Janko Jesenský životopis (stručný)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2921×

Příbuzná témataJanko Jesenský životopis (stručný)

- spisovateľ, prekladateľ, nár. umelec
- pochádzal zo zemianskej rodiny
- navštevoval gymn. v BB, Rimavskej Sobote, maturoval (1839) v Kežmarku, právnickú akadémiu absolvoval v Prešove, gymn. práva skončil v Kluži doktorátom
- r. 1905 zložil advokátsku skúšku v Budapešti
- r. 1906 si otvoril advokátsku kanceláriu v Bánovciach nad Bebravou, kde bol do konca augusta 1914
- bol uväznený, r. 1915 odvedený na ruský front
- pôsobil v Kyjeve, kde s Tajovským redigoval prílohu časopisu Čechoslovan do vlasti sa vlasti sa vrátil v r. 1919
- pochovaný je na Martinskom nár. cint.


TVORBA

- písal poéziu i prózu
- bás. zbierka Verše bola netradičná vo výbere tém, nekonvenčnou a neštylizovanou v spracovaní ľúbostných motívov
- 1923 Verše ll. (bás. zbier.) boli písané so silnejším nár. kritickým akcentom
- v tomto období vznikli aj fragmenty , z ktorých vytvoril lyricko-epickú báseň Náš hrdina
- Zo zajatia (bás. zbier.)- vo forme lyr. denníka glosujú zážitky a nálady, často vo forme útočnej protivojnovej satiry
- Na zlobu dňa l, ll Čierne noci (bás. zbier.)
- Pred ohnivým drakom, Hnev svätý – protifašistické verše
- Malomestské rozprávky – prvé krátke prózy budované na anegdote, postupne prerastajú do satir. kresby z malomestského prostredia
- kniha Cestou k slobode autobiograf. rozprávanie o svojom pobyte v Rusku
- Jesenského vývin ako prozaika vrcholí románom Demokrati, kt. je komponovaný ako séria epizód
- Demokrati a niektoré poviedky i básne boli preložené do viacerých jazykov, upravené pre film a televítiu;.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?