Humanizmus a renesancia (14. - 17. st.)

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3816×

Příbuzná témataHumanizmus a renesancia (14. - 17. st.)

Spoločenské podmienky
Na konci 13., zač. 14. st. vzniká nová spoločenská trieda, ktorej zisky plynuli z rozvoja remesiel - meštiactvo. Táto trieda má dostatok finančných prostriedkov a už ich aj chce využiť pre seba, pre svoj osobný komfort. Preto začína podporovať obchod - prísun drahých kovov, korenín a luxusných látok. S obchodom súvisia nové zemepisné objavy - r. 1492 objavenie Ameriky. K zemepisným objavom sa priraďujú významné vedecké objavy: heliocentrický názor - Slnko a nie Zem je stredom vesmíru (Galileo, Koperník), používanie kompasu, pušného prachu, vynález kníhtlače - r. 1445 J. Guttenberg.

Renesancia
- renaissance = obroda, znovuzrodenie
- obroda človeka v duchu antických ideálov, súvisí s meštiactvom
- umelecký smer šírený z Talianska, kt. vytvára nového človeka, človeka, kt. má právo na plnohodnotné, prirodzené, radostné prežitie života
- vzor: antika a kalokagathia
- renesančný človek si ctí krásu a rozum
- znaky:
o racionalizmus - rozumové poznanie sveta
o senzualizmus - zmyslové poznanie sveta
o individualizmus - do popredia sa dostáva jednotlivec
- umenie:
o nebolo už záležitosťou úzkej skupiny ľudí, ale bolo určené pre široké vrstvy, s týmto súvisí aj používanie národných jazykov, kt. nahrádzajú latinčinu
o lit. diela majú jednoduchšiu štylistiku a sú podpisované (autor nie je nástrojom božím, ale jednotlivcom)

Humanizmus
- humánus = ľudský
- začiatok a východisko renesancie, jej učená odborná zložka
- býva označovaný aj ako „filozofia renesancie"
- humanisti:
o študovali a vydávali diela antických autorov (Homér, Vergílius)
o vyzdvihovali hodnoty antiky a snažili sa ju napodobňovať.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?