Janko Jesenský životopis

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 2156×

Příbuzná témataJanko Jesenský životopis

125. výročie narodenia

Pseudonymy: Janko Martinský; J. J.; J. J-ský; J. J.-ý; J. k.; J. S. Enský; J-ský; M-ský; Záhorák
Prozaik, básnik.
Je autorom lyricko-epických básní, zbavených pátosu a odrážajúcich protirečivý charakter vzťahu človeka a sveta. Prozaická tvorba autora je tematicky veľmi rozmanitá. Píše prózy z dedinského a malomestského života s veľkým zmyslom pre humor a satiru, no osobitnú pozornosť si zasluhuje próza, v ktorej odhalil psychologické korene ľudských citov. Slovenskú prózu obohatil o moderné literárne prostriedky publicistického pamfletu v románe Demokrati. Sila a adresnosť kritiky spoločenskej reality sú podstatnou črtou jeho prozaickej činnosti. Významnou zložkou literárnej aktivity Janka Jesenského je prekladateľská činnosť z ruštiny. Cenné sú aj jeho literárno-publicistické články.
B: Poézia: Verše J. Jesenského. Lipt. Mikuláš 1905. - Z veršov Janka Jesenského. Jekanterinburg 1918. - Zo zajatia. Pittsburgh 1918 a Martin 1919. - Verše J. Jesenského II. Martin 1923. - Po búrkach. Martin 1932. - Náš hrdina. Lipt. Mikuláš 1944. - Proti noci. Lipt. Mikuláš 1945. - Reflexie. Lipt. Mikuláš 1945. - Na zlobu dňa 1-2. Lipt. Mikuláš 1945. - Čierne dni. Lipt. Mikuláš 1945. - Jesenný kvet. Lipt. Mikuláš 1948. Výbery z poézie: Výbor z básní Janka Jesenského. Lipt. Mikuláš 1932. - Láska a život. Bratislava 1955. - Na zlobu dňa. Bratislava 1956.
Próza: Malomestské rozprávky. Ružomberok 1913. - Cestou k slobode. Úryvky z denníka 1914-1918. Martin 1933. - Demokrati. Prvá časť. Bratislava 1934. - Zo starých časov. Bratislava 1935. - Demokrati. Druhá časť. Martin 1938. - Listy slečne Oľge. Bratislava 1970. Výbery z prózy: Výber z malomestských rozprávok. Martin 1934. - Pani Rafiková a iní. Bratislava 1950. - Ženich a iné rozprávky. Bratislava 1953. - Výber z diela. Bratislava 1953. - Slnečný kúpeľ. Bratislava 1960. - Maškarný ples a iné poviedky. Bratislava 1975.
Ostatné: Počiatky slovenského pravopisu. Jekaterinburg 1918. - Nástin dejín slovenskej literatúry. Jekaterinburg 1918. - Listy Janko Jesenského 1890-1918. Martin 1989. Zobrané práce 1-3. Martin 1921. - Zobrané spisy 1-21. Lipt. Mikuláš 1944-1948. - Spisy 1-9. Bratislava 1959-1968. - Jesenský 1-2. Bratislava 1977.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?