Ideové zjednotenie ľudstva

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1842×

Příbuzná témataIdeové zjednotenie ľudstva

Zjednotenie je potrebné na jednosmerný, celistvý a priamy smer v našom materialistickom pokroku. No najprv treba upriamiť pozornosť a snahu na duchovné zjednotenie, lebo jedine tým môžeme dosiahnuť úplné zjednotenie národov. Neúspešné boli vojenské pokusy (Alexander Macedónsky, Rím, Napoleon, Hitler s jeho tvrdou a krutou filozofiou). Ďalej sú to v súčasnosti ekonomické pokusy s prvkami vojenskej sily (USA). Filozoficky sa svet (resp. časť sveta) snažili spojiť komunisti a cirkev. Obe samozrejme s prvkami násilia. Ako vidno všade vystupovali vojenské zložky, ktoré vo výraznej miere ovplyvňovali tieto pokusy. No ľudstvo sa takýmito metódami nikdy duševne nezjednotilo.
Preto treba ľudí presviedčať idealisticky, ale s utajenou silovou podporou alebo aspoň nie s odporom. Ľudia si musia uvedomiť podstatu svojho bytia a význam existencie s určením hlavných zásad a oporných stĺpov bez materializu. Ale bez neho sa v tejto a aj najbližšej dobe nebude dať zaobísť. Ide prakticky o to, že človek musí v každom materializme vnímať jeho duchovný význam a financie brať len ako prostriedky k duchovnému uspkojeniu. No niekde duševnému vyvrcholeniunepredchádza materializmus, ale idealizmus, ale na ceste spojenia je nutné hmotné konanie pokiaľ sme nevynašli telepatiu prenos človeka pomocou myšlienok na rozličné miesta. No niektoré prvky materializmu by sa mali zachovať - už len samotný telesný pohyb je vzrušujúci, či materialisticko-idealistická príroda - Matka Zem. Ľudia ako celok by mali pochopiť sžitosť s prírodou, vnútorným a vonkajším svetom a hmotné statky okrem funkcie prežitia použiť na duchovný vrchol. Toto treba vysvetliť v každom národe osobitne vzhľadomna jeho kultúru a chápanie sveta. Takto národ po národe duchovne zjednotiť svet znamená, že národy stratia identitu, čo neznamená individualizmus, lebo človek nemôže žiť bez splynutia s inou duchovnou podstatou sveta, to jest s prírodou alebo s iným človekom.
Takto by mohol byť svet jednotný a ísť po ceste dosiahnutia podstaty Boha - absolútne poznanie času, priestoru, duše, prírody, sveta, vesmíru, čo by mohol byť vrchol ľudstva a my by sme žili s Bohom (absolútnym poznaním). Osobitne to teraz nemôžeme pochopiť, ani vedieť, čo bude, lebo sme nedosiahli absolútne poznanie ako Faust, ktorý potom odišiel k Bohu.

Prakticky sa celý ľudský vývoj nedosiahne rozporuplnou cirkvou, armádou, peniazmi, ale ľudia musia pochopiť vzťah medzi materializmom a idealizmom a tým spoznať svoju dušu a jednotne sa vydať po ceste k pravému pochopeniu TOHO V ČOM ŽIJEME.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?