Janko Jesenský a Jan Neruda

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2175×

Příbuzná témataJanko Jesenský a Jan Neruda

J Jesenský a J Neruda

Janko Jesenský: pochádzal z uvedomelej zemianskej rodiny. Vyštudoval za
právnika. Literárnej tvorbe sa začal venovať na kežmarskom gimnázium. Ako vyhranená básnická osobnosť sa predstavil zbierkou Verše. Ďalej
napísal ešte niekoľko básnických zbierok. A to Verše II, Náš hrdina, Zo
zajatia, Po búrkach.
J. Jesenský významne zasiahol aj do vývinu slovenskej poviedky,
novely, románov. Prvé krátke prózy sú budované na anekdote, ale postupne
prerastajú do satirickej kresby z malostranského prostredia. Časť z nich
vyšla v knižke Malomestské rozprávky. Po vydaní niekoľkých prozaických
prác (Cestou k slobode ...) prepracoval poviedky a novely, ktoré spolu
s viecerými novými vydal v zbierke Zo starých časov. Je to zbierka
tématicky ucelená, čerpajúca z prostriedia zanikajúcej monarchie. Jeho
vývin ako prozaik vrcholí v románe Demokrati, ktorý je konponovaný ako
séria epizód poskladaných postavov mladého úradníka Landíka
a výtvárajúca obraz spoločenských a politických pomerov v buržoáznej
republike a najmä v slovenskej meštiackej spoločnosti.
Okrem spisovatelskej tvorby je známy ako prekladateľ a za svoje
celoživotné dielo sa dočkal titulu národný umelec.

Jan Neruda: sa narodil v Prahe na Malej strane. Bol jedným
z najvýznamnejších osobnonstí českého národného života druhej polovice
19. storočia. Bol novinárom, básnikom a prozaikom. Preslávil sa najmä
svojou zbierkov poviedok Malostranské poviedky. Pretože bol pôvodom
z Prahy a žil na Malej strane, ako prostredie pre tieto poviedky si
vybral túto časť Prahy. Do tohoto prostredia umiestnil poviedky
v ktorých, rovnako ako Jesenský nadstavuje zrkadlo spoločenským pomerom
v buržoáznej spoločnosti. Z nich najznámejšie sú PŘIVEDLA ŽEBRÁKA NA
MIZINU, kde vyjadruje aké škody môžu napáchať klebety. Z ďaľších môžeme
spomenúť TÝDEN V TICHÉM DOMĚ, a DOKTOR KAZISVĚT.

OPIS: je slohový útvar, pri ktorom sa snažíme vystihnúť hlavné črty
daného predmetu. Môžu to byť vonkajšie vlastnosti alebo vnútorné
vlastnosti. Ak opisujeme predovšetkým vnútorné vlastnosti nejakej osoby,
hovoríme o charakteristike.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?