India

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 10049×

Příbuzná témataIndia

Počet obyvateľov: 1 030 000 000
Hustota zaľudnenia: 312 obyv./km2
Rozloha: 3 287 263 km2
Hlavné mesto: Naí Dillí (New Delhi), 301 300 obyv. Najväčšie mestá: Bombaj, Delhi, Calcuta, Madras
HDP: 450 USD / 1 obyvateľ

Zaujímavosti: Jedna z najstarších civilizácií na svete. Je 2. najväčší štát sveta, zaberá takmer ¾ územia Južnej Ázie, India je krajinou spirituality, obrovských kontrastov medzi mestom a vidiekom. Medzi najnavštevovanejšie a najkrajšie miesta patrí chrám lásky Tádžmahál v Agre a tiež koralové Andamanské ostrovy a stĺp stojaci na námestí v Dillí, z čistého železa, no za viac než 1 300 rokov nezačal hrdzavieť. V Indii zostrojili najväčšie slnečné hodiny na svete v roku 1 724 vysoké 36m, pochádzajú od tiaľ arabské číslice, destatiné čísla, algebra. Pôvodne sa spoločnosť členila na 4 základné kasty: 1. brahmáni – kňazi a učenci; 2. kšátrijovia – vladári a bojovníci; 3. vaišiovia – obchodníci, remeselníci a roľníci; 4. šúdrovia – služobníci pre predchádzajúce kasty. V minulosti jednotlivci nemohli uzatvárať manželstvá z príslušníkmi nižších kást. Od 16. stročia vzrastal Európanmi záujem o Indiu. V roku 1947 zaniklo anglické koloniálne panstvo za pomoci Indického národného kongresu s Mahmátom Gándím a jeho myšlienkou nenásilného odporu voči Angličanom.

Náboženstvá: Hinduizmus 81%, islám 11%, indovia veria v znovuzrodenie a úctu k živým bytostiam, krava posvätné zviera dáva 5 božích darov: mlieko, jogurt, maslo, moč /farbivo a prísada do liekov/, kravince /dôležité palivo/. Hinduizmus odriekanie a sebatríznenie. Obyvateľstvo: je druhov najľudnatejšou krajinov sveta. Preľudnenie je problémom na zabezpečenie výživy pre rastúci počet obyvateľstva. Ročne pribudne 16 – 18 000 000 obyvateľov. Vládny program na zníženie pôrodnosti – dobrovoľna sterilizácia za finančnú odmenu. Ide o pomerne chudobný rozvojový štát, kde až 50% obyvateľov nevie čítať ani písať. Pod hranicou chudoby žije 35% ľudí, V národnostnom zložení dominujú Indovia 99%, ďalej Číňania, Tibeťania a Európania. Hlavné úradné jazyky (angličtina a hindčina) a okrem nich aj ďalších aspoň 20 oficiálnych jazykov (telugčina, bengálčina, maráthčina, tamilčina). Poloha: Indická republika leží na druhom najväčšom ázijskom polostrove Predná India zo severu ohraničená Himalájami a z juhu obmývaná Arabským morom, Indickým oceánom a Bengálskym zálivom. Povrch: Na severných hraniciach Indie sa nachádzajú pohoria Karakoram a Himaláje.

Stred a juh krajiny vypĺňa od západu na východ Dekanská plošina. Medzi Himalájami a Dekanskou plošinou sa rozkladá veľmi úrodná Indoganžská nížina vytvorená riečnymi náplavmi. Na severozápade sa nachádza púšť Thár. Na Severovýchode presahuje do Indie časť úrodnej Bengálskej nížiny. Na jej západnej strane krajiny sa strmo dvíha Západný Ghát. Na jej východe leží Východný Ghát.

Podnebie: Na úpätí severných horských pásiem je subtropické podnebie, na ostatnom území je podnebie tropické a monzúnové. Teploty sa pohybujú medzi 20-33°C. Zrážky sú veľmi nevyrovnané a vplyvom monzunových dažďov dosahujú miestami svetové maximá. Na severozápade je nedostatok vlahy, pretože sem už nedosahujú monzunové dažde.

Vodstvo: Indiou preteká veľtok Ganga s prítokmi (Jamuna, Ghághra, Čambal), a rieky Brahmaputra, Narmada, Gódávarí a Krišna. Rieky v povodí Gangy a Brahmaputry majú pomerne vyrovnané vodné stavy, pretože sú napájané z himálajských ľadovcov. Rieky plošiny Dekan ako Mahándí, Gódávarí a Krišna majú naproti tomu nestály vodný stav.

Rastlinstvo a živočíšstvo: Zastúpené sú rôzne druhy vegetácií ako vysokohorské pustiny, lúky, kroviny, savany i stálezelené dažďové pralesy. Rastie tu napr.: bambusovník, figovník, palmy, alebo lotos indický. Indii žijú napr.: slony indické, pytóny, gepardy, medvede, tigre a iné. V Indii je 57 národných parkov.

Doprava: Dominujú železnice (63 000 km), Cesty sú málo kvalitné, na menej významných cestách nie je asfaltový povrch. Hlavnými prístavmi v Indii sú Bombaj a Kalkata. India má približne 100 letísk. Hospodárstvo: India je poľnohospodársko - priemyselný štát s prudko sa rozvíjajúcim priemyslom informačných technológií, má veľké prírodné bohatstvo. Napriek modernizácii poľnohospodárstva je India odkázaná na dovoz potravín, pretože hospodárenie je rozdrobené na príliš veľa malých podnikov.

Poľnohospodárstvo: Tvorí až 70% hospodárstva krajiny. Rastliná výroba - Monzúnové dažde umožňujú až dve úrody kukurice, bavlny, cukrovej trstiny a najmä pšenice, jačmeňa, a strukovín /fazuľa/, pestujú aj zemiaky a olejniny. Sú tu rozsiahle plantážové hospodárstva, ktoré vyrábajú na svetový trh, exportujú najmä bavlnu, jutu, čaj, banány, tabak, koreniny a kokos, cukrová trstina, podzemnica olejná, ľan, konope, koreniny, India je najvýznamnejším producentom čaju na svete. Medzi najpestovanejšie rastliny patrí čirok 1. miesto, ryža 2. miesto a pšenica 3. miesto na svete. Živočíšna výroba - V krajine sú statky hovädzieho dobytka, stáda skotu a stáda byvolov sú najväčšie na svete.

Ďalej ovce a kozy, hydina a výnimočne i prasatá. I cez takto veľké stáda trpí značná časť obyvateľstva hladom najmä z náboženských dôvodov. Priemysel: Najrozsiahlejším je textilný priemysel, hlavne bavlnárstvo, potravinársky priemysel. Rozvoj ťažkého priemyslu hutníctvo, výroba ocele, ale aj chemického a strojárskeho priemyslu. India je najväčší výrobca ópia pre farmaceutický priemysel, no veľa ho skončí na čiernom trhu. Ťažba prírodných a nerastných surovín vzácne drevo, čierne uhlie, ropa, zemný plyn, rudy medi, železa a mangánu, zinok, olovo, chróm, meď, zlato, diamanty, bauxit, magnezit, sľuda, soľ, fosfáty a grafit. Hlavným dovážacím tovarom sú stroje a potraviny. Dôležitými obchodnými partnermi Indie sú USA, Japonsko, Veľká Británia a donedávna Rusko.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?