Janko Jesenský životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3730×

Příbuzná témataJanko Jesenský životopis

Janko Jesenský sa narodil 30.12.1874 v Martine, zomrel27.12.1945 v Bratislave,po chovaný je v Martine.Bol spisovateľom a národným umelcom.Pochádzal zo zemians kej rodiny.Gymnázium navštevoval v Banskej Bystrici,Rimavskej Sobote,v roku1893 maturoval v Kežmarku.Právnickú akadémiu absolvoval v Prešove a štúdium práva skončil v Kluži doktorátom. Ako vyhranená básnická osobnosť sa predstavil zbierkou VERŠE-1905.Básne z rokov1905-1914 uverejnil až roku 1923 v Martine ako VERŠE2.Neskôr vytvoril lyricko-epickú báseň NÁŠ HRDINA-1944.Verše,písané v Rusku,vyšli pod názvom ZO ZAJATIA.Poézia vojnového obdobia vyšla knižne v roku1945 v Liptovskom Mikuláši pod názvom PROTI NOCI.Ďalšie verše-NA ZLOBU DŇA1,2,ČIERNE NOCI.Počas vojny v Londýne vyšla časť protifašistických veršov-PRED OHNIVÝM DRAKOM-1941,HNEV SVäTÝ-1944.Jesenského básnické dielo zavŕšila zbierka JESENNÝ KVET-1948.Časť jeho próz vyšla knižne-MALOMESTSKÉ ROZPRÁVKY-1913.K próze sa po roku 1918 vrátil vo forme autobiografického rozprávania o svojom ruskom pobyte v knihe CESTOU K SLOBODE-1933.Jesenského vývin ako prozaika vrcholí románom DEMOKRATI-1.časť-1934,2.časť-1938.Päť krátkych próz ,uverejnených časopisecky,tvorí epilóg prozaického diela Jesenského.Jeho umelecký a ľudový profil dokresľuje knižné vydanie listov Oľge Kraftovej-LISTY SLEČNE OĽGE-1970.Ako prekladateľ sa koncentroval na diela A.Bloka-DVANÁSTI-1934,S.Jesenina-VÝBER Z POÉZIE-1936,A.S.Puškina-Z POÉZIE A.S. PUŠKINA-1937,EUGEN ONEGIN-1942.Román DEMOKRATI a niektoré poviedky i básne boli preložené do viacerých jazykov,upravené pre film a televíziu.J.Jesenský sa v rokoch1932-1938 stal predsedom Spolku slovenských spisovateľov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?