Humanizmus a renesancia

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4316×

Příbuzná témataHumanizmus a renesancia

Humanizmus a renesancia (14.–17. storočie)


Nová literatúra je výrazom nového spôsobu myslenia ktorí potláča všetky ideály stredoveku.
Renezancia – pochádza z francúzkeho slova renezáns čo znamená obroda alebo znovuzrodenie.
Humanizmus – pochádza z latinského humánus čo je ľudský.
Vzniká v taliansku a odtiaľ sa širi ďalej do ostatných štátov. Išlo o obrodu človeka v duch antických ideálov.
Spoločenská situácia
1.) nastáva kríza feudalizmu a s tým súvisiaca kríza církvi.
2.) Rozvoj miest
3.) Rozvoj vedy a techniky, zmena predstáv vo svete. V roku 1445 vnález kníhtlače Ján Gutemberg.

Základné znaky – a.)senzualizmus – zmyslové vnímanie sveta súvisí s právom človeka na radostné prežívanie sveta.
b.)racionalizmus – úcta k rozumu, rozumový prístup k javom okolitého sveta
c.)antropocentrizmus – v centre vnímania je človek
d.) individualizmus – zdôrazdňovanie významu jednotlivca.


Humanizmus – je východiskom renezancie, je to literárne hnutie ktoré sa od štúdia antiky dostalo k tvorivému napodobeniu antickej formy. Je to odborná zložka literatúra faktu. (náučná literatúra)

Renezancia – je literárne hnutie ktoré sa od štúdia antiky dostalo k umeleckému zobrazeniu radostného zmyslového vzťahu človeka k pozemskému životu, ku kráse k prírode. Autori používali národné jazyky kdešto v humanizme sa používala latinčina. Renezancia má ľudovejší charakter a je určená pre širšie vrstvy obyvateľstva. Je to literatúra zážitkov, citov, a emócii.

Talianská literatúra humanizmu a renezancie.
Dante Aligieri. – božská komédia – je to jeho najznámejšie dielo básnická skladba – filozofická báseň ktorá kritizuje svoju dobu. Ako hlavný hrdina tam vystupuje sám autor. Má tri časti. 1. peklo. 2. očistec. 3. raj.
Peklo – najdôležitejšia časť, najviac kritizuje svoju dobu. Je to to dielo ktoré čerpá z antickej literatúry najmä z diel Vergíliusových. Vergílius tu vystupuje spolu s autorom. sprevádza ho peklom aj očiscom, ale do raja ísť nemôže pretože nebol pokrstený.
Rajom autora sprevádza jeho milá Beatrice. V nebi stretávajú dobrých ľudí. Má znaky stredovekej literatúry aj renezančné.
Znaky stredoveku – kresťanské myslenie
Prvky humanizmu – kritika spolačnosti, zmienka o žene, o láske.

Giovani Boccacio (džovany bokačo) – typický renezančný autor, zakladateľ novely. Najznámejšie dielo – Dekameron je to kniha ktorá obsahuje 10 noviel a 10 hlavných postáv.

Je to príbeh 10 mladých ľudí ktorí sa z Florencie presťahujú na vidiek a tam si rozprávajú príbehy o záletných mníchoch o pôžitkoch lásky aj keď sa takto správajú nik nieje potrestaný to je jeden zo znakov renezancie. Hlavnou ideou je právo človeka na lásku, šťastie.

Francesko Petrarca –preslávila ho ľúbostná poezia bol ovenčený vavrínom. Najznámejším dielom je : sonety pre Lauru.

Španielska literatúra – dosahuje vrchol v 16 a 17 storočí.
Lope de Vega najznámejšie dielo je Ovčí prameň je to názov dediny v ktorej žili veľmi dobrý ľudia a zlý pán ktorí si zaviedol právo prvej noci. jeden pár sa mu však nechcel podrobiť. Pána zabili a neskôr bol súd na ktorí prišla celá dedina a boli vypočúvaní. Všetci však vedno tvrdili že ho zabila celá dedina. súd sa nedopátral vinníka dedinčanov oslobodia. O súde sa odzvedá kráľ ktorí sa postaví za dedinčanov a berie ich pod svoju opateru.

Miguel de Cervantes Saavedra – zakladateľ románu prví pomán napísal vo vezení. Dômyselný rytier don Quijote de le Moncha hlavná postava don kichot je schudnutý šľachtic, chudý, vysoký. Z čitania rytierských eposov don kichot sa čiastočne zblázni a chce sa vrátiť do doby rytierov. Oblečie si starú rytierskú vyzbroj, zoberie svojho polomŕtvého koňa a tučného, malého a lenivého sluhu (sancho panza) a vydajú sa na rytierskú výpravu. Dobrodružná výprava počas ktorej kichot verí žesvet sa dá napraviť, ale jednotlivé scény ukazujú márnosť jeho boja. (boj s veternými mlynmi.).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?