Ján Kollár Slávy dcéra

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 6116×

Příbuzná témataJán Kollár Slávy dcéra

- hl. predstaviteľ klasicizmu v slov. poézii
- hlásateľ všeslovanskej vzájomnosti
- videl neradostnú prítomnosť Slovanov
- uznával 4 spis. azyky:
· ruský
· poľský
· česko-slovenský
· srbochorvátsky
Jeho prvá bás. zb.: Básne Jana Kollára. ľúbostno-vlastenecká lyrika
- sú to znelky /sonety/
- symbol krásy – Mína

Vlastenec
- báseň, vyšla po jeho smrti
- -hl. myšlienkou je spravodlivosť a národ. Sloboda

Slávy dcéra
- rozsiahla lyricko-epická báseň
- idea vlastenectva, slovanskej vzájomnosti
- láska k Míne
- prvky klasicizmu
- nabáda k činorodému vlastenectvu
- skladá sa z 5. spevov:
1. ZÁLA – láska k Míne
2. LABE, RÉN, VLTAVA - putovanie
3. DUNAJ – po slovans. krajoch
4. LÉTHÉ – oslavuje slov. dejateľov
5. ACHERON – zatracuje nežičlivcov Slovanov
a z Předspěvu – je napísaní v eleg. Distichu – žalospevné dvojveršie
- skladá sa z pent. a chexametra
- elégia nad slovanskou minulosťou
- násieli víťazí nad spravodlivosťou
Obs.:
1.) Vlastenecké znelky – protesty proti pokorovaniu Slovanov
- mor.-vlastenecké názory
- kritizuje roztrieštenosť a nejednostnosť slov. národov
2.) Ľúbostné znelky – ďalším dôl. Motívom je láska k Míne
- svoje srdce rozdelil na 2 polovičky: jedna pre Mínu, druhá vlasti
V Sláve dcery sa nachádza program – O literárnej vzájomnosti
- program na kultúrne zblíženie Slovanov
- 4. spis. Jazyky:
· ruský
· poľský
· česko–slovenský
· srbochorvátsky

Národnie spievanky – vznik samostat. Slov. lit

Hlasové o potřebe jednoty spis. Jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky – spis proti štúrovskej slovenčine

Šlabikář pro dítky
Kniha k čítaní pro mládež
- pre deti a mládež
- mládež vychovával k národ. hrdosti


Slávy dcéra

- zbierka básní
- hl. myšlienka:
§ spravodlivosť
§ národ. Sloboda
§ vyjadrenie osob. A spol. problémov
§ v popredí je láska k žene a k vlasti
- je napísaná po česky
- tvorí ju:
Ř PREDZPÉV
Ř 5 SPEVOV

PREDZPEV

- je písaný v elegickom distichu /žalospevný charakter)
- skladá sa z:
§ hexametra
§ pentametra
§ čas. rymus
§ strieda sa daktyl a spondej
- Kollár žiali nad osudom Lužických Srbov
- tuží po slovanskej vzájomnosti – jeho idea
- zároveň sa však obáva osudu ďalších slov. národov
- Predzpev obs. príhovor k Slovanom: ,,......TATRY SYNU....“

Antitézy – protiklady: kolébka – rakev
Obrazy a verše žalostného charakteru -...před okem mým slzy ronícim...
...železná berla...
...časy zhoubné...
- Kollár tu použil i myšlienku, že nebezpečenstvo nehrozí len od cudzích, ale i od vlastných, napr.

,,....zaslepenec, na své když zlobu plémě kydá...“
Epitetá - ,,....jazyk krásnohlasý zmužilých Slovanov...“
- obáva sa nem. vplyvu a expanzie

,,Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout, imá otroky, sám je otrok.“

ZPEVY

1. Zála
- spomína na krásne časy lásky k žene a lúči sa s Mínou
- Mína je vlastne Frederika Schmidtová
- Polku srdca vložil do lásky k Míne, druhú vlasti
2. Labe, Rén, Vltava
- putuje po slovanských krajoch, ale ešte aj tu cítiť lásku k žene
- tento spev je príznačný pre romantizmus
- zamýšľa sa , že i činy obyč. človeka môžu byť lepšie ako veľké hist. Činy
- podľa neho, vlasť by sme mali nosiť v srdci
- čo je nezničiteľné, to sú:
o mravy
o reč
o mysly svorné
3. Dunaj
- v popredí je myšlienka Slovanov
- nabáda k jednote: ,,....buďme celok a nie drobtové...“
- zároveň rozmýšľa o budúcnosti Slovanov
- má víziu sláv. Budúcnosti
4. Léthé
- prechádza s údejne mŕtvou Mínou po slov. nebi
- zároveň zatracuje nepriateľov a zradcov a chváli vlastencov: ,,....pěklo zrádcum, nebe slávum věrným....“
5. Acheron
- dostáva sa do pekla a zatracuje nežičlivcov Slovanov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?