Jadrová energia

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 2099×

Příbuzná témataJadrová energia

Rádioaktivita
Veľké jadrá môžu byť nestabilné a môžu samovoľne vyžarovať jadrové žiarenie.Ak sa tak stane,jadrá stratia nabité častice(okrem žiarenia gama).Tento proces sa nazýva rádioaktivita.Väčšina prvkov má nestabilné formy zvané rádioizotopy.Niektoré sa vyskytujú v prírode,niektoré sa vyrábajú v jadrových reaktoroch.Najviac rádioaktívne látky majú v jadre najväčší počet častíc.Urán ich má 238.

Jadrové reakcie
Jestvujú dva druhy jadrových reakcií – šiepenie jadra a fúzia jadier.Obidve reakcie uvoľňujú,,väzbovú energiu“,ktorá drží atómové jadro pospolu.Atómy sa nazývajú ,,stabilné“,ak je ich väzbová energia kladná ,a ,,nestabilná“,ak je ich väzbová energia záporná a pri rozpade sa uvoľňuje.

Jadrové štiepenie
Ak zasiahne neutrón jadro nestabilného uráínu 235,jadro sa rozštiepi na dva ľahšie jadrá.Súčasne sa uvoľnia tri nové neutróny a energia.Nové uvoľnené neutróny bombardujú ostatné jadrá,čím vzniká reťazová jadrová reakcia.

Jadrová fúzia(syntéza)
Ide o jadrovú reakciu ,pri ktorej sa spájajú atómové jadrá ľahších prvkov,čím vznikne nové,ťažšie jadro.Vďaka tomu sa uvoľňuje veľké mnoňžstvo energie.Na slnku sa spájajú dve jadrá vodíka a vzniká jadro hélia.Uvedená reakcia je zdrojom slnečnej energie.Vedci dúfajú,že nájdu bezpečný spôsob,jako jadrovú fúziu uskutočniť na Zemi.


Najväčší únik rádioaktívnych látok
Miesto Rok Následky
Windscale,V B(teraz Sellafield) 1957 39 mŕtvych do r.1979 v súvislosti s ožiarením. Zamorené územie s rozlohou 800 km
Tree Mile IslandUSA 1979 Počet mŕtvych nezverejnený-závažné zamorenie
Kyštym,Rusko(predtým ZSSR) 1985 Zamorenie územia s rozlohou 1 191 km
Černobyľ,Ukrajina(predtým ZSSR) 1986 35 mŕtvych počas 2 týždňov a 135 000 natrvalo vysťahovaných obyvateľov


Fakty o žiarení
Ř Prítomnosť žiarenia sa zisťuje prístrojom,ktorý sa nazýva Geigerov-Mullerov počítač.V trubici,ktorá je naplnená plynom s nízkym tlakom je tenký drôt.Trubica a drôt sú spojené batériou.Ak vstúpi častica do trubice, vznikne prúdový impulz,čo vyvoláva zvukový signál.
Ř Každú hodinu prejde telom asi 200 mil.fotónov z pôdy a budov
Ř Neobmedzená jadrová vojna by prinútila ľudí žiť pod zemou celé mesiace a roky.
Ř Žiarenie gama môže zahubiť baktérie v potrave.Tento proces ,ktorý sa nyzýva ožiarenie,udržiava potravu dlhšie čerstvú ,avšak veľa ľudí sa obáva možného dlhodobého zdravotného rizika.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?