Izobary, izotony a izotopy

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3775×

Příbuzná témataIzobary, izotony a izotopy

Vieme že každý atóm charakterizujú protónové a nukleónové číslo, ktoré píšeme pred značkou prvku, všeobecne:

AZX

Nuklidy sú látky zložené z atómov, ktoré majú rovnaké protónové a nukleónové číslo. Napríklad nuklid 23892U tvoria atómy, ktoré všetky majú nukleové čísla 238 a protónové 92.
Keď sa nuklidy toho istého prvku líšia nukleónovým číslom, sú to izotopické niklidy alebo izotopy. Napríklad prírodný dusík je zmesou dvoch izotopov 147N a 157N, prírodný kyslík je zmesou troch izotopov 168O,178O a 198O. Vodík má tri izotopy:
- ľahký vodík 11H prócium
- ťažký vodík 21H deutérium
- tricium 31H
Prvky, ktoré sa vyskytujú v prírode, sú zvyčajne zmesou niekoľkých izotopov. Málo prvkov, napr.: fluór F má len jeden izotop 199F. Z uvedeného vyplýva, že prvok je látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké atómové číslo, ale môžu sa líšiť nukleónovým číslom.
Chemické vlastnosti izotopov ( s výnimkou H ) sú veľmi podobné vlastnostiam prírodného prvku. Líšia sa však fyzikálnymi vlastnosťami, na základe ktorých ich možno navzájom oddeliť. Najčastejšie sa izotopy oddeľujú frakčnou destiláciou, frakčnou difúziou, frakčným skvapalňovaním, termodifúziou, prípadne rozličnými elektrickými metódami.
Izobary sú nuklidy rozličných prvkov, majú teda rozdielne protónové čísla, ale rovnaké nukleónové čísla. Napr.: 7834Se a 7836Kr.
Izotony sú nuklidy rozličných prvkov, ktoré sa odlišujú protónovým aj nukleónovým číslom, ale majú rovnaký počet neutrónov v jadre. Napr.: 13654Xe a 13856Ba, obidva majú v jadre 82 neutrónov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?