Ivan Krasko Otcova roľa

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 28665×

Příbuzná témataIvan Krasko Otcova roľa

Najvýznamnejším predstaviteľom slovenského symbolizmu je IVAN KRASKO. Vlastným menom sa volal JÁN BOTTO. Písať začal pod pseudonymom JANKO CIGÁŇ, neskôr ako IVAN KRASKO.
Napísal dve básnické zbierky: NOX ET SOLITUDO (Noc a samota) a VERŠE.
Slovenskí symbolisti prežívali tragédiu vlastného národa ako najväčšíu osobnú tragédiu (STÁLETIA TIAKLI PODDANÝCH SLZY | A V SRDCI STONY ROBOTNÝCH OTCOV)
Verše symbolistov sa ďalej vyznačujú muzikálnosťou - hudobnosťou. Preto sa aj hovorí, že každý ich verš znie hudbou. Hudobnosť vzniká vďaka trom technikám: 1.) vďaka KRASKOVSKÉMU RYTMU - je to sylabotónický rytmus (ide o striedanie prízvučných a neprízvučných slabík) POKOJNÝ VEČER NA VŔŠKY PADAL | NA SIVÉ POLIA --->ide tu o striedanie DAKTYLSKEJ A TROCHEJSKEJ STOPY, vzniká tedy DAKTYLOTROCHEJSKÁ STOPA.
2.) vďaka VNÚTORNÉMU RÝMU - je to rým vrámci jedného verša (SLNKO JAK KORÁB V KRVAVÝCH VODÁCH)
3.) pomocou ALITERÁCIE - je to hromadenie tých istých alebo podobných písmen. Výsledkom aliterácie je buď EUFÓNIA (ľúbozvučnosť) alebo KAKOFÓNIA (opak ľúbozvučnosti, napr.: strč prst skrz krk). STRNIŠTE SUCHÉ NA VLHKÝCH HRUDÁCH | POD NOHOU PRASKÁ
Keď hovoríme o aliterácii, musíme sa zmieniť aj o hojnom výskyte jednej hlásky v básňach IVANA KRASKA. Je to samohláska ,,o" , ktorá je temná hláska, a ktorá vyjadruje stav básnikovej duše. V básni OTCOVA ROĽA sa vyskytuje 63-krát. Často nachádzame aj spoluhlásky ,,s" a ,,š". Slúžia na vyvolanie pocitu SUCHA, VYPRAHNUTOSTI. V jednej strofe sa nachádzajú dokonca 13-krát. Vyjadrujú tiež bolesť a smútok básnikovho srdca.
Symbolisti sú známi aj svojimi farebnými obrazmy (ČIERNA , SIVÁ = farby smútku | ČERVENÁ = farba krvi)
V básni nachádzame aj ALÚZIU. Je to prostriedok, ktorý často používajú básnici, najmä symbolisti. Ide vlsatne o narážku na určitú historickú udalosť alebo na postavy z mytológie:
VYKLÍČIA EŠTE ZUBÁLE DRAČIE
Z PODDANÝCH ZEME?
V gréckej mytológii zo zubov draka vznikli udatní vojaci.

Čiže v samom závere Krasko dúfa, že utláčaní Slováci budú bojovať za svoje práva.
Ďalším znakom symbolizmu je vyvolávanie istej záhadnosti:
ZDÁ SA, ŽE KTOSI VEDĽA MŇA KRÁČA -----> táto záhadná postava je asi nebohý básnikov dedo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Základné symboly básne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- základným symbolom je ,,otcova roľa", ktorá symbolizuje celé Slovensko.
- ďalším symbolom je ,,večer" (symbol smútku, bezútešnosti)
- symbolom nádeje je ,,ráno" (svitá na lepšie časy)

- - - - - - - - - - - - - - -
Básnické obrazy
- - - - - - - - - - - - - - -
VEČER PADAL - personifikácia
V LÚČI HORELA ROĽA - metafora
SLNKO JAK KORÁB - prirovnanie
KORÁB - poetizmus
KRVAVÉ VODY - metafora
V LÁSKAVOM OKU - epiteton
PôDA VOLÁ - personifikácia
STONY ZRELI - metafora
VYKLÍČIA ZUBÁLE DRAČIE - metafora.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?