Internet

Kategorie: Umenie (celkem: 313 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 4308×

Příbuzná témataInternet

Internet

Sieť internet sa nazýva „sieťou sietí“. Je to preo, že internet nie je len jedna sieť, ale vznikla spojením mnohých rôznych sietí. Internet je súbor noriem alebo protokolov (IP/TCP), ktoré umožňujú komunikovať medzi sieťami. Je to komplexná globálna sieť z 1000cov ďalších nezávislých sietí, je prevádzkovaná vládnymi agentúrami, výchovno-vzdelávacimi a vedeckými inštitúciami, ale v poslednej dobe aj súkromnými obchodnými spoločnosťami. ITE je nový nástroj komunikácie, odstraňuje geografické bariéry, slúži na poučenie, zábavu a oddych. Základom siete Internet bola sieť ARPANET, ktorá vznikla v obbodí studenej vojny v USA na vojenské účely. Bolo to spojenie 4 amerických univerzít. V 1980 sa spojili mnohé siete a zrodil sa internet. Sprvu slúžil na vedecké účely, spojilo sa 6 veľkých počítačov – výkonná chrbticová kosť – BACKBONE. Okolo roku 1991-92 začala narastať komercia a vznikla nová služba internetu – WWW.

Počítačové siete
Spojením počítačov (min. 2) vzniká počítačová sieť. Spojenie sa môže realizovať rôznym spôsobom:
a) káblom
b) krátkymi vlnami (mob. telefón, vysielačka)
c) telefónna linka

Počítače medzi sebou komunikumú pomocou sieťových protokolov (software). Druhy počítačových sieti:
1) Local area network – málo počítačov zapojených spolu. Má 1 server

a) LAN


b) peer to peer

2) Metropolitan ara network – MAN – mestská – vrámci jedného územia spojené do 1 siete. Napr: Praha – káble v metre – spojené LAN siete do 1 MAN
3) Wide area network – WAN – globálna sieť. Prepojenie MAN do 1 siete – aj internet. Backbone

Spôsoby pripojenia na Inet
Pripojiť sa k internetu znamená získať prístup k počítaču, ktorý je už k internetu pripojený. Dnes existujú komerčné firmy – ISP, kt. túto službu poskytujú.
Spôsoby pripojenia:
Veľké organizácie, firmy sa pripajájú pomocou satelitu al. pomocou kábla (vysielačka)
Stredný používateľ – pevná telefonická linka
Drobný používateľ - telefón
Na Inet sa pripájame pripojením na hostiteľský počítač, ktorý je členom Inetu. Modem
Je zariadenie, ktoré konvertuje digitálny signál 0011.. do signálu analógového, kt. sa môže prenášať po telefonnej sieti. Pokiaľ mám digitálnu sieť, nepotrebujem MODEM, ale potrebujem adaptér ISDN.
Ak si už musíme vybrať Modem, nemal by mať menej Kbps ako 14,4
a) interný (v pc)
b) kartový (prenos PC – notebook)
c) externý (mimo PC)Prenosová rýchlosť sieti
Je daná množstvom dát, kt. sieť prenesie za 1 sekundu. Jednotka je bps (bit za sekundu).

Napr. fotka 9x13 (1Mb).
64 Kbps (131 sekúnd by sa táto fotka prenášala na druhý počítač). Rýchlosť závisí od spojovacieho média, od vzdialenosti, od protokolov.

Pakety
V Ite sa infos prenášajú ako súbor paketov. 1 informácia má viac paketov. Každý paket má poradové číslo, adresu príjemcu inf. na detekciu chýb. Pakety sa do cieľa môžu dostať rôznymi inými cestami.

Internetové vyhľadávacie nástroje
1. katalógy
www.yahoo.com, www.zoznam.sk, www.atlas.sk, www.superzoznam.sk, www.best.sk, www.surf.sk

Vyvinuli sa zo špecializovaných zoznamov adries, kt. doplnili autory odkazmi na kategórie. Výhoda jednoduchej orientácie. Málokedy sa len náhodne aktualizujú, obsahujú staré infos (nevýhoda). S pribúdaním nových WEB stránok sa katalógy rozšírili, stali sa neprehľadnými a vznikli hľadania podľa kľúčových slov. 2. vyhľadávacie stroje
www.altavista.com, www.hotbot.com, www.search.cz, http://sherlock.cz

Robot chodí ako pavúk po pavučine WEB stránok a ukladá si infos. Analyzuje obsah stránok a podľa neho si ukladá kľúčové slová. Nevýhody – často zle zaradí obsah. Výhoda – obsahuje veľa stránok. 3. Hybridné vyhľadávacie stroje
www.excite.com, www.lycos.com, www.webcrawler.com, www.kompac.seznam.cz

Využívajú aj katalógy aj stroje – ich spojenie.

4. metavyhľadávacie nástroje

www.metacrawler.com, www.profusion.com, www.all4one.com

Príjmu žiadosť a pošlú ju ďaľším vyhľadávačom

WWW.YAHOO.COM
Jeden z prvých metainformačných systémoch ITE. Zostrojili ho David Filo, Jerry Yang. Počas ich doktorského štúdia. Používa ho 400.000 ľudí denne. Je to predmetový adresár. Formulár do zápisu Yahoo http://add.yahoo.com/fast/add?
Vyhľadáva sa cez systém:
a) browse (podľa hierarchickej štruktúry)
b) search (podľa kľúčových slov. Umoňžuje kombináciu hľadaných termínov pomocou OR, AND * - len na pravo

Je aktualizovaný denne ľuďmi. Používa sa BOOLOVA algebra pri vyhľadávaní. WWW.LYCOS.COM
Vznik 1995. Vznik firmy LYCOS – chceli propagovať svoj výtvor na internete. Je sprístupnený zdarma - „LYCOSIDAE“. Je aktualizovaný robotmi – SPIDERS. Denne 50,000 zmien. Používa sa BOOLOVA algebra

WWW.WEBCRAWLER.COM
1. Browse
2. Search
Je to prvý nástroj, kt. umožňuje vyhľadávať v úplných textoch domumentov. Denne je schopný odpovedať na 3 mil dotazov. Stačí napísať len slová, kt. vystihujú predmet rešeršnej požiadavky. V 1 texte nájde 50 slov, ktoré potrebuje v 1000 slovnom texte. Webcrawler sčíta tieto slová, kt. sa nachádzajú v dokumente a vydelí počtom slov dokumentu.

Najväčšiemu podielu priradí skóre 100 a je prvé. WWW.SHERLOCK.CZ
Je vyhľadávací server zameraný na prezeranie stránok v Čechách, SR a celej východnej Európe. Vyhľadávanie SEARCH. Znaky +, - (vyhľadávanie jednoduché), rozšírené – AND, OR, NOT
Na vyhľadávanie krajín – Section 1 (Čechy), 2 (SR), 0 (ostatné)

WWW.ALTAVISTA.COM
Je to stroj od 1995. Denne vybaví 12. mil dotazov. Umožňuje vyhľadávať vo www stránkach a el. konferenciách. Vyhľadávanie typu BROWSE a SEARCH. Umožňuje jednoduché vyhľadávanie +, -, *, zdokonalené vyhľadávanie v BOOLOVEJ algebre – AND, OR, NOT, NEAR

WWW.OPENTEXT.COM
Hľadá v úplných textoch obchodných dok. Denne vybaví 100 až 200 tisíc požiadaviek. Je aktualizovaný denne (50,000 stránok). Je bezplatný – hradený z reklám, ktoré sú na ňom. Vyhľadávanie SEARCH. Podľa 1 al. skupiny slov (v uvodzovkách) a ich kombinácie. Používa sa AND, OR, NOT, BY, NEAR, FOLLOWED. Vyhľadávanie podľa titulov (title).

WWW.METACRAWLER.COM
Umožňuje paralelne vyhľadávanie pomocou strojov. Nemá vlastnú internú bázu dát, ale využíva BD iných systémov. Je hradený sponzormi a využíva vyhľadávanie v 9 systémoch. yahoo, opentext, lycos, webcrawler, altavista, galaxy, infoseek, inktomi.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?