Hospodárske systémy a trhový mechanizmus

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Hospodárske systémy a trhový mechanizmus

Hospodárske systémy vytvárajú charakteristické súčasti: - typ vlastníctva
- nástroje
- spôsob rozhodovania
Základné subjekty: * štát
* domácnosti
* podniky
Hospodársky systém delíme (podľa prístupu k riešeniu):
1) podľa vlastníctva: - súkromné
- verejné
2) podľa spôsobu rozhodovania: # trhový hospodársky systém
# centrálne riadenie
Trh je miesto, kde sa uskutočňuje kúpa a predaj.
Typy trhov: * z hľadiska predmetu kúpy a predaja: => tovarov a služieb
=> výrobných faktorov
=> finančný trh
=> burza
* z územného hľadiska: - miestny
- národný
- medzinárodný
- svetový
Trhový kolobeh: *** proces tvorby dopytu
*** proces tvorby ponuky
*** proces vytvárania rovnovážnej ceny
Trhová rovnováha sa vytvára na základe ponuky a dopytu. Musí tu dôjsť k rovnovážnej cene a rovnováznemu množstvu (dopyt=ponuka). Keď je na trhu prebytok tovaru, alebo keď je tovaru nedostatok a cena sa zvyšuje, vtedy hovoríme o nerovnováhe.
Podmienkou fungovania trhového mechanizmu je vytvorenie dopytu, ponuky a rovnovážnej ceny = KONKURENCIA.
V procese konkurenicie sa stretávajú záujmy subjektov trhu, pričom každý z nich chce získať určitú výhodu.
Druhy konkurencie: ---- dopytová
---- ponuková
---- necenová
---- cenová
---- dokonalá
---- nedokonalá: * absolútny monopol
* oligopól
* monopolistická konkurencia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?