Jozef Miloslav Hurban životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2210×

Příbuzná témataJozef Miloslav Hurban životopis

Jozef Miloslav Hurban
- Najaktívnejší a najvýznamnejšia osobnosť slovenského národného a literárneho života.
- Básnik, prozaik, publicista, literárny kritik, organizátor kultúrneho a národného života, redaktor, vydavateľ.
- Študoval na Bratislavskom lýceu, patril k najaktívnejším členom spoločnosti českoslovanskej
- Farár v Hlbokom (1843 schôdza Hurbana, Hodžu, Štúra)
1. Politická činnosť
- Je najaktívnejší agitátor a organizátor v revolučných rokoch 1848 – 1849.
- Zúčastnil sa na slovanskom zjazde v Prahe. - Na jeseň 1848 sa stal ako jeden zo zakladateľov SNR jej predsedom. - Stál na čele ozbrojeného povstania proti uhorskej revolúciíŢ vo Viedni zorganizoval dobrovoľníkov.
- Sklamaný s neúspechom revolúcie sa venoval literárnej tvorbe
- V 60. Rokoch opäť stúpil do politického života, ako aktívny účastník memorandového zhromaždenia a ako spolu zakladateľ matice Slovenskej
- Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní bol väznený za obranu slovenských záujmov. 2. Redaktorská činnosť
- Vydáva druhý ročník Almanachu Nitra
- Začal vydávať Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúry.(1846) Tu sa prejavil ako obranca novej slovenčiny a literatúry.
3. Literárna činnosť
3. 1. Satirická próza
- preniknutá satirou a výsmechom na kocúrkovský konzervativizmus meštianstva.KORYTNICKÉ POHÁRIKY-pomocou humoru, satiry a irónie. Pranieruje záporné stránky slovenského života. Najmä, alkoholizmus, úžernictvo a malomeštianstvo (nafúkanosť, odrodilosť) OD SILVESTRA DO TROCH KRÁĽOV-satyrická novela, najlepšia próza zo súčasnosti. - oreginalita novely je v spoločensko kritických postrehoch autoraŢodkrýva nízku morálku a prázdnotu vznikajúceho meštianstva. Kritizuje vlastnosti meštianstva(klebetníctvo, honbu za majetkom, pýchu, skupánstvo, nevzdelanosť a malý záujem alebo nezáujem o národné otázky)
- do literatúry uviedol novú triedu s jej zápornými črtami. 3. 2. historická próza
- kotví v minulosti len tematicky, ale ideovo je obrazom na súdobom Slovensku
3. 2. 1. Veľko-Moravské obdobie
- svadba krále veľkomoravského, Svätoplukovci-nešlo mu o historicky pravdivý obraz udalostí, ale o vyslovenie aktuálnych myšlienok poukázaním na slávnu minulosť. Viac sa v nich opiera o vlastnú fantáziu ako o pravdivosť faktov.
3. 2. 2.

Obdobie Matúša Čáka
OLEJKÁR-historická povesť a typická romantická povesť
Znaky: historizmus-témy s histórie, Matúša Čáka Trenčianskeho idealizuje, čiže zobrazuje ho ako silného, cieľavedomého a spravodlivého vladára a uvedomelého slováka a slovana, ktorého po smrti posledného panovníka arpadovského rodu, plánuje obnovu veľkomoravskej ríše(literárna fikcia)
Fantastičnosť deja
Obrazy prírody
Tajomnosť
- naplnená množstvom historických I nehistorických postáv z ktorých mnohé sú zahalené tajomstvom
- určujúcim citom je láska a nenávisť.
- Typické motívy: vášeň, nešťastná láska, nenávisť, intrigy, pomsta, zložité vzťahy medzi ľuďmi a víťazstvom dobra nad zlom.
Dej: napinavý, dramatický, plný zvratov
- osnovaný okolo lásky, olejkárovho pomocníka Víta k Hrabovcovej dcére Ľudmile a okolo intríg, ktoré snujú trenčiansky zlatník a olejkár hrabovec proti Matúšovi Čákovi(ten sa snažil na uhorský trón dosadiť českého kráľa Vácvala II., a tak obnoviť VMR)Ţna svoju stranu získal vlastencov, ale pobudil odporcov. - Príbeh sa odohráva v Trenčíne a prihľahlom okolí.
- Začína opisom tajomnej, búrlivej silvestrovskej noci v roku 1299, plnej hrôzy a tajuplnosti.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?