Jozef Gregor Tajovský Mamka Pôstková

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Jozef Gregor Tajovský Mamka Pôstková

Niečo o autorovi:
Jozef Gregor - Tajovský sa narodil 17.októbra v Tajove pri Banskej Bystrici.Podľa rodiska si zvolil literárne meno.Vyrastal v dome svojho starého otca.Pri ňom pochopil životnú filozofiu jednoduchého dedinského človeka.Stredoškolské štúdium absolvoval v Banskej Bystrici a na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom.V roku 1898 odišiel študovať na Československú obchodnú akadémiu v Prahe.Tu sa aktívne zapojil do činnosti literárneho spolku Detvan.Počas prvej svetovej vojny pôsobil na východnom fronte na strane Rakúska-Uhorska,no neskôr prešiel na ruskú stranu.Po návrate sa usadil v Bratislave, kde 20.mája 1940 zomrel.
Na rozdiel od iných autorov tej doby Tajovský venoval zvýšenú pozornosť aj dramatickej tvorbe.
Napísal hry:Ženský zákon/nachádza sa aj na súčastnom repertoári SND/,Hriech,Matka,
Statky-zmätky,Blúznivci. Jeho prozaické diela tovoria hlavne zbierky poviedok.Napríklad: Spod kosy /Mamka Pôstková/,Tŕpky,Zbohom,Smutné nôty /Prvé hodinky/,Rozprávky pre ľud.

Príbeh:
Poviedka Mamka Pôstková je nenáročné rozprávanie o jednoduchej dedinskej žene.
Tajovský v úlohe rozprávača a bankového úradníka nám približuje jej ťažký život.
Jedného dňa si mamka Pôstková príde do banky požičať tri koruny na múku,aby mohla upiecť chleba.Tajovský ako bankový úradník stojí pre otázkou, či má takú málú sumu zapisovaťdo účtovnej knihy.Medzi tým rozvíja a opisuje jej predchádzajúci život,v ktorom si veľa vytrpela.No napriek tomu zostala milá a láskavá ku každému.Poviedka končí príchodom mamky Pôstkovej do banky a vrátením požičaných peňazí.
Mamka Pôstková je však človek,ktorý nepríde prosiť o darovanie dlžoby.Svoj dlh vždy po častiach spláca.Dalo by sa povedať,že je stelesnením dobra,čistoty a lásky.Jej muž bol opilec a lenivec.Len jedol,spal a pil.Ona ho aj napriek tomu opatrovala a živila. Nikdy neodmietla dať mu peniaze na pálenku.Vždy vedela pochopiť situáciu ľudí, ktorí od nej prišli pýtať chlieb na dlžobu.Svojmu synovi odpustila,keď ju nazval „starou strigou“.Vo všeobecnosti sa usiluje o čistotu svojho
mena,o svoju česť a dôsledne si ju bráni.Snaží sa dodržiavať mravných princípy. Voči zlu je bezbranná.Jej jediné zbrane sú dobré mravy,fyzická a psychická sila.Preto má toľko porozumenia
k ostatným ľudom,ktorí majú problémy alebo sa trápia.

V jednej časti vyjadruje Tajovský svoj názor na to, od koho si Slováci berú príklad
do života: „Slováci vedia veľa rozprávať o pánoch,grófoch,princoch,poznajú celé rodokmene...,ale medzi sebou málokoho zbadajú... Medzi svojimi nikto nehľadá príkladu.“Myslí si,že náš národ nie je plný len opilcov a podvodníkov,ale že tu žijú ľudia,z ktorých si môžeme všetci brať príklad.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?