John Maynard Keynes

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3228×

Příbuzná témataJohn Maynard Keynes

John Maynard Keynes
(1883-1946)
vypracoval dielo: Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí(1936)
- orientoval ekonomickú analýzu (obdobie 60-tych rokov 20. storočia) z jej mikro-ekonomickej na makroekonomickú povahu
- mikroekonomickými otázkami sa prakticky nezaoberal
- kritizoval Sayov zákon trhu - pripustil, že trhový mechanizmus má svoje poruchy a v čase, keď sa tieto poruchy prejavia, musia sa odstrániť pomocou štátnych zásahov
- príčina porúch trhového systému spočíva v nedostatočnom efektívnom (kúpyschopnom) dopyte ---> potreba ovplyvňovania zo strany štátu
- s menom Keynes sú spojené také makroekonomické veličiny, ako napríklad: celková zamestnanosť, spotreba, úspory, investície, HDP, HNP...
- Keynes položil základy súčasnej modernej makroekonómie v rámci kategoriálneho aparátu

KEYNESOVSKÝ MODEL AGREGÁTNEJ PONUKY
- pripúšťa, že v trhovej ekonomike sa nemusia v každom momente plne využívať všetky výrobné zdroje. Predpokladá, že skutočný produkt sa nemusí rovnať, nie je totožný s potenciálnym produktom. - - podľa neho môže trvať veľmi dlho, 10 až viac rokov
- ceny finálnych výrobkov aj výrobných faktorov sú nepružne
Cena práce mzda - v krátkom období nepružná, mzdy sú dohodnuté v kolektívnych zmluvách na 3 až 4 roky, ako výsledok kolektívnych vyjednávaní, odborov.
Firmy nemajú záujem meniť ceny v podmienkach, kedy im ekonomická situácia zabezpečuje primeraný zisk, s ktorým sú spokojní.
- úroveň výroby nezávisí od výr. možností danej ekonomiky (od výrobných zdroje), ale úrovne výroby, t.j. agregátnej ponuky závisí od agregátneho dopytu!

KEYNESOVSKÝ MODEL MAKROEKONOMICKEJ ROVNOVÁHY
- ak sa zvýši agregátny dopyt, zvýši sa agregátna ponuka
1) úroveň agregátnej ponuky závisí od úrovne agregátneho dopytu
2) rast agregátneho dopytu nevyvolá rast cenovej hladiny, vyvolá rast agregátnej ponuky
- ak rastie agregátny dopyt, tak rastie agregátna ponuka a vplyv na ceny je malý, lebo sa ešte nevyrába vo všetkých výr. kapacitách
3) Makroekonomická rovnováha nemusí znamenať plné využitie výrobných zdrojov (môže sa dosahovať aj pri masovej nezamestnanosti).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?