Jalový výkon

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 2737×

Příbuzná témataJalový výkon

Názov merania : Meranie jalového výkonu pri súmernom zaťažení

Úloha merania : Zmerajte jalový výkon trojfázovej súmernej záťaže kapacitného charakteru.

Fyzikálny princíp:
Keď je záťaž sumerná k meraniu postačuje jeden wattmeter.Pre overenie správnosti merania použijeme aj metódu 2 a 3 wattmetrov.Ak prúdovú cievku zapojíme do fázy „1“, potom napäťová cievka je pripojená na U23. Pri záťaži kapacitného charakteru zapájame vstup napätťovej cievky do predchádzajúcej a výstup do zostávajúcej fázy 1W.

Schéma zapojenia :
a) Meranie jedným wattmetromPostup pri meraní:
Ako poprvé zistíme sled fáz, až tak zapájame obvod. Reostatmi dosadíme prúdy,aby záťaž súmerné nastavíme konštantné napätie a dáva hodnoty výkonov.Podobný postup zachovávame pri meraní 2 a 3 wattmetrov.

Zoznam použitých prístrojov :
A1 - ampérmeter v.c. 239047
A2 - ampérmeter v.c. 976228
A3 - ampérmeter v.c. 239035
W1 - wattmeter v.c. 199429
W2 - wattmeter v.c. 240498
V - voltmeter v.č. N636839

Tabuľka :
obj.mer. U[V] I1[A] I2[A] I3[A] Q1[VAr] Q2[VAr] Q3[VAr] Q[Var]
3W 100 0,26 0,26 0,26 21,75 21,75 24,75 41,8
2W 100 0,25 0,25 0,25 7,5 7,5 ––- 40,7
U[V] I1[A] I2[A] I3[A] Q1[VAr] Q[VAr] sin 
100 0,26 0,26 0,26 25 43,3 0,56

Záver :
Ako je zrejmé z tabuľky meranie použitím viacerých metód je opodstatnené. Ako najpravdepodobnejšieí výkon sa zdá ten,ktorý bol nemeraný pomocou 2 a 3 wattmetrov nakoľko pri použití jedného wattmetra vznikla odchýlka 6 Var. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?