II. svetová vojna

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 15. října 2005
  • Zobrazeno: 19189×

Příbuzná témataII. svetová vojna

Situácia pred vypuknutím 2. sv. vojny

agres. akcie štátov Osi

-Japonsko x Čína s cieľom získať Mandžusko1931

-Taliansko x Etiópia 1935

-porušenie vers. zmluvy – Nemecko do Porýnia 1936

- občianska vojna v Šp. 1936-39

- Anšlus Rakúska 11.3. 1938-pripojenie Rakúska k Ríši

- Mníchovský diktát -29.9.1938 –pripojenie pohr. čsl. území

- rozbitie Československa –marec 1939 (14.3. – Protektorát Č a M

15. 3. Slovenská republika)

-Taliansko okupuje Albánsko – apríl 1939

-požiadavka Nemecka na Litvu (prístav Klajpeda) a Poľsko (Gdaňsk)

Nemecko – ZSSR

ZSSR sa snaží zo situácie vyťažiť/obavy z Hitlerovho posunu na východ/

-23.8. 1939 –pakt Ribbentrop- Molotov –nem.-sovietska zumluva o neútočení

tajný dodatok o rozdelení Poľska

-Hitler potreboval zaútočiť na západ, Stalin chcel využiť čas na ovládnutie pobaltských oblastí, obaja získali čas

( rozdelenie Poľska – ZSSR –východné Poľsko ,ostatné Nemecku)

politika záp. mocností –

USA – Roosevelt – vyzýva k svetovému mieru

VB – Chamberlain – appeacement – ústupky voči agresii

F , VB– viac sa obávajú komunizmu ako fašizmu

2. svetová vojna

1.9.1939 – 8.5.1945 – v Európe

2.9.1945 – vo svete

zámienka: 31.8. 1939 - napadnutie vysielača v Gliwiciach – R. Heydrich zinscenoval „prepad“ –skupina príslušníkov SS v poľských uniformách

vypuknutie vojny

Prvá fáza: september 39 – jún 41

1.9. – vpád nemeckej armády do Poľska – začína sa 2. sv. vojna

3.9. VB + F vypovedajú vojnu Nemecku, ale do bojov nezasiahli – „čudná vojna“

-obsadzovanie Poľska trvalo cca 20 dní

na základe paktu R-M - rozdelenie P:

3 časti -1. priamo okupovaná Nemcami – pripojená k VNR

2. Generálny gouvernement – pod správou Nemecka – nem. kolónia

3. k ZSSR – „ochrana Ukrajincov a Rusov“ – pri ochraňovaní vyvraždili

20 000 poľských dôstojníkov pri Katyňskom lese –zvalili to na Nemcov

sovietska expanzia

cieľ – obsadiť Pobaltie a Fínsko

-s pobaltskými republikami L+L+E – zmluvy o ochrane

sept. 1939 – pripojenie záp. Ukrajiny a Bieloruska

- Fínsko sov. návrh o úprave hraníc odmietlo, preto – sovietsko-fínska vojna – 30.11. 1939 – 12.3.1940 – zimná vojna

(ZSSR bolo za túto agresiu vylúčené zo Spoločnosti národov)

ZSSR získalo posun územia cca o 30km

leto 1940 - anexia Litvy, Lotyšska a Estónska (júl-august)

-pripojenie Besarábie a Bukoviny (jún-august)

Hitlerov postup po Poľsku:

apríl 1940 -obsadzovanie severských štátov – Dánsko a Nórsko – akcia Weserubung

10. 5. 1940 – začiatok vojny na západe

útok na F – cez Benelux – B,L a Holandsko

F čakali útok od Maginotovej línie, ale Nemci zaútočili zo severu

Fr. a britské vojská ustupujú na sever – Dunkerque- utiekli a preplavili sa do VB

Nemci vstupujú do Paríža 14.6.

10.6.1940 – Taliansko vstupuje do vojny na strane Nemecka

F kapitulovalo 22. 6. 1940 – v Compiénskom lese vo vlaku

Delenie F -1. sever – okupované Nemcami

2. južná časť – sídlo – Vichy- v čele maršál Petain

odboj vo Fr. – generál Charles de Gaulle

boje v Afrike

júl 1940 – Talianske boje v severnej Afrike- proti nim britské vojská

január 41 – boje o Tobruk

marec 41 – Nemci na pomoc Talianom

letecká bitka o Britániu – plán Seelowe

august – september 1940 –letecká vojna

premiér Churchill- žiadne ústupky voči N

evakuácie civ. obyvateľstva

sily vyrovnané

A N

– Spitfire x Messerschmidt, Junkers

RAFLuftwaffe

VB sa ubránila, N útok odkladajú

1.vážny neúspech Nemecka – maršál Goring – veliteľ Luftwaffe

27. september 1940 – Pakt troch mocností – N+ T +J

-dohoda o vzájomnej spolupráci vo vojne

-rozdelenie sfér vplyvu ( západná hemisféra, Európa-Afrika, vých. Ázia)

podpísali aj satelity –Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Rumunsko,Juhoslávia

október 1940 – Taliansky útok na Grécko

-v Juhoslávii – odpor obyvateľstva proti paktu – zásah Nemecka - apríl 1941

aj Grécko, aj Juhoslávia kapitulovali

december 40 – Hitler podpisuje smernicu o vojne proti ZSSR- Barbarossa

Druhá fáza: jún 41 až január 43

začína napadnutím ZSSR ,končí bitkou pri Stalingrade

jar 41 – Slovenský štát, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Fínsko-spojenci Nemecka

Grécko, Juhoslávia – okupované

Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko – neutrálne

Hitler má k dispozícii celý útočný/vojenský/ potenciál Európy

Plán Barbarossa –proti ZSSR – bleskové ukončenie vojny

22.6. 1941 – 3.15 hod.- bez vyhlásenia vojny zaútočilo N na ZSSR

ZSSR nebol pripravený, Stalin sa spoliehal na pakt o neútočení

( Stalin podcenil informácie – čistky v armáde, špión Sorge pracoval v nem. armáde, informoval o príprave a pláne útoku, Stalin mu neveril)

plán útoku v 3 smeroch

1.hlavný útok – Moskva

2.Ukrajina, Kavkaz – Kyjev až k Volge – uhlie, snaha zrušiť zásobovanie

3.severný front – Leningrad – blokáda (pomoc Fínska)

Nemecký postup rýchly – obsadili Ukrajinu, Bielorusko, Pobaltie, do decembra sa dostali až po Moskvu –

k obrane Moskvy Rusi stiahli vojská zo všetkých frontov, pomohol im aj náhly príchod mrazov – „generál mráz“

Hitler Moskvu nedobyl (–nem. útok sa 5.12. zastavil – Moskvu bránil gen. Žukov, 6.12. prešli Rusi do protiútoku a nem. vojská boli porazené), sústredil sa preto na Stalingrad

Bitka o Moskvu znamenala koniec bleskovej vojny – 1. významný zlom vo vojne

Vznik protihitlerovskej koalície -VB,ZSSR + USA

august 1941 – Churchill + Roosevelt- podpísali Atlantickú chartu – základ pre koalíciu – formulovala vojenské ciele – konečný – rozdrvenie nacistickej tyranie,

na jeseň 41 ju podpísal aj Stalin – „veľká trojka“

(vládne tu však nedôvera a nejednota – Churchill neveril Stalinovi, podozrieval ho z presadzovania komunizmu v strednej Európe, Roosevelt, krotil Ch, zastával Stalina, Stalin neveril ani jednému z nich, snažil sa diktovať podmienky zo svojej pozície – nesie ťarchu vojny s Nemeckom)

Ďaleký východ – skomplikovala sa situácia – nové bojisko

Japonsko x VB, USA, Austrália, Kanada + národnooslobodz. hnutia okupovaných krajín

Japonci – chcú získať kontrolu nad JV Áziou s priľahlými oblasťami Pacifiku

stret záujmov – Jap.- USA

7.12. 1941 – útok na Pearl Harbor- Hav. Ostrovy- vážne poškodenie amer. leteckej i námornej sily v Tichom oceáne

8.12. USA oficiálne vstupujú do vojny- vojna sa tak mení na svetovú

začína sa japonská okupácia východu- dobyli: Filipíny, Malajsko, Indonéziu, Barmu

Thajsko – ostáva neutrálne s podmienkou, že Japonci môžu používať na ich území vojenské základne

Japonská okupácia – surová, krutá – zajatecké tábory

Konečné riešenie židovskej otázky

-po skončení akcií v Poľsku mali byť Ž. násilne deportovaní do GG, dokonca sa objavili úvahy o ich transporte na Madagaskar

- zriadili sa špec. oddiely – Einsatzgruppe SS – ich úlohou bolo viesť vyhladzovaciu vojnu proti nepriateľským skupinám obyvateľstva

- rozsiahle pogromy proti Ž v Poľsku, Pobaltí, Ukrajine, Bielorusku

-hľadal sa optimálny spôsob likvidácie –PLYN

20.1. 1942 – porada vo Wannsee (Berlín)

predseda R. Heydrich- rozhodnutie –temer 11 miliónov Ž malo byť zlikvidovaných

-budovanie vyhladzovacích táborov- Osviečim, Treblinka, Sobibor,Chelm, Majdanek

celkový počet obetí holocaustu cca 6 miliónov

-25% zastrelených

25% zahynulo v getách

50% v plynových komorách

Boje v Afrike –

spojenci gen. Montgomery(anglo-americké vojská)x (nem.-tal. vojská) Rommel

23.10. 1942– bitka pri El Alameine- porážka Rommelovej armády –kapitulácia

Stalingradská bitka – august 1942 – február 1943

Hitlerova ofenzíva na ruskom južnom fronte – cieľ- Stalingrad

-bombardovanie mesta

-pouličné boje o každý meter

-Nemci obsadili temer celé mesto, ale vtedy prišli čerstvé ruské sily a zo severu a juhu obkľúčili nem. vojská –hlad, zima, zlyhalo zásobovanie

-maršál Paulus sa vzdal aj s polmiliónovou armádou

význam SB –zlom v bojoch na vých. fronte a vo vojne vôbec

- padol mýtus o neporaziteľnosti nem. armády (pochybovať začali aj Nemci,či vôbec vyhrajú)-začiatok porážky fašizmu

Tichomorie –zastavenie japonského postupu –bitka o Midway- 3.-5.jún 1942

USA – admirál NimitzJap.-admirál Jamamoto

-ťažká rana jap. armáde na mori

Guadalcanal (Šalamúnove ostrovy)-od augusta 42 – februára 43 ťažké boje o ostrov

„hromada páchnuceho blata“

spojenci obsadili letisko

porážka Japoncov na súši

Tretia fáza – rok 1943

Spojenci –10.7. 1943 - vylodenie na Sicílii –operácia Husky

-temer pokojné obsadenia Talianska

- pád Mussoliniho režimu –najskôr väznený, potom Hitlerom oslobodený,vytvoril bábkovú republiku na severe T-De Salo

Nemci prichádzajú na obranu Talianska – boje na severe

Spojenci - postupné obsadzovanie Talianska – do polovice r. 1944 – 4. jún – oslobodený Rím

dovŕšenie obratu – bitka pri Kursku júl-august 1943

-najväčšia tanková bitka –operácia Citadella

porážka N

význam – od tejto bitky nemecká armáda už len ustupuje, Sovieti oslobodzujú obsadené územia, postupujú smerom na západ

Konferencia Veľkej trojky – Teherán- tu mali všetci 3 veľvyslanectvá

krycí názov „Heuréka“

28.11. -1.12. 1943

Stalin, Roosevelt, Churchill

Hitler sa pokúsil o ozbrojený útok na účastníkov konferencie-neúspešne

- vojnu povedú až do úplnej porážky Nemecka a spojencov

- nikto nesmie s N uzavrieť separátny mier

- otvorenie druhého frontu –v SZ Francúzsku

- po vojne sa utvorí funkčná organizácia na obranu (neskoršia OSN)

Štvrtá fáza - 1944-zač. r.1945

-mohutný postup Sov. armády na východ

(- oslobodenie celého sovietskeho územia, postup až k Varšave, na juhu Rumunsko, Bulharsko,Juhosláviu, Maďarsko, východné Slovensko)

-príprava na otvorenie 2. frontu

Eisenhower + Montgomery

Nemci počítali s La Manche-dobre ho opevnili

Vylodenie malo byť v Normandii, ale bol problém s počasím

(Angličania vybudovali z lepenky vojenský tábor ne severe Anglicka, chceli N zmiasť, gen. Montgomerymu našli dvojníka, ktorý odcestoval do Škótska)

6.6. 1944 –úspešné vylodenie spojencov v Normandii –operácia Overlord

do septembra oslobodené celé Francúzsko, Belicko a časť Holandska

Nemci - vyvíjali tajnú zbraň – atómovú pumu

–V1 a V2-raketové strely - verili v obrat vo vojne

( atentát na Hitlera- generál Beck a plk. Stauffenberg-júl 1944-neúspešný,účastníci popravení)

december 44 – Nemci –posledný protiútok v Ardenách-operácia „noc a hmla“

aj napriek zakolísaniu spojencov a spomaleniu postupu bola prevaha spojencov zrejmá a prešli do záverečnej protiofenzívy

Tichomorie – Japonci vyhnaní z Barmy a Filipín

kamikadze- živé vzdušné torpéda

Posledná fáza vojny -febr- 1945-ukončenia vojny

Jaltská konferencia 4.-11.2. 1945

-koordinácia vojenských operácií v poslednej fáze vojny

-účasť ZSSR vo vojne proti Japonsku

-opäť potvrdená zásada bezpodmienečnej kapitulácie N a J (nie separátne)

-povojnové usporiadanie Nemecka –okupačné zóny

-otázka vojn. reparácií – hlavne ZSSR ako krajina vojnou zvlášť postihnutá

-potrestanie vojnových zločinov

-povojnové usporiadanie Európy-hlavne poľské hranice, ktoré chcel Stalin posunúť viac na západ, v zmysle delenia P z r. 1939, kompenzácie v prospech P na úkor Nemecka

-zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia OSN

25. apríl 1945 - stretnutie spojencov a Sovietov na Torgau na Labe

- samovraždy nem. pohlavárov, Hitler vybral svojho nástupcu – admirál Donitz

Berlín bezprostredne ohrozený – dobytý 8.5.1945 sovietskou armádou

7.5. – v Remeši podpísali N akt o bezpodmienečnej kapitulácii

8.5. –podpísaná kapitulácia v Berlíne - Deň víťazstva

Pražské májové povstanie

5.5. –9.5. ,posledné boje v Európe – Praha

z Berlína sa do Prahy presúvali sov. vojská – oslobodili Prahu –maršál Žukov

26.6. 1945 – San Francisco – ustanovujúce zhromaždenie OSN

bola podpísaná Charta OSN

-hl. cieľ: chrániť v budúcnosti svetový mier

podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň ľudstva

Postupimská konferencia 17.7.-2.8.1945

-zmenené personálne zloženie - Stalin, Truman , Churchill –po voľbách Attlee

-Nemecko – rozdelené na 4 okup. zóny (amer., angl., fran., sov.)

-4 D

–demilitarizácia-úplné odzbrojenie N

–denacifikácia – likvidácia nacist. strany a nacistického právneho poriadku

–dekartelizácia (demonopolizácia)– likvidácia vojnového priemyslu a obmedzenie hosp. moci nemeckých monopolov

–demokracia

-reparácie –formou surovín a výrobkov v rámci svojich zón

-stanovila sa hranica s Poľskom – línia –Odra- Nisa

(ZSSR získala Královec a oblasť východného Pruska)

-rozhodnutie o odsune nem. obyvateľstva z Poľska, Maďarska a Československa

-potrestanie vojnových zločincov

poznámka

(2.8. vydané tzv. Benešove dekréty o úprave štátneho občianstva Nemcov a Maďarov – mohli zostať len Nemci, ktorí dokázali svoju protifašistickú orientáciu, majetok po nich sa stal majetkom štátu,

ČSR sa na Postupimskú konferenciu obrátilo so žiadosťou o vyriešenie maďarskej otázky, konferencia ale odmietla rokovať, ostáva v platnosti stav z r. 1938 s výnimkou Zakarpatskej Ukrajiny, ktorá sa stáva súčasťou ZSSR)

Koniec 2. svetovej vojny vo svete

Hirošima- 6.8.

Nagasaki- 9.8.

2.9.1945- podpísaná kapitulácia Japonska na amer. krížniku -MissouriNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?