Iné krajiny, iné zvyky

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3997×

Příbuzná témataIné krajiny, iné zvyky

Prispôsobovať sa učíme aj pri styku s úplne odlišným prostredím a so správaním ľudí v tomto prostredí alebo z toho prostredia prichádzajúcich. Zvyklosti, právne vedomie a morálne princípy sa v rozličných oblastiach sveta odlišujú. Dôvody môžu byť historické, národné, rasové, náboženské, kombinované.

Odchylné zvyklosti

Pre spoločenskú prax rozdeľujeme európske etiketné pravidlá obvykle na zvyklosti a pravidlá románskych, germánskych, anglosaských, nordických a, samozrejme, slovanských oblastí. Nejde tu iba o národné či národnostné oblasti, ale aj o vplyvy

menovaných kultúr.

S odchylnými návykmi sa stretávame pri všetkých druhoch spoločenského styku. Už pozdrav má veľa odlišných foriem, ktoré by sa niekomu mohli zdať čudné až smiešne. Všetky však majú jedno spoločné: vyjadrujú úctu človeka k človekovi.

Príklady cudzích zvyklostí

V niektorých krajinách, najmä tam kde sa rozpráva niektorým svetovým jazykom, nebývajú obyvatelia vždy takí ochotní pri styku s cudzincom, ktorý ich jazyk nepozná, ako je to u nás.

Taliansko - nemusíme byť pri oslovovaní skúpi ani na tituly, v reštaurácii je zvykom dávať prepitné. Pri návšteve historických miest a najmä kultových miest nepodceňujeme vhodné oblečenie. Je bežné bozkávať ženám ruku, pre mužov je typická gestikulácia.

Francúzsko - nebudeme tam pokladať za nevhodné vzájomne objatie a bozkávanie pri stretnutí na ulici. Francúz pozve svojho hosť častejšie do reštaurácie než do bytu.

Poďakovať za pozvanie budúci deň po stretnutí listom alebo kvetinou určenou hostiteľke patrí k dobrému tónu.

Anglicko - ľudia sú zdržanlivejší a na verejnosti menej nápadný než príslušníci románskych národov. Jeho oblečenie je skôr konzervatívne. Ak niekoho pozve, predpokladá presnosť. Mlčanie patrí ku konverzácii. S podávaním ruky sa netreba ponáhľať.

Španielsko - hosť nemusí byť presný, ale nikdy by nemal zabúdať na drobné pozornosti pre hostiteľku. Lúčiť sa pred polnocou je obvykle nevhodné.Ak cestujeme vo verejnom dopravnom prostriedku, môže sa stať, že nám spolucestujúci niečo ponúkne. Predpokladá, že zdvorilo a s úsmevom odmietneme.

Belgicko - veľa sa tam je a menej rozpráva. Niektorých otázok je lepšie sa nedotýkať a podobne.

Holandsko - gestikulácia a familiárne správanie je úplne nevhodné. Prednosť sa dáva čaju pred kávou. Nikdy neurobíme chybu , keď pochválime čistotu, tulipány a zmienime sa o histor. pamiatkach.

Pokoj a diskrétnosť cudzinca sa vysoko oceňuje.

USA - cestovná etiketa sa týka najmä hotelov, vlakov a lietadiel. Oblečenie je dosť neformálne, ale názory sú puritánske. Úcta a rytierskosť k ženám v spoločnosti seberovných ľudí je bežná. Niektoré spôsoby stolovania sú pre Američanov typické.

Veľmi často vznikajú ťažkosti pri nevhodnom správaní na verejnosti, v podnikoch verejného stravovania, v kultúrnych zariadeniach alebo v športových areáloch. Najčastejšie bývajú rozpaky spojené s otázkami stolovania.

Zásadný prístup a základné pravidlo

Ako si teda počínať? U nás budeme v spoločnosti cudzincov zachovávať spôsoby, ktoré poznajú obidve strany a ktoré obidve strany prijímajú a používajú.

Ak rokujeme v cudzej krajien s cudzincami, ktorí v nej tak isto nie sú doma, vychádzame z medzinárodne uznávaných spôsobov.

Akékoľvek vyjadrenie zdvorilosti navyše je lepšie než zabudnúť na hocijakú maličkosť. Správanie, ktoré je pre nás úplne nepochopiteľné, si dáme vysvetliť, lebo naše správanie môže byť nepochopiteľné pre cudzieho partnera.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?