John Dalton životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3459×

Příbuzná témataJohn Dalton životopis

Tvorca atómovej teórie, objaviteľ zákona parciálneho tlaku a zákona násobných zlučovacích pomerov. Prvým vedeckým záujmom Daltona boli plynné látky. V tejto oblasti urobil aj najviac experimentálnych prác. Študoval vzájomné miešanie plynov, ich rozpustnosť v kvapalinách a zistil, že plyny a pary sa teplom rovnomerne rozťahujú. V roku 1803 formuloval zákon stálych zlučovacích pomerov a zákon násobných zlučovacích pomerov, ku ktorým dospel na základe svojej atómovej hypotézy. Prvý krát ju formuloval na prednáške Manchesterskej literárnej a filozofickej spoločnosti 21. októbra 1803 ako súborné dielo: ,,Nová sústava chemickej filozofie“ (New System of Chemical Philosophy ), hlavné myšlienky atómovej teórie predstavovali tézy: Všetky látky sa skladajú z veľmi malých častíc- atómov. Atómy sú nezničiteľné, nedeliteľné a navzájom sa priťahujú vzájomnými silami. Jeden prvok môže obsahovať len atómy jedného druhu. Atómy rôznych prvkov sa od seba navzájom odlišujú veľkosťou, hmotnosťou a tvarom. Pri chemických reakciách atómy ani, nevznikajú, ani sa nerozkladajú. Chemické reakcie sú len spájaním a rozpájaním atómov, ktorých podstata sa pritom nemení. Táto teória umožnila kvantitatívne objasňovanie chemických reakcií. Nielenže jednoznačne objasňovala zákon zachovania hmotnosti, zákony stálych zlučovacích pomerov a stálych násobných pomerov, ale ako experimentálne zdôvodnená teória podnietila a podporila ďalší rozvoj chémie.
John Dalton sa narodil 6. septembra 1766 v dedinke Eaglesfield na severe Anglicka (grófstvo Cumberland). Pochádzal s chudobných pomerov, jeho otec bol tkáčom. Už v pätnástich rokoch začal vyučovať na dedinskej škole v svojom rodisku, neskôr matematiku na strednej škole v Kendale. Usilovne študoval, predovšetkým chémiu, fyziku a meteorológiu. Pri štúdiu mu pomohol slepý John Gough (1757-1825), ktorý Daltona vyučoval jazyky a matematiku. Na jeho odporúčanie začal Dalton roku 1787 vyučovať filozofiu na novozriadenom Novom Kolégiu (New College) v Manchestri, kde pôsobil až do roku 1779. Po odsťahovaní školy do Yorku zostal Manchestri a stal sa súkromným učiteľom. V roku 1794 sa stal členom Manchesterskej literárnej a filozofickej spoločnosti. V roku 1800 bol už tajomníkom tejto spoločnosti, o osem rokov viceprezidentom a od roku 1817 až do smrti prezidentom.
Na sebe pozoroval a popísal farbosleposť, podľa jeho mena dnes označujeme tento jav daltonizmus.

Zaoberal sa meteorologickými pozorovaniami plných 56 rokov, do posledného dňa svojho života robil každodenné pozorovania, o čom svedčí vyše dvestotisíc záznamov. Roku 1826 bol odmenený a vyznamenaný. Roku 1826 bol odmenený zlatým radom za vedeckú prácu. V roku 1833 vláda udelila Daltonovi za zásluhy o vedu štátnu penziu.
Dvakrát prekonal mozgovú mŕtvicu, po tretej 24. júla 1844 vo veku 78 rokov zomrel.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?