aj významný slovenský maliar Dominik Skutecký, ktorý ho nabádal študovať maliarstvo. Tak aj urobil. V Budapešti a v Mníchove sa jeho talent rozvinul do oblasti sakrálneho maliarstva, s obľubou však maľoval aj slovenské krajinky a slovenské historické osobnosti.
Po návrate pôsobil ako kaplán v Chrenovci, Slov.Lupči, Dubovej a v Lopeji. Počas pôsobenia v našej obci v rokoch 1894 -96 namaľoval aj veľký sakrálny obraz sv.Juraja, ktorý je dodnes umiestený na hlavnom oltári.
Jozef Murgaš patril medzi zriedkavo vzdelaných Slovákov. Ťažko znášal prenasledovanie, urážky a osočovanie zo strany Maďarov a preto sa rozhodol emigrovať do Ameriky. Aj tu v baníckom mestečku Wilker - Barre v Pensylvánii venoval všetky svoje sily pre svoj národ. Staral sa o našich vysťahovalcov, ako miestny farár vybudoval nový kostol, knižnicu, školu, telocvičňu a športové ihriská, ktoré doposiaľ slúžia pre amerických Slovákov. Jeho pôsobnosť siahala aj do sociálnej sféry farníkov. Stál pevne na ich strane, keď sa domáhali zlepšenia podmienok v baniach a podporoval tých, ktorí sa ocitli v biede.
Bol zakladajúcim členom Slovenskej ligy v Amerike, ktorá sformovala memorandum odsudzujúce maďarskú vládu držiacu v porobe Slovákov. Ako predseda Slovenskej národnej rady v Amerike organizoval zbierku podporujúcu vznik Česko - Slovenskej republiky. V roku 1918 spolupodpisuje Pitsburskú dohodu , kde zástupcovia Čechov /Masaryk a iní/ a Slovákov /Štefánik a iní/ sa zaviazali vytvoriť spoločný štát .
Usilovne pracoval aj na iných činnostiach. Jeho zbierka motýľov mala deväť tisíc exemplárov z rôznych kútov sveta. Dva z nich sú aj dnes na výstave v Tajove. Na fare si zriadil elektrotechnické laboratórium, študoval fyziku, elektrotechniku, rádiotelegrafiu a veľa experimentoval. Potrebné financie získaval prevažne maľovaním obrazov. V oblasti bezdrôtovej telegrafie získal v USA 12 patentov. Bol najúspešnejším slovenským vynálezcom.

Dnes po ďalších zdokonaleniach pri samozrejmom používaní rádia a bezdrôtového prenosu dát si málokto uvedomuje, že pri kolíske tohoto diela mal on priamu účasť.

Murgaš právom patrí medzi vynálezcov, ktorí pohli vývojom ľudstva a patrí medzi skutočných národovcov, ktorý vrúcne miloval svoj národ v prospech ktorého neúnavne pracoval. Je trpkou skutočnosťou, že prvá ČSR odmietla po jeho návrate do vlasti jeho služby. Po 2.svet.vojne nebolo pre neho vo vedomí spoločnosti miesta, lebo čelní dejatelia videli v ňom hlavne kňaza spojeného s USA a preto nezapadol do ideológie vládnucej strany.
Onedlho - 11.mája si pripomenieme 71.výročie úmrtia tohoto slovenského Leonarda da Vinci. Jozef Murgaš je pre nás Slovákov veľkým vzorom v cieľavedomej húževnatosti za ušľachtilými cieľmi. Spomeňme si na neho pri tomto výročí v školách aj v rodinách. Jeho život naplnený tvorivou prácou nech je pre nás povzbudením a príkladom. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?