Investičné sporenie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: ref_all_for
  • Datum přidání: 15. dubna 2015
  • Zobrazeno: 599×

Příbuzná témataInvestičné sporenie

Investičné sporenie môže mať viacero podôb. Môže ísť o sporenie na strednodobé a dlhodobé ciele - napr. na dovolenku, kúpu automobilu či dôchodok na úrovni s nízkym minimálnym vkladom a s možnosťou výberu ľubovoľného podielového fondu (podľa ponuky banky). Môže ísť o sporenie v menšom rozsahu, napríklad sporenie popri splácaní úveru. Niektoré banky ponúkajú aj detské investičné sporenie. Ide o dlhodobé sporenie, ktoré deťom zabezpečuje plynulý "štart" do života s vyššími výnosmi ako na vkladných knižkách alebo termínovaných vkladoch.

Výhody investičného sporenia:

• sporenie dostupné pre každého,

• možnosť sporenia od nízkych vkladov,

• klient si sám vyberá podielový fond, v ktorom chcete sporiť,

• parametre sporenia si klient ľubovoľne nastaví podľa svojich potrieb - cieľovú sumu, dobu sporenia, frekvenciu aj výšku investície určenej na sporenie.

Investičné sporenia zaniká:

1. dosiahnutím cieľovej investičnej sumy

2. prevodom podielového listu na inú osobu, ktorá nie je podielnikom fondu

3. ak podielnik požiada o redemáciu podielových listov pred dosiahnutím 75 % z cieľovej sumy

4. ak podielnik požiada o redemáciu podielových listov vo výške viac ako 50 % z cieľovej sumy, po dosiahnutí 75 % z cieľovej sumy

5. smrťou podielnika

6. rozhodnutím banky podľa vlastného uváženia aj bez uvedenia dôvodu.

Zdroje:

http://www.penzijna.sk/investicne-sporenie/investicne-sporenie-solvent/

http://www.penzijna.sk/investicne-sporenie/investicne-sporenie-mini/Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?