Janko Kráľ Jarná pieseň

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Janko Kráľ Jarná pieseň

Rozbor básní Janka Kráľa zo zbierky Jarná pieseň

Úvod:

Autor: Janko Kráľ
Zbierka: Jarná pieseň
Vydané v roku: 1983
Vydavateľstvo: Tatran

Janko Kráľ sa narodil v Liptovskom Mikuláši v roku 1822 v bohatej meštianskej rodine. Študoval v Kežmarku, v Levoči a v Bratislave. Jeho posledné miesto pôsobenia bolo v Zlatých Moravciach, kde v roku 1876 zomrel na týfus.
Jeho tvorba začala počas štúdia v Bratislave, kde napísal prvé básne v slovenčine. Niektoré boli uverejnené v almanachu Nitra. Ako reakciu na odvolanie Ľudovíta Štúra z bratislavského lýcea vznikla báseň Duma bratislavská. Jeho diela boli s pomedzi štúrovských básnikov najromantickejšie, najrevolučnejšie a najrozporuplnejšie. Tvoril lyriku – Orol, Duma bratislavská, Dráma sveta, Výlomky z Jánošíka, Šahy, Jarná pieseň, Duma dvoch bratov, Duma Kolárova, Duma slovenská a balady – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko. Rozbor básne Slovo


Téma: Autor vyzýva národ k boju za slobodu.

Idea: Slovenský národ si musí obhájiť právo na to, čo mu patrí, inak ostane naďalej otrokom.


Výzva slovenskému národu, aby začal niečo robiť pre svoju slobodu. „sloboda nás k činom volá.“
„Hore, za česť, slobodu
slovenského národu!“

Každý Slovák by sa mal hlásiť k svojej národnosti. Národná uvedomelosť je silná zbraň. „rovnosť práva, život nový
odmyká ústa, okovy.“

Nemôžeme veriť rečiam druhých a musíme konať sami.

„sľubov, rečí krásnych dosti –
veríme len skutočnosti.“

Musíme držať spolu a nesmieme pozerať na zisk alebo stratu. Každý kto odstúpi je zradca. Každý národ by mal mať len to, čo mu patrí. Všetci sú si rovnocenní a nikto nesmie brať práva inému. Slováci boli doteraz ako otroci, a preto nesmieme nikomu veriť. Slobodu si musíme vydobyť sami a musíme si ju ceniť. „Sloboda je naše heslo!“


Forma:

Báseň je písaná 8 a 10 slabičnými veršami.
Strofy majú 6 veršov.

Rým - AABB - združený


Rozbor básne Bojazlivá


Téma: Dievča chce prejsť cez potok a chlapec jej rád pomôže. Dievča mu zo začiatku neverí, ale nechá sa presvedčiť. Idea: Autor vyjadruje snahu štúrovcov postupne presvedčiť národ, aby sa začal bojovať za slobodu. Ľudia sú zo začiatku nedôverčiví, ale po čase sa zúčastnia revolúcie.


Na doline pasie šuhaj kone a dievča na lúke žalo. Podvečer sa chce dievča vrátiť domov, ale bojí sa prejsť cez potok.

Chlapec jej ponúka pomoc.

Dievča odmieta, bojí sa jeho koní.

„Ach, šla by, šla – tak sa bojím
bo neverím koňom tvojím.“

Chlapec odoženie kone a hovorí, že príde búrka, voda bude mútna a sama neprejde.

„príde búrka, voda mutná,
neprejdeš ty sem samotná.“

Dievča neverí chlapcovým slovám.

„Šla by s tebou – však sa bojím,
bo neverím slovám tvojim.“

Chlapec ďalej presviedča dievča, ale ono sa bojí jeho očí.

„Ach, šla by, šla – však sa bojím
bo neverím očiam tvojim.“

Chlapec nakoniec dievča presvedčí a prevedie ju cez vodu.

„Nuž poď, milý: za ručičku
prevedieš ma cez vodičku.“

Forma:

Báseň je písaná 8 slabičnými veršami.

Rým – AABB združený
Rozbor básne Dráma sveta

Téma: Zloboh hovorí o svojich poddaných a teší sa, keď mu čerti povedia, že všetci slúžia bez odporu. Idea: Autor sa vysmieva a z ministra Meternicha, že vládne bez toho, aby si vypočul názory ľudí a kritizuje jeho tajnú službu, ktorá sleduje ľudí a udáva tých, čo sú nespokojní.


Opis Zlohoba – je strašný, rozvalený v komore a fajčí. Je strašne zlomyseľný, vypočítavý a namyslený. Čerti prinesú správu o poddaných – všetci poslúchajú a nikto nie je nespokojný.

„U národov je tíšina,
málo sa tam kto vypína“

Zloboh sa teší zo svojej vlády. Každý, kto by chcel niečo zmeniť bude potrestaný.

Ľudí nemá zaujímať nič iné okrem svojich vecí. Nikto sa nesmie ozývať, alebo prejaviť nespokojnosť.

„Nech pozerá všetko k zemi,
nech je každý živý – nemý –
nech nemá slov k inšiemu,
len k životu zmyselnému.“

Každý človek musí byť verný panovníkovi.

„Dosť je, keď zná mňa a nič viac
pred mnou sa pokorne klaniac.“


Forma:

Báseň je rozdelená na tri časti - Zloboh, Čerti, Zloboh. Rým – AABB – združený

Verše – 8 slabičné.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?