Jozef Miloslav Hurban životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 1984×

Příbuzná témataJozef Miloslav Hurban životopis

- básnik, prozaik, publicista, lit. kritik, organizátor kultúrneho a národného života, redaktor a vydavateľ
- nar. sa v rodine evanjelického farára
- študoval teológiu -> kňaz
- najaktívnejší člen Spoločnosti česko-slovanskej
- počas revolúcie 1848/49 bol aktívnym agitátorom, organizátorom, stál na čele ozbrojeného povstania proti uhorskej revolúcií
- jeseň 48 - predseda Slovenskej národnej rady
- aktívny účastník memorandového zhromaždenia
- spoluzakladateľ Matice slovenskej, spolku Tatrín
- on + Kalinčiak - predovšetkým próza
o v r. 1839 cesta po Morave a Čechách -> Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách (1841)
o organizuje nedeľné školy, zakladá svojpomocné pokladnice, spolky miernosti --> Slovo o spolkoch miernosti a školách nedeľných
- próza, hist. povesti:
o Svadba krále velkomoravského (1842)
o Svatoplukovci aneb pád říše Velkomoravské (1844)
- z čias kráľa Svätopluka

Olejkár (1846)
- hist. povesť
- z čias Matúša Čáka Trenčianskeho
- vyznačuje sa rúškom tajomstva
- hl. postava: olejkár Hrabovec - tajomná postava, prichádza k trenčianskemu zlatníkovi, dá sa zlákať na sprisahanie proti M. Čákovi (má pripraviť olej)
- Vít - mladý učeň u olejkára, odhalí sprisahanie, chce ujsť s jeho dcérou Ľudmilou
- otrávenie sa nepodarilo (výmena noža)
- Hrabovec na súde
- ľúbil jednu ženu, Želmíru, má s ňou syna = Vít => koniec veľkej lásky
- Želmíra pácha samovraždu, Ľudmila odchádza do kláštora

o Korytnické poháriky (1847)
o Divadlo duchov nad Tatrami - alegorická skladba
- predstavil sa ako ironika satirik

Od Silvestra do troch kráľov (1847)
- satirická novela
- pranieruje na obmedzenosť a mamonárstvo
- mestečko Bruchoslavice
- Ďorďa Šúplata navrhne manželstvo starej slúžke Ilone (vyhrala lós, no medzitým ho predala, pretože keď ho kúpila jej nadával, on to však netuší)
- pomocou jednoduchého príbehu sa vysmieva z typických malomeštiackych vlastností (pýcha, nevzdelanosť, honba za majetkom, ohováračstvo)

o práca Slovensko a jeho život literárny (1847) - prvý súhrnný pohľad na národnú lit. a vzdelanosť
o zbierka básní Piesne nateraz (1861)- v čase oživenie slovenských nádejí
- opäť vstupuje do polit. života, spolupracuje na Memorande slovenského národa
- v r. 1869 bol odsúdený za článok „Čomu nás učia dejiny" a za publicistiku znova v r. 1875.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?