Irena Schusterová životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2891×

Příbuzná témataIrena Schusterová životopis

-narodená 12. novembra 1937 v Bobrove, okres Námestovo
1953 - 1957 Absolvovala Strednú zdravotnú školu s maturitou v Bratislave
1957 - 1977 Počas zamestnania absolvovala 30-mesačné postgraduálne štúdium na Doškolovacom zariadení v Bratislave
1957 - 1990 Bola zamestnaná v Detskej nemocnici v Košiciach, z toho 15 rokov ako dietna sestra a 18 rokov ako vedúca prevádzky
1990 - 1992 Sprevádzala manžela, ktorý bol veľvyslancom ČSFR v Kanade. Záľuby: Vo voľnom čase sa venuje turistike, knihám. Pani Schusterová má veľkú záľubu v pestovaní kvetín. Aktivity pani Ireny Schusterovej, manželky prezidenta Slovenskej republiky
V novembri 1999 vo veľkej sále PKO v Bratislave sa uskutočnil benefičný koncert Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod záštitou Ireny Schusterovej, manželky prezidenta SR. Výťažok z koncertu v sume 200 000 Sk bol odovzdaný Evanjelickej pomocnej škole pre hluchoslepé deti v Červenici dňa 28. marca 2000 za účasti pani Ireny Schusterovej a predstaviteľov Únie nevidiacich a slabozrakých. Finančné prostriedky budú slúžiť na vybudovanie telocvične pre postihnuté deti Evanjelickej pomocnej školy v Červenici. V decembri 1999 pred Vianočnými sviatkami pani Irena Schusterová navštívila nasledovné zariadenia a ústavy:
Domov sociálnych služieb pre deti, Mokrohájska ul. č. 3 v Bratislave, kde sa stretla s postihnutými detičkami a odovzdala im rôzne darčeky. Postihnuté deti sa odmenili bohatým kultúrnym programom.
Na Mokrohájskej ulici č. 3 v Bratislave zároveň odovzdala knihy a sladkosti deťom zo Základnej a strednej školy pre telesne postihnutých. Potom sa p. Schusterová osobne stretla s deťmi v krúžku "paličkovania", kde v prítomnosti pani Haberernovej z ÚĽUV-u odovzdali vedúcej vedenia krúžku paličkovania pani Dr. Schwarzbacherovej rôzne priadze, ako aj materiál na paličkovanie. Zároveň si p. Schusterová prezrela výstavku paličkovaných prác detí s rôznymi zaujímavými motívmi zo života.
Detskú fakultnú nemocnicu - oddelenie detskej onkológie, Limbová ul., Bratislava - za prítomnosti MUDr. Sejnovej a doc. MUDr. Kaizerovej. Hospitalizovaným deťom odovzdala rozprávkové knihy z vydavateľstva Mladé letá, rôzne spoločenské hry a hračky. Zároveň malí pacienti prevzali čokoládové kolekcie na výzdobu stromčeka na nemocničnom oddelení.
Rád sestier Matky Terezy na Rovniankovej ul. 10 v Bratislave.

Misionárkam lásky, ktoré sa nezištne starajú o všetkých tých, ktorí nemajú kde skloniť hlavu, odovzdala pod stromček cukrovinky, posteľné prádlo, deky, paplóny, obrusy a rôzne hračky.
Fakultnú nemocnicu Ladislava Dérera - doliečovanie dlhodobo chorých, Ďumbierska 3, Bratislava. Do FN na pokyn manželky prezidenta SR boli doručené matrace (prevzal pán primár Lukáč). Tejto aktivity sa osobne nemohla zúčastniť vzhľadom na program a protokolárne povinnosti pána prezidenta SR.
Stretnutie nevidiacich a slabozrakých zo Slovenska v Makove, hotel Pančava dňa 20.12.1999. Každý účastník po skončení neformálnej besedy na rôzne témy zo života si zo stretnutia odniesol malý predvianočný darček od p. Ireny Schusterovej a p. J.Kurilovej, autorky knihy Penzión.
Okrem týchto zariadení a ústavov navštívila i sociálne slabšie a mnohodetné rodiny. Odovzdala tam rôzne praktické veci do domácnosti a deťom sladkosti, z ktorých sa spoločne tešili.
Z ďalších prevzatých záštit manželky prezidenta SR - p. Ireny Schusterovej treba spomenúť napr.:
Medzinárodnú konferenciu o pomoci v starobe, v Bojniciach v dňoch 18.-19. júna 1999.
Celovečerný program "Divadla z Pasáže v pohybe" dňa 26.10.1999.

II. Medzinárodný veľtrh mimovládnych organizácií Únie občianskych združení a nadácií SRv dňoch 19.-25. augusta 1999 v Nitre pri príležitosti Agrokomplexu.
Aktivity v roku 2000
Dňa 7. apríla 2000 sa uskutočnila celoslovenská verejná zbierka "Deň narcisov 2000" pod záštitou manželky prezidenta SR pani Ireny Schusterovej.
Počas 4. ročníka organizovania Dňa narcisov 2000 prispeli občania SR na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky, výskumu a liečby rakoviny finančnou sumou 6 698 578,70 Sk. Tieto suma sa vyzbierala pod záštitou prvej dámy Slovenskej republiky.
Medzi ďalšie aktivity patria:
zabezpečenie Avie-karavely pre Domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Tento mikrobus bude slúžiť postihnutým deťom a okrem nich aj starším osamelým občanom z Domova dôchodcov.
Pred vianočnými sviatkami navštívila:
Rád Matky Terezy, Rovniankova 10, Bratislava. Medzi obyvateľmi rôzneho veku pookriala a odovzdala za prítomnosti Matky predstavenej rôzne potravinárske výrobky a iné produkty spotrebného tovaru.
Liečebný ústav Šamorín-Čilistov (dňa 20.12.2000) - ide o ústav s celoslovenskou pôsobnosťou. Činnosť ústavu je zameraná na poskytovanie osobitnej ústavnej liečebno- preventívnej starostlivosti detským pacientom s výrazným dôrazom na rehabilitáciu. Po besede s deťmi rôzneho veku im rozdali drobné darčeky (hračky, volejbalové a basketbalové lopty). So spomínaným ústavom mieni p. Schusterová spolupracovať aj v budúcnosti. V blízkosti Liečebného ústavu sa nachádza geologický vrt s termálnou vodou, vyhlásený Ministerstvom zdravotníctva SR za prírodný liečebný zdroj.

Vzhľadom na to, že termálna voda je vhodná na liečbu mnohých ochorení, hlavne pri poruchách pohybového ústrojenstva, sa pani Irena Schusterová chce v úzkej spolupráci s vedením ústavu podieľať na jeho rozšírení a dobudovaní tak, aby termálny prameň slúžil a osožil tým, ktorý to najviac potrebujú.
Dom opatrovateľskej služby v Modre. Z poverenia p. Ireny Schusterovej (v čase jej neprítomnosti v Bratislave) bolo uskutočnené stretnutie s obyvateľmi Domu opatrovateľskej služby a beseda za účasti p. J.Kurilovej, autorky knihy Penzión. Prostredníctvom nej pani Schusterová poslala starším obyvateľom rôzne sladkosti. Obyvatelia Domu opatrovateľskej služby s p. Kurilovou neformálne a živo diskutovali o podmienkach života v domovoch dôchodcov a penziónoch, o aktívnom spôsobe života v pokročilom veku, ako aj o prekonávaní predsudkov zakorenených v našej spoločnosti voči životu starých ľudí v takýchto spoločných domovoch.
Prevzaté záštity p. Ireny Schusterovej v roku 2000
nad jubilejným 10. Vianočným charitatívnym bazárom (dňa 19.10.2000),
nad projektom systémovej resocializácie spoločensky neprispôsobivých občanov, ktorý bolvypracovaný Slovenský červeným krížom - územným spolkom Banská Bystrica v spolupráci s MsÚ Banská Bystrica.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?