Janko Jesenský životopis a tvorba

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3530×

Příbuzná témataJanko Jesenský životopis a tvorba

JANKO JESENSKÝ [1874 Martin- 1945 BA / MT ]
- chudobná zemianska rodina

- študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, Kežmarku, Rimavskej Sobote

- právnická fakulta Prešov, Kluž, Budapešť

- advokát Bánovce nad Bebravou

- prekladateľ - Blok, Jesenin, Puškin

- kritický realista

- opiera sa o Sládkoviča, Hviezdoslava, Vajanského/Byrona, Puškina, HeynaDebutoval básnickou zbierkou: VERŠE - most medzi realizmom a modernou

- skladá sa z 6 tematických cyklov. Jej hlavnú časť tvoria básne s ľúbostnou tematikou. Jesenského pohľad na ženu je celkom osobný. Vidí v nej rovnocenného partnera mužovi, jemnú a citlivú bytosť, ktorou zmietajú mnohé rozpory. Lásku chápe ako prirodzený ľudský cit a zážitok.

Zachytáva tu aj dojmy z veľkomesta, z kaviarní, parkov, z prostredia plného ruchu, šumu, kde sa žije navonok veselo a bezstarostne, ale kde i radosti majú svoj rub. Takéto porovnávanie cudzieho veľkomestského sveta s domácim prostredím privádzalo básnika k oslave domova, k ospevovaniu jeho krás. Jesenský zobrazoval i sociálne otázky, o čom svedčí najmä báseň: Pieseň poddaných. romantické znaky - striedavý verš, intímna lyrika, metafory, prirovnaniazb. ZO ZAJATIA - autor zaujal kritický postoj k cárizmu

Významné miesto tu zaujímajú verše s ľúbostnou a intímnou tematikou. Jesenský je tu ospevovateľom pevného ľúbostného citu, ktorý medzi ním a milovanou ženou nemohli oslabiť ani nedohľadné vzdialenosti.zväzok: VERŠE II - básne osobného a spoločenského charakteru. Autor tu zaradil i väčšiu epickú skladbu: Náš hrdina. (4 spevy). Básnik tu zobrazil ľúbostný vzťah mladého právnika k meštianskej dcére Elene. Rozprávačom príbehu je striedavo spisovateľ a hlavná postava. Celé dielo sa vyznačuje kritikou malomestského životného štýlu.zb. PO BÚRKACH - vyslovil tu trpké sklamanie z pomerov v prvej republike. Otvorene vystupoval s kritikou dobovej politickej situácie. Vo viacerých básniach (napr. Mistríky) verne zobrazil biedu ľudových vrstiev. Janko Jesenský má v tematike i výrazových prostriedkoch mnoho spoločného s Vajanským, Hviezdoslavom, Kraskom, ale aj s Bezručom.

PRÓZA - Malomestské rozprávky, Cestou k slobode (spomienka na 1. vojnu), Demokrati

V rokoch druhej svetovej vojny vystupoval Jesenský ako vášnivý obhajca humanizmu. Každým svojím veršom odsudzoval fašizmus, odmietal neľudské poriadky. Odbojová poézia J.

Jesenského mala príležitostný charakter

(Proti noci, Čierne dni, Na zlobu dňa II, Reflexie, Jesenný kvet).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?