Jozef Miloslav Hurban životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 2450×

Příbuzná témataJozef Miloslav Hurban životopis

- významný predstaviteľ slovenského národného obrodenia
- spisovateľ , evanielický kňaz , otec S.H. Vajanského
- počas štúdia na evanielickom lýceu v Bratislave sa dostal pod vplyv Ľudovíta Štúra
- patril k najatraktívnejším členom spoločnosti česko-slovanskej
- od roku 1843 pôsobil v Hlbokom,šíril osvetu (Slovo o spolkoch miernosti a školách nedelných).Tu prijal so štúrom a Hodžom rozhodnutie uzákoniť novú spisovnú slovenčinu (1843), ktorú ako prvý použžil vo svojom almanachu Nitra.
- bol spoluzakladatelom spolku Tatrín
- vydával prvý slovenský literárnovedný časopis Slovenské pohľady na vedy,umenie a literatúru
- hájil práva slovákov proti maďarizácii publistickou a literárnou tvorbou ale najmä ako jeden z vodcov revolúcie 1848-49 a predseda Slovenskej národnej rady
- Autor básne Bije zvon slobody,revolučného ohlasu Bratia Slováci!,osnovovateľ Nitrianskych žiadostí,mikulášskych Žiadostí slovenského národa.
- Po potlačení revolúcie vystupoval najmä na obranu cirkvi pred pomaďarčovaním,1863-75 vydával časopis Cirkevné listy.Bol spoluorganizátorom Memorandového zhromaždenia v Martine v Júli 1861
- spolutvorcom Memoranda slovenského národa, zakladajúcim členom a funkcionárom Matice slovenskej.
-ostro vystúpil proti maďarizačnému národnostnému zákonu z roku 1868 hlavne článkami Pravdivé slovo a Čomu nás učia dejiny,za ktorý bol aj väznený
- jeho literárne dielo tvoria básne (Piesne nateraz),próza s historickou tematikou(Svatoplukovi aneb Pád Říše, Svadba krále velkomoravského, román Gottšalk, novela Olejkár) postrehy o dobovom slovenskom živote( satiri Koritnické poháriky,novely Slovenský žiaci a Od Silvestra do Troch kráľov)
obsiahli životopis Ľudovít Štúr a Rozpomienky na revolučné roky 1848-49.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?