Ján Kostra životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4805×

Příbuzná témataJán Kostra životopis

Pochádzal zo Štiavničky neďaleko Žiliny, vyštudoval reálne gymnázium v Žiline. Neskôr začal študovať výtvarné umenie v Prahe, štúdium však nedokončil, venoval sa redaktorskej práci a vlastnej literárnej tvorbe. Prvé umelecké pokusy vznikali ešte v období jeho štúdia. Boli to básne sociálne orientované a tak jeho prvá básnická zbierka HNIEZDA vyvolala veľký rozruch lebo nenadviazala na prvotiny, sú to spomienkové básne na detstvo a mladosť. Báseň Slniečko septembra : je to spomienková báseň na ranné detstvo a prvé učiteľky, báseň bola aj zhudobnená lebo sa vyznačuje veľkou melodičnosťou. Moja rodná je poznačená dobovou situáciou viaže sa k obdobiu 1938 a tematicky básnik sa dostáva od osobných problémov k problémom spoločenským a vlasteneckým. Básnik tu vyjadruje úprimný vzťah k domovu, čo vyjadril oslovením moja rodná a slovom šepkať. Básnik sa zamýšľa nad tým že domovinu si vieme vážiť len vtedy keď sme od nej vzdialený. Básnik sa tu obracia na domovinu ktorá akoby čakala na návrat svojich rodných a na jej vyjadrenie používa celý rad prirovnaní ktoré vystihujú situáciu aká bola na Slovenku. Prirovnáva domovinu k hrude kamenistej, k pásu poľa zemiakového. Autor pokračuje od akejsi personifikácie domoviny keď ju nazýva kráľovnou, pastierkou, sväticou aj práčkou ktorá vyčkáva a verí v návrat svojich synov, ďalšie motivické pásmo tvorí obraz ohňa ktorý vyjadruje v dvoch rovinách ako skutočný oheň ktorý praská v kozube ale básnik myslí aj na skutočný oheň – vojnový požiar ktorý ohrozuje Európu, báseň sa končí návratom tuláka na rodnú hrudu. Nasledovala skupina zbierok ktoré boli tematicky rôznorodé : Prasknutá váza, Presila smútku, Všetko je dobre tak ako je, Ozubený čas, Ave Eva. Ave Eva : vyníma sa tematicky je to akési vyznanie lásky k žene, oslavuje ju ako darkyňu živor, básnik tu využíva aj úvahy o žene, zamýšľa sa nad jej osudom a spolu so Smrekovou zbierkou Básnik a žena patrí k najkrajším zbierkam o žene. Ján Kostra podobne ako mnoho jeho súčasníkov bol poplatný dobe, čoho dôkazom sú zbierky Na Stalina, Za ten máj. V 60.tych rokoch vydáva zbierky Šípky a slnečnice, Báseň dielo tvoje v týchto zbierkach nadviazal na poéziu r. 1948. Jeho básnickú tvorbu uzatvárajú zbierky Každý deň, Len raz.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?