Jean Baptiste Poquelin Moliére Zdravý nemocný

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Jean Baptiste Poquelin Moliére Zdravý nemocný

Vydanie: Vychádzala som z diela Výber z diela Moliéra, respektíve z jeho štvrtého zväzku.
Preklad: Dielo bolo preložené Jozefom Felixom.
Téma: Kritika zištnosti lekárov a ich túžby po peniazoch, aj na úkor pacienta.
Idea: Hlavnou myšlienkou tohto diela bola schopnosť lekárov vyvinúť taký psychický nátlak na pacienta, že má v mysli len to, že je chorý alebo to, že si musí dávať pozor, aby neochorel. Tým sqa pacient stáva dokonale sebeckým.
Čas a miesto deja: Príbeh sa odohráva v sedemnástom storočí v dome Parížana Argana.
Obsah: Arganova rodina je už istý čas nútená znášať Arganove nálady, ktoré sú značne negatívne, Argan je totiž už istý čas „chorý“. Najhoršie na tom je, že jeho choroba len imaginárna. Slúžka Tonka trpezlivo počúva pánove nadávky, manželka Belina je k nemu extrémne milá, lebo by rada dedila. Angelika ho úprimne ľutuje. Aragan napokon rozhodne, že je príliš chorľavý a preto sa jeho dcéra Angelika musí vydať za doktora. Keď to oznamuje Angelike, tá nadšene privolí, pretože je úprimne zaľúbená do Kleanta a je presvedčená, že on je tým pytačom. Arganovi však Ľudka prezradí, že Kleanta videla s Angelikou v izbe. Kleant sa teda prestrojí za zástupcu Angelikinho učiteľa spevu, aby sa s ňou mohol stretnúť. Medzitým za Arganom prichádza na pytačky jeho lekár Diafoirus so svojím synom Tomášom, ktorý je lekárom – pytač podľa Arganových predstáv. Je však naozajstný ťuťmák, jeho reč je plná fráz a podlizovania. Angelikinu ruku však nedostane – Berald, Arganov brat ich urazí a tak so zdvihnutým nosom odchádzajú. Aragon je šokovaný, no situáciu vyriešia Berald s Tonkou tak, že ho promujú za doktora. Všetko je vyriešené – Angelika sa môže vydať za Kleanta, a aj Argan je spokojný, veď sa môže liečiť sám.

Argan odhalí i Belinine zámery, keď sa v domnienke, že je mŕtvy sama preriekne.
Hlavné postavy: Aragon, boháč úplne zmanipulovaný svojou chorobou, ktorej vyliečenie je prioritou.
Belina, Arganova druhá žena, falošnica, ktorá si nežiada niť iné, len manželovu smrť a jeho dedičstvo.
Angelika, Arganova dcéra, Svojho otca má rada a je to naozaj veľmi dobrá duša.
Tonka: Slúžka v Arganovom dome, je veľmi živá a všetečná, vie sa veľmi dobre a lišiacky vynájsť.
Berald: Arganov brat, je značne inteligentný a keď vidí, aké hlúposti jeho brat stvára, rozhodne sa ich riešiť, čo s jeho vynaliezavosťou nie je problém.
Diafoirus: lekár ťažiaci z Arganovej slabosti a ovplyvniteľnosti.
Tomáš Diafoirus: zakomplexovaný mladík, slepo poslúchajúci svojho ocinka, ktorý je pre neho všetkým.
Žáner: Komédia.

Členenie: Dielo je v podstate písané chronologicky, až na pár výnimiek, kedy sa postavy vo svojej reči vracajú do minulosti (Angelika spomína svoje zoznámenie sa s Kleantom, Argan spomína požiadanie o ruku svojej dcéry a pod.
Literárna forma: Dielo je písané veršovane.
Jazykové a štylistické prostriedky: epiteton: zvykové právo, onomatopoje: cingilingi, pleonazmus: Je to lapaj, furták, šibal..., laudatíva: maminka, profesionalizmus: testamentárne, archaizmus: imanie, rečnícka otázka : ...skoro už ani nepiješ a to všetko prečo? Pre čerticu! deminutíva: slzička, pejoratíva: šmata.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?