Island vs. Slovenská republika

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4171×

Příbuzná témataIsland vs. Slovenská republika

ISLANDSKÁ REPUBLIKA

Rozloha: 102 819 km2
Poč. obyvateľov: 253 000
Úradená reč: islandština
Št. zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Št. vlajka: modrý obdĺžnik s červeným, bielo obrúbeným krížom Št. znak: na čadičovej doske je uprostered umiestnená pavéza s červeným, strieborne obrúbeným krížom v modrom poli, znak je doplnený postavami starej mytológie
Územné členenie: 16 okresov, 14 miest so statusom kupeckého meste
Hlav. mesto: Rykiavík (75 000 obyvateľov)
Dôležité mestá: Akureyri (8000 obyv.), Hafnarfjordur (7000), Kópavógur (5600), Keflevík (4500)
Doprava: námorná , letecká, automobilová
Menová jednotka: 1 islandská koruna (Ikr) – 100 aurar (halierov)
Váhy a miery: metrická sústava
Poloha: ostrov sopečného pôvodu v severnom Atlantiku patriaci kontinentu Európa
Povrch: prevažne plošina (nadm. výška: 500-700 m.n.m.), horské masívy do 1300 až 1700 m.n.m.
Nerastné bohatstvo: živec (vých. krajiny), síra, lignit, rašelina, pemza
ner. bohatstvo- veľmi malé
Vodstvo: množstvo riek, najdlhšia rieka – Thórsá (240 km), množstvo vodopádov- napr. – Gullfos , množstvo jazier, prevažne ľadovcového a sopečného pôvodu, najväčšie – Thingvallavatan,. množstvo horúcich prameňov – najznámejší Geysir
Podnebie: subarktické oceánske podnebie
Pôda: celý ostrov je sopečného pôvodu, prevažujú tundrové pôdy
Flóra: pôvodne lesy (vyrúbané obyvateľstvom), dnes- lúčne a bažinaté raslinstvo, nízke dreviny
Fauna: Island- ostrov vtákov a rýb.
Líšky, biele medvede ( na plávajúcich kryhách z Grónska), vtáctvo- islandský sokol, morský orol, snehule, kajky, čajky, rybárik , atď., morské ryby- tresky, slede, veľryby. iné morslé živočíchy – platýže, garnáti, kraby. riečne ryby- losos, morský pstruh, jazerný pstruh
História: Osídlenie ostrova- koniec 8. str. usídlenie mníchov z Írska, neskôr Island objavený nórskymi moreplavcami- vikingami , dôsledkom toho bol ostrov osídlený nórskymi prisťahovalcami
Roky 930- 1030 = Storočie ság – toto obdobie je charakterizované vybudovaním ľudovlády
Roky 1030 – 1262 – 12. a 13. str.

začiatky feudalizmu, rok 1262= Stará zmluva tj. podrobenie Islandu nórskemu kráľovi
Roky 1262- pol. 19. str – pod nadvládou Nórska, ale aj Dánska(1/6 ostrova)
19. str- boj za nezávislosť Islandu
20. str – 1918 – Zmluva o únii, ´= uznaná nezávislosť Islandu, 17. 6. 1944- vyhlásená Islandská republika
Hospodárstvo- Poľnohospodárstvo- farmy,
živ. výroba- chov oviec, hov. dobytok, poníky, prasatá(málo), hydina (kurence, sliepky), líšky a vydry
rastl. výroba- výroba sena, zemiaky(veľký význam), záhradníctvo(v parou vykurovaných skleníkoch)
Hospodárstvo- Rybolov- dôležitý artikel hospodárstva
lov prevažne – tresky, slede, veľryby
ďalšie produkty spracovania – rybí olej, rybia múčka, kaviár, sušené ryby
Hospodárstvo- priemysel- potravinársky- konzervárne, pekárne, mliekárne, cukrárenský pr., podniky na výrobu mäsových konzerv, suš. mlieka, umelých tukov
textilný pr., obuvnícky pr.
priemysel výroby a opravy lodí
pr. výroby cementu
pr. knihársky a pr. výroby hračiek
Na vysokej úrovni aj islandské tradičné remeslá hlavne šperkárstvo
Hospodárstvo- energetika – hydroelektrárne, termoenergia
Školstvo- povinná školská dochádzka= základná škola 7-14 rokov
pokračujúca škola – 14-16 rokov
- má 2 smery humanitný a technický
V 16 sa končí školská dochádzka
Po dosiahnutí istého prospechového minima na pokračujúcej škole, možnosť štúdia na vyššej odbornej škole po dobu 4 rokov (školy rôzneho zamerania- umenie, remeslá, námorníctvo, atď.)
Vysoká škola- Islandská univerzita (fakulty- teologická, lekárska, právnická, ekonomická, filozofická, technická)
Obchod – 2 veľké obchodné organizácie – Obchodná komora a Komerčné kolégium Islandu
Vyvážajú sa hlavne ryby a ryb. výrobky
Kultúra- Literatúra – Ságy = umelecká próza, tradičné spracovanie historických udalostí ale prevažne legiend. Najznámejšie ságy – o Njállovi, oGrettim, o ľuďoch z Laxárdalu
Najznámejší literáti – Snorri Sturluson (písal ságy), Gudmundur Kamban (dramatik a románopisec), básnik Matthias Jochumsson (autor islandskej národnej hymny) a Halldór K. Laxness (nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a Svetovej ceny mieru)
Kultúra- Výtvarné umenie- nemá na Islande veľkú tradíciu. Prevažuje krajinkárstvo (T. Thorláksson, Á. Jónsson ..)
Kultúra- Architektúra- severský štýl. Autor Národného divadla, univerzity – Gudjón Samúelsson
Kultúra- Hudba- inšpirácia folklórom, napr. S.

Sveinbjornsson
Moderná hudba- vo svete známa speváčka Bjork
Kultúra- Divadlo- 2 divadelné scény – Divadelnú spoločnosť mesta Reykjavík a Národné divadlo
Kultúra- Múzeá- Národné múzeum ( má na starosti aj pamiatkovú činnosť )
Múzeum Einara Jónssona (obsahuje diela tohto sochára)
Národné prírodovedecké múzeum
Veda- najv. úspechy – historická veda
potom prírodná veda
Šport – kolektívne športy – futbal, hádzaná,
individuálne športy – plávanie, korčuľovanie, atletika
Osobnosti: Erik Červený – vojvodca a dobyvateľ
Halldór. K. Laxness – spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
Bjork - speváčkaSLOVENSKÁ REPUBLIKA

Rozloha: 49 625 km2
Poč. obyvateľov: 5 120 000
Úradná reč: slovenčina
Št. zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Št. znak: štít, v ňom biely dvojkríž zasadený do stedného z troch modrých pahorkov, červené pozadie
Št. vlajka: biely, červený a modrý pruh, dané vodorovne so št. znakom uprostred
Územné členenie: 8 krajov, 40 okresov
Hlavné mesto: Bratislava
Dôležité mestá: Košice, B. Bystrica, Žilina
Doprava: lodná (len mimo krajinu), letecká, automobilová, železničná
Menová jednotka: 1 slovenská koruna (1 Sk) = 100 halierov
Váhy a miery: metrická sústava
Poloha: stredná Európa. susedné štáty- Česká republika. Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko
Povrch: prevažne hornatý, nížiny – juh a východ krajiny
Ner. bohatstvo: žel. ruda, azbest, hnedé uhlie, sklárske piesky, ropa
Vodstvo: členitá vodná sieť, najdlhšia rieka – Váh, najväčšia rieka – Dunaj
bohatstvo minerálnych aj termálnych vôd
Podnebie: kontinentálne
Pôda: čenozeme (juh SR), hnedozeme
Flóra: lesy – listnaté, zmiešané, ihličnaté, Bohatá kvetena. Vzácne rastliny: borovica limba, horec, plesnivec
Fauna: vysoká zver – jeleňovitá, srncovitá, šelmy – rys, medveď hnedý, vlk , líška.
drobná zver – zajace, kuny, vydry. Množstvo vtáctva a hmyzu.
História: osídlenie už neandrtálcami
do 7. stor. osídlenie Keltami
v 7. stor. príchod Slovanov ( Samova ríša , 863 n. l – Veľkomoravská ríša)
v 11. stor. – pod nadvládov Maďarov (a Rakušanov) až do 20. stor.
19. stor – začiatok bojov za samostatnosť slovákov
20. stor. vznik Československej republiky
1993 – vznik Slovenskej republiky
Hospodárstvo – Poľnohospodárstvo – chov hov. dobytka, ošípané, hydina, ovce
rastl.

výroba – nížiny- pestovanie pšenica, kukurica, ovocné sady (marhule, broskyne, čerešne, atď.)
sever Slovenska – raž, zemiaky, kapusta, ovocie- jablká hrušky
Hospodárstvo – priemysel – ťažký priem. – hutnícky ( východ SR)
ľahký priem – strojársky
ďalej – potravinársky , petrochemický, drevársky, kožiarsky
Hospodárstvo – Energetika – vodné elektrárne
jadrové elektrárne ( EBO, EMO)
Školstvo – jasle, materské škôlky – do 6. rokov
základná škola – od 6 – 15 rokov (koniec povinnej školskej dochádzky)
stredná škola - do 18. rokov (učilištia, gymnáziá, stredné odborné skoly)
vysoká škola ( v trvaní 5 – 6 rokov)
Obchod : Vývoz prevažne do susedných štátov – drevná guľatina, automobily.

Kultúra -Literatúra - všetky žánre. Prozaici – D. Tatarka, M. Kukučín, M. Rázus, J. G. Tajovský,. Poézia: P. O. Hviezdoslav, M. Rúfus, J. Kráľ Literatúra faktu – V. Zamarovský, Ľ. Zúbek
Kultúra – Výtv. umenie –rôzne techniky. Významní maliari – Ľ. Fulla, K. Sokol, A. Brunovský
- Fotografia – K. Kálay, M. Martinček
Kultúra – hudba – vo svete známa hlavne operná scéna – P. Dvorský, Ľ. Rybárska, bratia Babjakovci
moderná hudba – skupina Elán, Sisa Sklovská
Kultúra – architektúra – pôvodná arch. tzv drevenice ( drevené chalupy) a meštianske domy, hrady a kaštiele stavané z kameňa
súčastnosť – štýl prevažujúci vo všetkých postkomunistických štátoch – napr domy z panelov – paneláky
Kultúra – divadlo – Nová scéna ( Bratislava) , Národné divadlo (Bratislava), Štátne divadlo (Košice)
Kultúra – Múzeá – Východoslovenské múzeum (Košice), Technické múzeum (Košice)
Veda – SAV- slovenská akadémia vied
Šport – vodný slalom – M. Martikán, E. Kaliská
hokej – M. Šatan, P. Bondra
fitness – M. Žigalová
plávanie – M. Moravcová
Osobnosti – A. Stodola – vedec
A. Sklenaříkova – topmodelka
Ľ. ˇŠtúr – politik, literát a národný buditeľ
M. R. Štefánik – politik
J.

Jesenius - lekár
Svätopluk - panovník

Porovnanie

Spoločné črty
málo rozvinutý cestovný ruch
termálne pramene (Využitie na Islande 90 % , na Slovensku 10 %)
história – žitie pod nadvládou cudzích krajín
hornaté štáty
rieky využívané pre vodné elektrárne

Rozdielne črty
SR – vnútrozemský štát
Island- ostrovný štát
SR- nemá nositeľa Nobelovej ceny
Island- má nositeľa Nobelovej ceny
SR- problémová ekonomika
Island- stabilná ekonomika
SR – vznik pohorí vrásnením (málo sopečnou činnosťou)
Island- celý sopečného pôvodu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?