Janko Jesenský Demokrati

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 7813×

Příbuzná témataJanko Jesenský Demokrati

Autor sa pozerá kritickými očami na malomestské pomery a
zacieľuje svoju pozornosť na viaceré postavy z úradníckych a
meštianskych vrstiev. Sleduje tu aj boj o politickú moc. Pekne
tu opísal voľby, lebo sám dobre poznal toto prostredie ako
právnik. Satiricky opisuje vysoké úradníctvo. V tomto románe
vrcholí vývin Janka Jesenského ako prozaika.

Obsah (dej) diela :
Jan Landik - komisár v starom meste spolu s mäsiarom Tolkošom
chcú založiť spolok "Rovnosť". Chcú, aby si boli všetci rovní
a nerobili sa triedne rozdiely. Dlho tuto otázku riešia, ale
nijako im to nejde. Nakoniec Landik rozhodne, aby Tolkoš chodil
vyprevadiť Hanu, ktorá k nemu chodí po mäso a veľmi sa mu
páči. On by s ňou aj chodil, ale hanbí sa, lebo Hana je
obyčajná kuchárka. Landik sa rozhodne, že on bude týždeň
vyprevádzať Hanku domov, keď pôjde od mäsiara a Tolkoš mu
prisľúbi, že nebude žiarliť. Zo začiatku sa Landik hanbí
chodiť s kuchárkou a to preto, že sa bude smiať celé mesto. Raz
ich stretne aj Landikov šéf. Nakoniec sa Landikovi Hanka zapáči,
požičia jej knihy a ostáva ju odprevádzať i naďalej. Tolkoš
napriek sľubu, ktorý dal Landikovi, začína žiarliť a šíriť
klebety. Landik sa tým dostáva do nepríjemnej situácie. Ani jeho
matke sa Hanka nevidí vhodnou ženou pre syna. Aby zabudol na
svoju lásku matka ho posiela na vidiek k tetke. Tu sa najprv
zaľúbi a nakoniec sa dostáva do konfliktu so sesternicou Žofkou
a jej nápadníkom statkárom Dubcom. Kvôli tomu sa vracia domov.
Jeho láska k Hanke sa však upevnila. Okresný náčelník
Brigantík si dá predvolať Landika a vyčíta mu, že chodí so
slúžkami. Landik mu však taktne pripomenie pôvod jeho manželky
a ten sa ho radšej rozhodne prepustiť. Súčasne však pošle po
Tolkošovi a Dubcovi list prezidentovi, v ktorom žiada
o preloženie komisára Landika. Prezident sa však po porade so
svojim radcom Hrnčiarikom rozhodne preložiť Landika až vtedy,
keď dostane list od Rozvalida, u ktorého Hanka pracovala. Landik odchádza do Bratislavy, kde náhodou dostane za úlohu privítať
maharadžu. Landik za pomoci Želky všetko pripraví, no privítanie
sa neuskutoční. Keďže však dali správu do novín už predtým,
Landik získal veľký úspech a tým sa dostáva sa do prezídia. Po príchode sa stretáva s advokátom Petrovičom. Ako významný
funkcionár v orgáne strany má nadej na miesto vyslanca.

Petrovič
si získava popularitu rôznymi peknými rečami, chodí po dedinách
aby získal hlasy pre svoju stranu.
V závere nakoniec vysvitne, že Hanka je dedičom otcovho majetku.
Tým sa dostáva spoločensky vyššie. Stáva sa Landikovou manželkou,
ktorý jej dáva prednosť pred Želkou. Želka sa má stať Hankinou macochou,
lebo si ju chce zobrať Hankin otec.

Charakteristika hlavných postav :
Jan Landik - nebol bohatý ani šikovný
- je predstaviteľom národne uvedomelej slovenskej inteligencie
- predstavuje mravné ideály
- ostáva verný Hanke
- je protipólom Petroviča

Hanka - nie je náhoda, že autor vybral za manželku hl. hrdinu
slúžku - chce tým presadiť nový vzťah pánov k obyčajnému ľudu.

adv. Petrovič - je nositeľom chýb charakteru jeho triedy
- pokladá sa za vzorného
- rodinný život ma rozvrátený
- naháňa sa za postavením

Dubec - predstaviteľ veľkostatkárov
- vedie nemravný život
- nestará sa o dcéru
- stará sa o svoje pohodlie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?